User:Afingba Mangang

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
User language
mni-N ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯟꯊꯩ-ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯩꯕ ꯫
Users by language