Jump to content

User:Udit Sharma

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
न मातुः परदैवतम्


मम योजकपृष्ठे भवतां स्वागतम्

नमस्ते अहम् उदितः शर्मा अस्मि । इदानीं गुजरातराज्यस्य नटपुर-नगरे निवसामि ।