Translations:WikiForHumanRights/Join the Challenge/56/or

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!କିପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ campaign@wikimedia.org କିମ୍ବା talk page ଇମେଲ କରିପାରିବେ | ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ: