User:Tangotango/Mayflower/Translation/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Thank you for translating the Mayflower interface.

Please note that the localizations are not updated automatically for security reasons. Please notify me if you make any edits to this translation. Thank you!

<?php
/*
Mayflower - Polish language file 2.02 //<-- (Translation v0.95)
*/
//Write this in your own language, replacing with a link to your own user page:
$lang['MF_TRANSLATOR'] = 'Polskie tłumaczenie przygotował <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:FxJ">Fijałkowski Jerzy (FxJ)</a>, poprawki <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:EMeczKa">EMeczKa</a>';

$lang['MF_SEARCH'] = 'Szukaj';
$lang['MF_ADVANCED_SEARCH'] = 'Wyszukiwanie zaawansowane';
$lang['MF_NEWEST_FIRST'] = 'Najnowsze pliki'; //<-- Keep this short
$lang['MF_RELEVANT_FIRST'] = 'Najczęściej oglądane'; //<-- Keep this short 

$lang['MF_SEARCHING'] = 'Proszę czekać, wyszukiwanie "%s"...';
//Don't make this too long. If you can, make it similar in length to the English:
$lang['MF_QUERY_PROMPT'] = 'Wpisz słowo lub dwa opisujące pliki których poszukujesz:';
$lang['MF_SHOW'] = 'Pokaż:';

$lang['MF_FATAL'] = 'Wystąpił błąd w Mayflower. Błąd: %s.'
.' Jest on najprawdopodobniej tymczasowy i zostanie naprawiony we właściwym czasie.';

$lang['MF_ALL_STOPWORDS_C'] = 'Brak słów do wyszukania';
//Leave the example words (and, or, wikimedia, license, etc.) in English.
//You may like to add a line telling users to use English for best results.
$lang['MF_ALL_STOPWORDS'] = '

Przepraszamy, ale wszystkie słowa które wpisałeś zostały zignorowane przez wyszukiwarkę. Mayflower ignoruje bardzo krótkie słowa (jedno- i kilkuliterowe) oraz takie, które występują powszechnie w opisach (np. Wikipedia, date, category) - jest to związane z ograniczonymi możliwościami oraz wydajnością serwerów i łącz.

 • Unikaj korzystania ze znaków rodzimych np. "ą", "ź" (ang. non-Latin)
 • Najlepsze rezultaty daje formułowanie zapytań w języku angielskim
 • Unikaj jedno- i dwuliterowych słów
 • Unikaj używania spójników ("and", "or", itp.)
 • Unikaj stosowania słów powszechnie używanych w opisach plików ("Wikimedia", "license", itd.)

Rozumiemy, że kilka z tych ograniczeń może utrudnić wyszukanie pewnych tematów, jednakże są one konieczne z powodów wydajnościowych, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

'; //If you don't feel like translating these two, you don't need to. It will almost never appear. $lang['MF_TOO_MANY_USERS_C'] = 'Przepraszamy - za duża liczba użytkowników ;)'; $lang['MF_TOO_MANY_USERS'] = '

Niestety przekroczona została określona ilość osób jednocześnie korzystających z serwera. Prosimy nie odświeżać wielokrotnie tej strony, gdyż będzie to powodowało niepotrzebne obciążenie naszego serwera. Radzimy spróbować ponownie dopiero za kilkanaście minut.

Możesz skorzystać z alternatywnej <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Newimages">Wyszukiwarki galerii commons</a> dostępnej w Wikimedia Commons, która umożliwia wyszukiwanie plików według nazwy.

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o cierpliwość.

'; //End no-need-to-translate strings $lang['MF_NO_RESULTS_FOUND_C'] = 'Nie odnaleziono żadnych plików o takiej nazwie'; $lang['MF_NO_RESULTS_FOUND'] = '

Niestety nie mamy żadnych plików do zaoferowania dla "%s".

 • Sprawdź, czy wszystkie słowa zostały poprawnie napisane
 • Spróbuj użyć synonimów dla słów, które określiłeś w polu wyszukiwania
 • Spróbuj zredukować liczbę słów do jednego, jeśli wpisałeś ich więcej
 • Spróbuj usunąć niektóre parametry, jeśli skorzystałeś z „zawansowanego wyszukiwania”
 • Spróbuj użyć innych słów kluczowych
 • Spróbuj użyć bardziej ogólnych słów kluczowych
 • Jeśli możesz, spróbuj wpisać ten wyraz w innym znanym ci języku
'; //If you need to swap the order, use %1$s and %2$s instead. // (e.g. Search for "%2$s" found %1$s results) $lang['MF_RESULT_COUNT_PLURAL'] = 'Znaleziono %s wyników dla zapytania "%s"'; $lang['MF_RESULT_COUNT_SINGLE'] = '1 wynik wyszukiwania dla "%s"'; /* Details view */ $lang['MF_DETAILS_NOCATS'] = 'Brak kategorii'; $lang['MF_DETAILS_CATSPREFIX'] = 'Kategorie:'; /* Suggestions bar */ $lang['MF_RELATED_CATS'] = 'Powiązane-pokrewne kategorie:'; /* Pagination */ $lang['MG_PAGN_PREV'] = 'Poprzednie'; $lang['MG_PAGN_NEXT'] = 'Następne'; /* Advanced Search */ $lang['MF_SEARCH_FOR'] = 'Szukaj'; $lang['MF_SEARCH_HINT'] = 'Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów wyszukiwania, korzystaj z jak najmniejszej liczby słów.'; $lang['MF_CATEGORIES'] = 'Kategorie'; $lang['MF_SHOW_FILES_IN'] = 'Pokaż pliki w'; $lang['MF_EXCLUDE_FILES_IN'] = 'Wyklucz pliki z'; $lang['MF_CAT_HINT'] = 'Rozdziel kategorie za pomocą znaku "|" (ang. pipe)'; $lang['MF_FILE_TYPE'] = 'Typ pliku'; $lang['MF_FILE_SIZE'] = 'Rozmiar Pliku'; $lang['MF_LARGER_THAN'] = 'Większe niż'; $lang['MF_SMALLER_THAN'] = 'Mniejsze niż'; $lang['MF_KILOBYTE'] = 'KB'; $lang['MF_UPLOADED_BETWEEN'] = 'Przesłany między'; $lang['MF_DATE_HINT'] = 'Format daty: RRRR/MM/DD-RRRR/MM/DD (np. 2007/12/31-2009/01/28)'; $lang['MF_SORT_ORDER'] = 'Porządek sortowania'; $lang['MF_NUMBER_OF_PAGES'] = 'Liczba wyników'; $lang['MF_NOP_LEADER'] = 'Pokaż'; $lang['MF_NOP_TRAILER'] = 'na stronę'; $lang['MF_NOP_UNITS'] = ' wyników'; $lang['MF_DISPLAY_DETAILS'] = 'Wyświetl szczegóły'; $lang['MF_NOSHOW_LC'] = 'Nie pokazuj licencji i kategorii'; $lang['MF_SHOW_L'] = 'Pokaż ikony licencji'; $lang['MF_SHOW_C'] = 'Pokaż ikony licencji oraz kategorie'; /* Licenses */ $lang['MF_LIC_PD'] = 'Własność publiczna (PD)'; $lang['MF_LIC_BY'] = 'Podanie autorstwa (BY)'; $lang['MF_LIC_SA'] = 'Na tej samej licencji (SA)'; $lang['MF_LIC_GFDL'] = 'GFDL, GPL lub zgodne licencje'; $lang['MF_LIC_FU'] = 'Dowolne wykorzystanie, chronione prawa autorskie'; /* File types */ $lang['MF_FT_any'] = 'Wszystkie typy'; $lang['MF_FT_img'] = 'Zdjęcia'; $lang['MF_FT_aud'] = 'Pliki audio'; $lang['MF_FT_vid'] = 'Pliki wideo'; $lang['MF_FT_doc'] = 'Dokumenty'; $lang['MF_FT_BITMAP'] = 'Grafika rastrowa'; $lang['MF_FT_DRAWING'] = 'Grafika wektorowa; $lang['MF_FT_AUDIO'] = 'Plik audio'; $lang['MF_FT_VIDEO'] = 'Plik wideo'; $lang['MF_FT_DOCUMENT'] = 'Dokument'; $lang['MF_FT_TEXT'] = 'Plik testowy'; $lang['MF_FT_MULTIMEDIA'] = 'Plik multimedialny'; $lang['MF_NO_QUERY_SPECIFIED_C'] = 'Nie sprecyzowano zapytania'; $lang['MF_NO_QUERY_SPECIFIED'] = '

Proszę wprowadzić jedno lub dwa słowa w polu wyszukiwania w górnym prawym rogu i nacisnąć przycisk szukaj.

'; //New in 2.00 $lang['MF_SHOW_POPUP'] = Pokaż detale w oknie pop-up (wymaga JavaScript)'; $lang['MF_NO_PREVIEW'] = ' Podgląd niedostępny '; $lang['MF_ZEDLER_DOWN'] = 'Serwer bazy danych nie odpowiada'; $lang['MF_PLZ_HOVER'] = 'Najedź na miniaturę, aby zobaczyć detale'; $lang['MF_LICENSE_UNKNOWN'] = 'Nieznana licencja'; $lang['MF_MM_jpeg'] = 'zdjęcie JPEG'; $lang['MF_MM_png'] = 'grafika PNG'; $lang['MF_MM_svg'] = 'grafika SVG'; $lang['MF_MM_gif'] = 'grafika GIF'; $lang['MF_MM_ogg'] = 'plik OGG'; $lang['MF_GEN_TYPES'] = ' Ogólne typy '; $lang['MF_SPECIFIC_TYPES'] = ' Konkretne typy '; ?>