User:Sawmw

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
User language
kjp-2 ဆ်ုသုံႋဏင့်ဆာႋယိုဝ် ဏးသှ်ေဝေ့ဖၠုံလိက် ၜေ့လိက်ဏင့်ဆာႋလိက်ဆ်ုခၠါင်ဆာႋသယ်သိုဝ်။
my-2 ဤအသုံးပြုသူသည် မြန်မာဘာသာ အတွက် အလယ်အလတ်ဗဟုသုတ ရှိသည်။
Users by language