Uralic language contest 2019/Articles

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki


Enets[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Enets + + + - - - - - - + - - + - - - + - - 6 Q1141752 6 +
2 Enets + + + + + - + - - + + - + + + - + - - 12 Q29942 7
3 Krasnoyarsk Krai view on maps + + + + + + + - + + + - + - + + + + - 15 Q6563 36 +
4 Taymyrsky Dolgano-Nenetsky District view on maps + + + + - - - - - - - - + - - - + - - 6 Q302113 15 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 4 3 2 1 2 0 1 3 2 0 4 1 2 1 4 1 0 39 avg: 10\2\51% 64 Wikimedia Commons


Erzya[edit]

General[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Erzya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q29952 14 +
2 Erzya people + + - - + + - - + - - - + - - - + - - 7 Q47246 9 +
3 Mordovia view on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 18 Q5340 39 +
Σ → Autolist→ map gallery 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 44 avg: 15\2\77% 62 Wikimedia Commons


Culture[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Oyme + + - - - - - - + - - + + - - - + - - 6 Q19963667 12 +
2 Toorama + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4460947 12 +
3 Norovava - - - - - + - - + - - - + - - - + - - 4 Q19915797 2
4 Par - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q25687428 4 +
5 Gaygi Vaygel - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q25687427 4 +
6 Mastoravan' morot - - - - - - - - + - - - - - - - + - - 2 Q4284381 1
7 Etno Kudo view on maps - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q25687350 6 +
8 Tyushtya + + - - - + - - + - - - + - - - + - - 6 Q918010 4 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 3 4 0 0 0 2 0 0 8 0 0 1 7 0 0 0 6 0 0 31 avg: 4\2\20% 45 Wikimedia Commons


Society[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Erzyan Mastor + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q2997338 10 +
2 Syatko - + - - - + - - + - - - + - - - + - - 5 Q260427 4
3 Chilisema - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q143204 3
4 Finno-Ugric peoples + + + - + - + - + - - - + - + + + - - 10 Q952057 9 +
5 Erzya flag - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q20857279 5 +
6 Youth Association of Finno-Ugric Peoples - + + - - - - - + - - - + - - + + - - 6 Q12375221 4 +
7 Ras'ken' Ozks + - - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q74070 2 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 3 5 2 0 1 1 1 0 7 0 0 0 7 0 1 2 7 0 0 37 avg: 5\2\28% 37 Wikimedia Commons


People[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Stepan Erzya (1876-1959) + + - - - + - - + - - - + - - + + - - 7 Q2553547 21 +
2 Vladimir Romashkin (1951-2002) + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4397499 14 +
3 Pyotr Ryabov (b. 1964) - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q25687417 12 +
4 Nadezhda Kadysheva (b. 1959) + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4207433 18 +
5 Lidia Ruslanova (1900-1973) + + + - - + - - + - + - + - + - + - - 9 Q368072 25 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 5 1 0 0 2 0 0 5 0 1 0 5 0 1 1 5 0 0 30 avg: 6\2\32% 90 Wikimedia Commons


Literature[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Mastorava + + + - - - - - + - - - + - - - + - - 6 Q5204382 8 +
2 Kalevala + + + - - - - + + + + + + - + - + + + 13 Q130924 20 +
3 Chislav Zhuravlyov (1935-2018) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4181788 15 +
4 Vasiliy Radaev (1907-1991) - - + - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4387102 15
5 Yevgeny Chetvergov (b. 1934) + - - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4514961 13 +
6 Kuzma Abramov (1914-2008) - + + - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4054930 16 +
7 Vasilyi Kolomasov (1909-1987) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q19618310 12
8 Nikolai Ishutkin (1954-2021) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687423 13 +
9 Andrey Kutorkin (1906-1991) - - + - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q13210143 13 +
10 Dmitriy Anatolievich Taganov (b. 1971) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687445 13 +
11 Nikul Ėrkaĭ (1906-1978) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4203256 13
12 Pavel Batayev (1915-1942) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687348 13
13 Artur Moro (1909-1989) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4070326 15
14 Aleksandr Arapov (1959-2011) - - - - - + - - + - - - + - - - + - - 4 Q17908323 15 +
15 Aleksandr Doronin (1947-2021) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q684947 11
16 Радаевень, Василий Иванович (1901-1989) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q12146557 14
17 Yakov Yakovlevich Kuldurkaev (1894-1966) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687407 11
18 Aleksey Lukyanov (1910-1991) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q12118683 14
19 Aleksandr Sharonov (b. 1942) + + - - - - - - + - - - + - - - + - - 5 Q4520703 13 +
20 Тюштянь пазчангот - - - - - - - - + - - - - - - - + - - 2 Q25687315 0
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 4 5 0 0 1 0 1 20 1 1 1 19 0 1 0 20 1 1 80 avg: 4\4\21% 257 Wikimedia Commons


Science[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Purgaz (?) + - - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4383848 5 +
2 Makar Yevsevyevich Yevsevyev (1864-1931) - - + - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q5204470 12 +
3 Dmitryi Cygankin (1925-2023) - + - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q25687393 18 +
4 Tikhon Mironov (1901-1938) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q19910868 12
5 Dmitry Nadkin (1934-1992) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q25687349 14
6 Finno-Ugric + + + + + + + - + + + + + + + + + + + 18 Q79890 5 +
7 Mikhail Sumgin (1873-1942) - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 2 Q4445970 11 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 2 2 2 1 1 1 1 0 7 1 1 1 7 1 1 1 6 1 1 38 avg: 5\2\29% 77 Wikimedia Commons


Women[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Serafima Lyulyakina (1922-1993) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4272225 13 +
2 Kseniya Petrova (1892-1942) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4360905 12
3 Yefimiya Krivosheyeva (1867-1936) + - - - - - - - + - - - + - - - + - - 4 Q4240870 10 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 10 avg: 3\1\18% 35 Wikimedia Commons


Sports[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Mikhail Borov (1896-1941) - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4094204 16 +
2 Valeriy Borchin (b. 1986) + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q15532 17 +
3 Olga Kaniskina (b. 1985) + - + - - - - - + + + - + - + - + - - 8 Q6297 21 +
4 Pyotr Bolotnikov (1930-2013) + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q249610 19
5 Yuriy Borzakovskiy (b. 1981) + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q319806 18 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 3 4 0 0 0 0 0 5 4 4 0 5 0 4 0 5 0 0 38 avg: 8\2\40% 91 Wikimedia Commons


Ingrian[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Izhorians + + + - + - - - + + - - + - + - + - - 9 Q653956 1 +
2 Ingrian + + + + + - - - + + + + + + + - + + + 15 Q33559 12 +
3 Leningrad Oblast view on maps + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q2191 39 +
4 Izhora land - - - - - - - - + - - - + - - - + - - 3 Q4198215 0
5 Ingria view on maps + + + - - - - - + + + - + - + - + - - 9 Q14688 9 +
6 Kingiseppsky District view on maps + + + - - - - - + - - - + - - - + + - 7 Q7681 21 +
Σ → Autolist→ map gallery 5 5 5 1 3 0 1 0 6 4 3 1 6 2 4 1 6 3 1 57 avg: 10\3\50% 82 Wikimedia Commons


Karelian[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Karelians + + + - + - - - + + + + + - + - + + - 12 Q213470 12 +
2 Karelian + + + + + + + - + + + + + + + + + + + 18 Q33557 16 +
3 Livvi-Karelian + + + - - - + - + + + + + + + + - + - 13 Q36584 12 +
4 Karelia view on maps + + + + + - + + + + + + + + + + + + + 18 Q1914 39 +
5 Kizhi Pogost view on maps + - - - - - - - - - - + + - - - + - - 4 Q477462 13 +
6 Valaam view on maps + + + - - - - - - + + + + - - - - - - 7 Q673167 11 +
Σ → Autolist→ map gallery 6 5 5 2 3 1 3 1 4 5 5 6 6 3 4 3 4 4 2 72 avg: 12\4\63% 103 Wikimedia Commons


Khanty[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Khanty people + + + - + - - - + + + - + - + - + - - 10 Q476030 7 +
2 Khanty + + + + + - + + + + + + + + + + + - + 17 Q33563 11 +
3 Western Siberia view on maps + + - - - - - - - - - - + - - - + - - 4 Q1191358 5 +
4 Khanty-Mansi Autonomous Okrug view on maps + + + + + + + - + + + - + - + + + + - 15 Q6320 35 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 4 1 3 2 4 1 1 46 avg: 12\2\61% 58 Wikimedia Commons


Kven[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Kven people + + + - - - - - + + + - + + + - + - - 10 Q610315 4 +
2 Kven + + + - - - - - + + + + + + + - + - + 12 Q165795 14 +
3 Troms view on maps + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q50631 32 +
4 Finnmark view on maps + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q50632 35 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 4 1 4 4 4 0 4 0 1 40 avg: 10\2\53% 85 Wikimedia Commons


Livonian[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Livonians + + + - - - - + + + - - + - + - + - + 10 Q690126 15 +
2 Livonian + + + + + - - + + + + + + + + - + + + 16 Q33698 11 +
3 Livonia view on maps + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q183464 8 +
4 Courland view on maps + + + - - - - - - + + - + - + - + - - 8 Q185072 11 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 4 1 1 0 0 2 2 4 3 1 4 2 4 0 4 1 2 43 avg: 11\2\57% 45 Wikimedia Commons


Mari[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Mari people + + + + + - + - + + + - + - + + + - - 13 Q214361 9 +
2 Mari + + + + + - + + + + + - + + + + + - + 16 Q973685 14 +
3 Meadow Mari + + + - - - + + + + + + + + + - + + - 14 Q3906614 13 +
4 Hill Mari + + + + + - + + + + + + + + + + + - + 17 Q1776032 14 +
5 Mari El view on maps + + + + + - + + + + + + + + + + + + + 18 Q5446 39 +
Σ → Autolist→ map gallery 5 5 5 4 4 0 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 2 3 78 avg: 16\4\82% 89 Wikimedia Commons


Literature[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Yakov Pavlovich Shketan (1898-1937) - + - - - - + + - - - - + - - - - - - 4 Q3906613 11 +
2 Kim Vassin (1924-2005) - - - - - - + - - - - - + - - - + - - 3 Q4105027 18
3 Olyk Ipai (1912-1937) + - - - - - + + - - - - + - - - + - - 5 Q2603840 11 +
4 Albertina Petrovna Ivanova (b. 1954) - + - - - - + + + - - - + - - - + - - 6 Q3744764 9 +
5 Sonya Petrovna Manayeva (b. 1959) - - - - - - + - - - - - - - - - + - - 2 Q61107342 10
6 Tatyana Pchyolkina (b. 1970) - - - - - - + - - - - - - - - - + - - 2 Q25646901 8
7 Raisa Ivanovna Nikolayeva (b. 1946) - - - - - - + - - - - - - - - - + - - 2 Q25647261 9 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 1 2 0 0 0 0 7 3 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 24 avg: 3\1\18% 76 Wikimedia Commons


Moksha[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Moksha + + + + + + + - + + + + + + + + + + + 18 Q13343 15 +
2 Mokshas + + - - + + - - + - - - + - - - + - - 7 Q1943269 8 +
3 Куйгорож - - - - - + - - - - - - + - - - + - - 3 Q4245639 4
4 Mordovia view on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 18 Q5340 39 +
5 Mokšen pravda - - + - - + - - + - - - + - - - + - - 5 Q4300237 4
6 Krisha Piniasov (b. 1944) - - - - - + - - - - - - + - - - + - - 3 Q4363100 8
7 Аляксей Мокшони (1898-1972) - - - - - + - - - - - - - - - - + - - 2 Q10967985 9 +
8 Mikhail Saygin (1913-2007) - - - - - + - - - - - - + - - - + - - 3 Q17367884 17 +
9 Maxim Beban (1913-1986) - - - - - + - - - - - - + - - - + - - 3 Q10986257 16 +
10 Raisa Orlova (b. 1963) - - - - - + - - + - - - - - - - + - - 3 Q10964312 9 +
11 Mariu Malkina (b. 1944) - - - - - + - - - - - - - - - - + - - 2 Q12120990 8
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 3 3 3 2 3 11 2 1 5 2 2 2 8 2 2 2 11 2 1 67 avg: 6\4\32% 137 Wikimedia Commons


Mansi[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Mansi people + + + - + - - - + + - - + - + - + + + 11 Q467790 8 +
2 Mansi + + + + + - + - + + + + + + + + + + + 17 Q33759 13 +
3 Tyumen Oblast view on maps + + + - + + + - + + + - + + + + + + - 15 Q5824 30 +
4 Sverdlovsk Oblast view on maps + + + + + + + - + + + - + + + + + + - 16 Q5462 33 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 4 2 4 2 3 0 4 4 3 1 4 3 4 3 4 4 2 59 avg: 15\3\78% 84 Wikimedia Commons


Nenets[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Nenets + + + - - - - - - + + - + + + - + + - 10 Q166176 10 +
2 Nenets + + + + + - + - - + + + + + + - + + + 15 Q36452 13 +
3 Yamalo-Nenets Autonomous Okrug view on maps + + + + + + + - + + + - + - + + + + - 15 Q6407 31 +
4 Murmansk Oblast view on maps + + + - + + + - + + + + + + + + + + - 16 Q1759 31 +
5 Arkhangelsk Oblast view on maps + + + - + + + - + + + - + + + + + + - 15 Q1875 34 +
6 Tundra Nenets + + - - - - - - - - + - - - - - - - - 3 Q1564258 6 +
7 Forest Nenets + + - - + - - - - + + - + - - - - - - 6 Q1295107 7
8 Anastasia Lapsui (b. 1944) + - + - - - - - - + + - + - - - - - - 5 Q11851280 13 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 7 6 2 5 3 4 0 3 7 8 2 7 4 5 3 5 5 1 85 avg: 11\4\56% 145 Wikimedia Commons


Literature[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Anna Nerkagi (b. 1952) + + - - + - - - - - - - + - - - - - - 4 Q4317492 10
2 Tyko Vylka (1886-1960) + - - - - - - - - - - - + - - - + - - 3 Q47197 16
3 Nikolai Semyonovich Vylka (1911-1942) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q23894922 15
4 Yury Vello (1948-2013) + + - - - - - - - - - - + - - - - - - 3 Q4130145 10
5 Ivan G. Istomin (1917-1988) + - - + + - - - - - - - + - - - - - - 4 Q4204412 12 +
6 Vasiliy Nikolaeyevich Ledkov (1933-2002) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q4257102 10
7 Lyobov Nenyang (1931-1996) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q4317145 10
8 Anton Petrovich Pyrerka (1905-1941) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q15088349 21
9 Prokopy Andreyevich Yavtysy (1932-2005) - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q4536076 10
10 Lukerya Aleksandrovna Valey (b. 1953) - - - - + - - - - - - - + - - - + - - 3 Q30879722 6
11 Matvey Efremovich Varsapov (1888-1967) - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q30609538 9
12 Leonid Vasiliyevich Laptsuy (1929-1982) - - - - - - - - - - - - + - - - + - - 2 Q4254401 10
13 Ivan Nikolayevich Menshikov (1914-1943) - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q15845827 13
Σ → Autolist→ timeline 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 7 0 0 30 avg: 2\2\12% 152 Wikimedia Commons


Nganasan[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Nganasan people + + + - - - + - - + - - + - + - + - - 8 Q1163044 6 +
2 Nganasan + + + + + - + - - + + - + + + - + + - 13 Q36743 11
Σ → Autolist 2 2 2 1 1 0 2 0 0 2 1 0 2 1 2 0 2 1 0 21 avg: 11\1\55% 17 Wikimedia Commons


Sami[edit]

General[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sámi people + + + - + - - + + + + - + + + - + - + 13 Q48199 12 +
2 Sápmi view on maps + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q62132 14 +
3 Kola Peninsula view on maps + + + - + - - + + + + - + + + - + - - 12 Q165608 11 +
4 Sami flag + + + - - - - - + + + - + + + + + - - 11 Q824983 14 +
5 Sea Sámi - - + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q1810442 2 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 4 5 0 2 0 0 2 3 5 5 0 4 4 5 1 4 0 1 49 avg: 10\3\52% 53 Wikimedia Commons


Languages[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sámi + + + - + - + - + + + + + + + - + + + 15 Q56463 8 +
2 Northern Sami + + + - + - - - + + + + + + + - + + + 14 Q33947 20 +
3 Lule Sami view on maps + + + - + - - - + + + + + + + - - - + 12 Q56322 17 +
4 Pite Sami + + + - - - - - + + + + + + + - - - + 11 Q56314 14 +
5 Ume Sami + + + - - - - - + + + + + + + - - - + 11 Q56415 13 +
6 Southern Sami + + + - + - - - + + + + + + + - + - + 13 Q13293 17 +
7 Kildin Sami + + + - + - + - + + + + + + + - - + + 14 Q33656 13 +
8 Skolt Sami + + + - + - - - + + + + + + + - + - + 13 Q13271 16 +
9 Inari Sami + + + - + - - - + + + + + + + - + + + 14 Q33462 15 +
10 Akkala Sami + + + - - - - - - + + + + + + - - - + 10 Q35241 11 +
11 Ter Sami + + + - - - - - + + + + + + + - - - - 10 Q36656 12 +
Σ → Autolist→ map gallery 11 11 11 0 7 0 2 0 10 11 11 11 11 11 11 0 5 4 10 137 avg: 12\7\66% 156 Wikimedia Commons


Politics[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sámi Parliament of Norway view on maps + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q64203 18 +
2 Sami Parliament of Sweden + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q2509723 21 +
3 Sami Parliament of Finland view on maps + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q2426939 13 +
4 Aili Keskitalo (b. 1968) + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q405106 19 +
5 Ole Henrik Magga (b. 1947) + - + - - - - - + + + - + + + - - - - 8 Q946481 22 +
6 Sven-Roald Nystø (b. 1956) + - - - - - - - - + + - + + + - - - - 6 Q3358531 12 +
7 Egil Olli (b. 1949) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q3358648 13 +
8 Vibeke Larsen (b. 1971) + - - - - - - - - + + - - - - - - - - 3 Q11030152 12 +
9 Pekka Aikio (b. 1944) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q4345742 13 +
10 Klemetti Näkkäläjärvi (b. 1960) - - + - - - - - - + + - + + + - - - - 6 Q2601994 15
11 Tiina Sanila-Aikio (b. 1983) + - + - - - - - - + + - + + - - - - - 6 Q1815166 18 +
12 Jovna Allas (b. 1950) - - - - - - - - - + - - - - + - + - - 3 Q5552298 11
13 Lars Wilhelm Svonni (b. 1946) - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q6199488 10
14 Olov Sikku (b. 1958) - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q6175786 11
15 Sylvia Simma (b. 1976) - - - - - - - - - + + - - - + - + - - 4 Q4978645 9
16 Stefan Mikaelsson (b. 1957) - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q5986685 11 +
17 Paulus Kuoljok (b. 1986) - - - - - - - - - + - - - - + - - - - 2 Q60614612 8
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 0 9 0 0 0 0 0 1 17 12 0 8 10 15 0 4 0 0 86 avg: 5\5\27% 236 Wikimedia Commons


History[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Sami history + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q2994848 1 +
2 Kautokeino rebellion + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q3274081 3
3 Lapp Codicil of 1751 + - - - - - - - - + + - - + + - - - - 5 Q48551 8 +
4 Norwegianization + - - - - - - - - + + - + + - - - - - 5 Q1770125 2
5 Alta controversy + - - - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q3366311 1
6 Sami assembly of 1917 + - - - - - - - - + + - - + + - - - - 5 Q19387464 9 +
7 Ella Holm Bull (1929-2006) + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q3358551 15
8 Elsa Laula Renberg (1877-1931) + - + - - - - - + + + - + + + - - - - 8 Q4129778 18 +
9 Kathrine Johnsen (1917-2002) + - - - - - - - - + + - - - - - - - - 3 Q24285928 16
10 ČSV + - - - - - - - - - - - - + - - - - - 2 Q25659206 0
11 Anders Fjellner (1795-1876) + - - - - - - - - + + - + - + - - - - 5 Q490922 16 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 0 4 0 0 0 0 0 1 10 10 0 6 8 8 0 1 0 0 59 avg: 5\3\28% 89 Wikimedia Commons


Associations, collectives and groups[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Anarâškielâ servi + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q621246 6 +
2 Ellos Deatnu! - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q42904056 3
3 Saami Council view on maps + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q1787062 11 +
4 City-Sámit - - + - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q18690488 2
5 Sámi Čuvgehussearvi + - + - - - - - - - + - - + - - - - - 4 Q4350474 2
6 Norwegian Sami Association + - - - - - - - - + + - + + + - - - - 6 Q3358586 13 +
7 Máze Group + - - - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q10660918 5
8 Kola Sámi Association + + - - - - - - - + + - + + - - - - - 6 Q2619612 6 +
9 Association of Sámi in Murmansk Oblast + + - - - - - - - + + - - + - - - - - 5 Q2994857 1
10 Suohpanterror (artivist collective) + - + - - - - - - - - - - + - - - - - 3 Q18633738 6
11 Sáminuorra - - - - - - - - - - - - - + + - - - - 2 Q10687865 4
12 Äʹvv Skolt Sámi Museum view on maps - - + - - - - - - + + - + - + - - - - 5 Q16880266 9 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 3 7 0 0 0 0 0 0 7 8 0 4 8 6 0 1 0 0 52 avg: 4\3\23% 68 Wikimedia Commons


Culture[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 joik + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q744327 4
2 Sami religion + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q735329 2 +
3 Pathfinder + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q795680 31
4 The Kautokeino Rebellion + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q62513 22
5 Sami Blood + - + - - - - - - + - - + + + - + - - 7 Q27536918 34 +
6 Riddu Riđđu view on maps + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q493324 13 +
7 Márkomeannu view on maps + - - - - - - - - + + - - + - - - - - 4 Q4575290 9 +
8 Tråante 2017 + - - - - - - - - + - - - - - - - - - 2 Q26884519 0 +
9 Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) + + + - - - - - - + + - + + + - - - - 8 Q379684 25 +
10 Saami National day + - + - - - - - - + + - + + + - + - - 8 Q2334578 5 +
11 Uccpárnáá Vuoli Ilmar (b. 1945) - - + - - - - - - + - - - + + - - - - 4 Q6476695 12 +
12 Kuobžâ-Saammâl Matti (b. 1942) + - + - - - - - - + - - - + + - - - - 5 Q853639 15
13 Marja-Liisa Olthuis (b. 1967) + - + - - - - - - - + - - + - - - - - 4 Q4357826 13 +
14 Complementary Aanaar Saami Language Education - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 Q61748055 3
15 Skolt of the Year Award + - + - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Q23045403 5
16 Saami Council Literature Prize + - + - - - - - - - + - - - - - - - - 3 Q18690830 3
17 Niillas Holmberg (b. 1990) - - + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q17608016 14
18 Aleksandra Antonova (1932-2014) + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q4067417 18 +
19 Nina Afanasyeva (b. 1939) + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q4072679 14 +
20 Henrik Barruk (b. 1961) + - + - - - - - - + + - - - + - - - - 5 Q52351264 9
21 Mikael Svonni (b. 1950) + - + - - - - - - + + - + - + - + - - 7 Q6199495 15 +
22 The Cuckoo + - + - - - + - - + - - + + + - + - - 8 Q387140 25
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 19 2 19 0 0 0 1 0 0 18 15 0 12 15 16 0 6 0 0 123 avg: 6\6\29% 291 Wikimedia Commons


Art[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Anders Sunna (b. 1985) + - - - - - - - - - - - - + + - - - - 3 Q23916037 11 +
2 Britta Marakatt-Labba (b. 1951) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q4965499 14 +
3 Marja Helander (b. 1965) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q16868683 14 +
4 Outi Pieski (b. 1973) + - + - - - - - - - - - - + - - - - - 3 Q42904129 13 +
5 Hans Ragnar Mathisen (b. 1945) - - - - - - - - - + + - - + + - - - - 4 Q11974108 16
6 Merja Aletta Ranttila (b. 1960) + - + - - - - - - - - - - + - - - - - 3 Q6478915 13
7 Iver Jåks (1932-2007) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q3358605 15 +
8 Lars Pirak (1932-2008) + - - - - - - - - + - - - - + - - - - 3 Q6050479 19 +
9 John Savio (1902-1938) + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q4404049 16 +
10 Astrid Båhl (b. 1959) + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q10960985 9
11 Ingunn Utsi (b. 1948) + - - - - - - - - + + - - + + - - - - 5 Q16875564 17 +
12 Matleena Fofonoff (b. 1949) + - + - - - - - - - - - - + - - - - - 3 Q5413651 12
13 Jenni Laiti (b. 1981) + - + - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Q62006477 11 +
14 Suohpanterror (artivist collective) + - + - - - - - - - - - - + - - - - - 3 Q18633738 6
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 13 0 10 0 0 0 0 0 0 8 7 0 1 12 9 0 0 0 0 60 avg: 4\3\23% 186 Wikimedia Commons


Media[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Nuorttanaste + - + - - - - - - + + - + + - - - - - 6 Q838889 6 +
2 Muitalægje + - - - - - - - - + - - - + - - - - - 3 Q6475883 4
3 Torkel Tomasson (1881-1940) + - - - - - - - - + - - - - + - - - - 3 Q6212851 9 +
4 Samefolket + - + - - - - - - + + - - - + - - - - 5 Q10660867 7
5 Saǥai Muittalægje + - + - - - - - - + + - + + - - - - - 6 Q902550 6 +
6 Sámi Áigi + - - - - - - - - + + - - - - - - - - 3 Q12718840 5
7 Min Áigi + + - - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q493319 8
8 Áššu + + + - - - - - - + + - - + + - - - - 7 Q493265 7
9 Ávvir + + + - - - - - - + + - + + + - + - - 9 Q252617 12 +
10 Daerpies Dierie + - + - - - - - - + + - - - + - - - - 5 Q1798263 5
11 Waren Sardne + - - - - - - - - + + - - - - - - - - 3 Q7969306 7
12 Sääʹmođđâz + - + - - - - - - - + - - + - - - - - 4 Q4357716 2
13 Ságat + - - - - - - - - + + - + + + - + - - 7 Q1049200 4
14 Ođđasat + - + - - - - - - + + - + + + - - - - 7 Q2576616 7
15 Yle Ođđasat + - + - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Q27832238 6
16 Unna Junná + - + - - - - - - - - - - + + - - - - 4 Q6478198 5
17 NRK Sápmi + - - - - - - - - + + - - + + - - - - 5 Q1783910 6 +
18 Yle Sámi Radio + - + - - - - - - - - - + + - - - - - 4 Q2601974 5
19 Sameradion + - - - - - - - - - - - - + + - - - - 3 Q6473131 3
20 Dieđut + - - - - - - - - + + - - - + - - - - 4 Q3436172 5
21 Sámi dieđalaš áigečála + - - - - - - - - + + - - + - - - - - 4 Q12004632 4
22 Sápmelaš + - + - - - - - - + + - - + + - - - - 6 Q6472372 2
23 Sámi magasiidna + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q65071384 6
24 Samefolket + - + - - - - - - + + - - - + - - - - 5 Q10660867 7
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 24 3 13 0 0 0 0 0 0 18 17 0 6 15 14 0 2 0 0 112 avg: 5\6\25% 138 Wikimedia Commons


Selkup[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Selkup people + + + - - - - - - + + - + - - - + - - 7 Q1142126 5 +
2 Selkup + + + + + - + - - + + - + + + - + + - 13 Q34008 10
3 Tomsk Oblast view on maps + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q5884 29 +
4 Krasnoselkup view on maps + + + - + - - - - - - - + - - - + - - 6 Q1267382 10 +
5 Kargasok view on maps + + + - - - - - - - - - + - + - + - - 6 Q1966891 11 +
6 Farkovo view on maps - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 Q27477231 8
Σ → Autolist→ map gallery 5 5 5 1 3 0 2 0 1 3 3 0 6 2 3 1 5 2 0 47 avg: 8\2\41% 73 Wikimedia Commons


Udmurt[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Udmurts + + + + + - - - + + + - + - + + + - + 13 Q184922 8 +
2 Udmurt + + + + + + + - + + + + + + + + + + + 18 Q13238 18 +
3 Udmurt Republic view on maps + + + + + + + - + + + + + + + + + + + 18 Q5422 42 +
Σ → Autolist→ map gallery 3 3 3 3 3 2 2 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 49 avg: 16\3\86% 68 Wikimedia Commons


People[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Kuzebay Gerd (1898-1937) + + + - + - - + - - - - + - - + + - - 8 Q2603726 16 +
2 German Korepanov (1924-1985) - - + - - - - - - - - - + - - + + - - 4 Q4357926 14
3 Шкляев, Николай Егорович (b. 1925) - - - - - - - - - - - - - - - + + - - 2 Q10984676 12
4 Байсарова, Юлия Павловна (b. 1942) - - - - - - - - - - - - - - - + + - - 2 Q10986798 4
5 Kedra Mitrei (1892-1949) + + + - - - - - - - - - + - - + + - - 6 Q2511093 9
6 Aivo Ivi (1897-1963) - + - - - - - - - - - - + - - + + - - 4 Q4058760 12
7 Ašaĺči Oki (1898-1973) + + + - + - - - - - - - + - - + + - - 7 Q2918459 14
8 Oleg Poskryobyshev (1930-2007) - - - - - - - - - - - - + - - + + - - 3 Q4373684 13
9 Buranovskiye Babushki + + + - - - + - - + + - + + + + + + - 12 Q200203 9 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 5 5 0 2 0 1 1 0 1 1 0 7 1 1 9 9 1 0 48 avg: 5\3\28% 103 Wikimedia Commons


Võro[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Võros + + + - - - - - + - - - + - - - + - + 7 Q1341522 4 +
2 Võro + + + - + - - - + + + + + + + - + + + 14 Q32762 15 +
3 South Estonian + + + - - - - - - - - - + - + - + - + 7 Q13295 8 +
4 Võro Institute + + + - - - - - - - - - + - + - + - + 7 Q501367 8 +
5 Võru County view on maps + + + - - + - - + + + - + + + + + - + 13 Q188076 25 +
6 Setos + + + - - - - + + + - - + - + - + - + 10 Q10113811 9 +
7 Setomaa view on maps + + + - - - - + - + - - + - - - + - + 8 Q1640083 4 +
8 Seto leelo + + - - - - - - - + - - + - - - + - + 6 Q3228974 7 +
Σ → Autolist→ map gallery 8 8 7 0 1 1 0 2 4 5 2 1 8 2 5 1 8 1 8 72 avg: 9\4\47% 80 Wikimedia Commons


People[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Artur Adson (1889-1977) + + + - - - - - - - - - + - + - + - + 7 Q333892 18 +
2 Margus Konnula (b. 1974) + + - - - - - - - - - - - - - - - - + 3 Q10972555 11 +
3 Jakob Hurt (1839-1907) + + + - - - - - - + - - + - + - + - + 8 Q1395650 19 +
4 Aapo Ilves (b. 1970) + + - - - - - - - - - - + - - - + - + 5 Q301015 11 +
5 Juhan Jaik (1899-1948) + + - - - - - - - - - - + - - - + - + 5 Q1711534 14 +
6 Mari Kalkun (b. 1986) + + + - - - - - - - - - + - - - + - - 5 Q11341140 12 +
7 Kaido Kama (b. 1957) + + - - - - - - - + - - + - - - - - + 5 Q16405936 14 +
8 Jaan Kaplinski (1941-2021) + + + - - - - + - + - - + - + - + - + 9 Q467482 27 +
9 Enn Kasak (b. 1954) + + - - - - - - - - - - - - - - - - + 3 Q11024485 11 +
10 Kauksi Ülle (b. 1962) + + + - - - - + - - - - - - - - - - + 5 Q467145 15 +
11 Madis Kõiv (1929-2014) + + - - - - - - - - - - + - - - + - + 5 Q3771145 15
12 Jaan Lattik (1878-1967) + + - - - - - - - - - - + - - - + - - 4 Q432312 18 +
13 Navitrolla (b. 1970) + + - - - - - - - - - - + - - - + - + 5 Q634675 9
14 Jaan Pulk (b. 1947) - + - - - - - - - - - - - - - - - - + 2 Q17597804 8 +
15 Evar Saar (b. 1969) + + - - - - - - - - - - + - - - + - + 5 Q3744899 14 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 14 15 5 0 0 0 0 2 0 3 0 0 11 0 3 0 10 0 13 76 avg: 5\4\27% 216 Wikimedia Commons


Votic[edit]

Article en et fi koi kv mdf mhr mrj myv nb nn olo ru se sv udm uk vep vro Σ
Wikidata st.
1 Votes + + + - + - - + + + - - + - + - + + - 11 Q836660 9 +
2 Votic + + + + + - - - + + + + + + + - + + + 15 Q32858 14 +
3 Vodskaja pjatina view on maps - + + - - - - - - - - - + - - - + - - 4 Q2813811 5
4 Leningrad Oblast view on maps + + + - + - + - + + + - + + + + + + - 14 Q2191 39 +
5 Kingiseppsky District view on maps + + + - - - - - + - - - + - - - + + - 7 Q7681 21 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 5 5 1 3 0 1 1 4 3 2 1 5 2 3 1 5 4 1 51 avg: 10\3\54% 88 Wikimedia Commons