Wiki labels/machine paths

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wiki labels/machine paths and the translation is 100% complete.

Strojově čitelné adresy

/campaigns/ - Seznam wiki s dostupnými kampaněmi.


/campaigns/<wiki>/ - Vypisuje kampaně dostupné pro wiki
 • Přidáním ?campaign=stats do řetězce dotazu zahrnete do odpovědi statistiky kampaně.


/campaigns/<wiki>/<campaign_id>/ - Vrací data o kampani.
 • Přidáním ?tasks do řetězce dotazu zahrnete do odpovědi úkoly kampaně.
 • Přidáním ?worksets do řetězce dotazu, zahrnete do odpovědi pracovní sady kampaně. Zadejte ?worksets=stats, abyste k výpisům pracovních sad připojili statistiky dokončení.
 • Přidáním ?assign do řetězce dotazu, vyžádáte nové přiřazení sad úloh pro aktuálního uživatele. To bude fungovat pouze v případě, že (1) je uživatel přihlášen, (2) jsou k dispozici úkoly k přiřazení a (3) uživatel již nemá otevřené přiřazení pracovních sad.
/campaigns/<wiki>/<campaign_id>/<workset_id>/ - Vrátí data o sadě úloh
 • Do řetězce dotazu přidejte ?tasks, abyste vypsali úkoly pro tuto sadu úloh.
 • Přidejte ?worksets=stats pro zahrnutí statistik dokončení do výpisu sady úloh.
 • Přidejte do řetězce dotazu ?campaign, abyste zahrnuli příslušné údaje o kampani, a ?campaign=stats, abyste zahrnuli také statistiky kampaně.
 • Přidejte do řetězce dotazu ?abandon, abyste uvolnili nedokončené úkoly z tohoto pracovního souboru. To bude fungovat pouze v případě, že (1) je uživatel přihlášen a (2) daný pracovní soubor je uživateli přiřazen. Z pracovního souboru budou uvolněny pouze nedokončené úkoly.
/campaigns/<wiki>/<campaign_id>/<workset_id>/<task_id>/ - Vrátí údaje o konkrétní úloze.
 • Do řetězce dotazu přidejte ?campaign, abyste zahrnuli příslušná data kampaně, a ?campaign=stats, abyste zahrnuli také statistiky kampaně.
 • Přidejte do řetězce dotazu ?worksets, abyste zahrnuli příslušná data sad úloh, a ?worksets=stats, abyste zahrnuli také statistiky sad úloh.
 • Do adresy URL přidejte ?label=<encoded json>. Např. campaigns/enwiki/1/1/1?label={"damaging":true,"good-faith":false}. To bude fungovat pouze v případě, že je uživatel přihlášen.
/users/ - Poskytuje přístup k datům z pohledu uživatele.


/users/<user_id>/ - Vrátí informace o aktivitách uživatele.
 • Přidáním ?campaigns do řetězce dotazu vrátíte všechny kampaně, pro které byly uživateli přiřazeny sady úloh. Zadejte ?campaigns=stats, abyste zahrnuli také statistiky kampaní.
 • Přidáním ?worksets do řetězce dotazu vrátíte všechny sady úloh, které byly uživateli přiřazeny. Zadejte ?worksets=stats, abyste zahrnuli také statistiky sad úloh.
 • Do řetězce dotazu přidejte ?tasks, abyste vrátili všechny úkoly přiřazené uživateli. Všimněte si, že štítky použité jinými uživateli budou v tomto zobrazení skryty.
/users/<user_id>/<campaign_id>/ - Vrátí informace o aktivitách uživatele v rámci kampaně.
 • Přidejte do řetězce dotazu ?campaigns=stats, abyste zahrnuli statistiky kampaní.
 • Přidejte ?worksets do řetězce dotazu, abyste vrátili všechny sady úloh přiřazené uživateli. Zadejte ?worksets=stats, abyste zahrnuli také statistiky sad úloh.
 • Do řetězce dotazu přidejte ?tasks, abyste vrátili všechny úkoly přiřazené uživateli. Všimněte si, že štítky použité jinými uživateli budou v tomto zobrazení skryty.
/auth/ - Poskytuje podporu pro autentifikaci uživatelů.


/auth/initiate/ - Zahájí handshake OAuth s MediaWiki.

Doporučuje se, aby tento request byl vyžádán z vyskakovacího okna.

/auth/callback/ - Používá se v MediaWiki k dokončení handshake protokolu OAuth.

Pokud je sem přesměrováno vyskakovací okno, automaticky se zavře.

/auth/whoami/ - Vypíše informace o přihlášeném uživateli

...

/auth/logout/ - Odstraní relaci a smaže data uživatele

...

/forms/ - Poskytuje přístup ke konfiguraci a internacionalizaci formuláře

Tyto formuláře lze načíst pomocí udělátka štítky.


/forms/<form_name> - Vrátí konfiguraci formuláře

...