Wikimedia CEE Spring 2016/Structure/Statistics/Czech Republic

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Color Meaning
green new articles
orange edited articles
yellow old unchanged articles

Czech Republic[edit]

en wikidata az ba be be-t bg bs cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk pl ro ru sah sh sk sl sq sr tr uk
Architecture
Adolf Loos Q44323 + + + + + + + + + + + + + +
Bouzov Castle Q940492 + + + + + + + + +
Cathedral of St. Peter and Paul Q45033 + + + + + + + + + + +
Charles Bridge Q204871 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Church of the Most Sacred Heart of Our Lord Q1164329 + + + + + + +
Clementinum Q1100429 + + + + + + + + +
Dancing House Q244816 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Golden Lane Q1535529 + + + + + + + + + + + + + + +
Hluboká Castle Q2142483 + + + + + + + + + +
Holašovice Q826452 + + + + + + + + + + + + + +
Holy Trinity Column in Olomouc Q742362 + + + + + + + + + + + + +
House of the Black Madonna Q2717859 + + + + + + + +
Jan Kaplický Q555682 + + + + + + +
Jan Kotěra Q506594 + + + + + + + + + + +
Jan Santini Aichel Q472688 + + + + + + + + + + + +
Ještěd Tower Q1129608 + + + + + +
Josef Gočár Q764794 + + + + + + +
Josef Hoffmann Q84250 + + + + + + + + + +
Karlštejn castle Q266698 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Kilián Ignaz Dientzenhofer Q61965 + + + + + + + + +
Kokořín Castle Q1012711 + + + + + + +
Konopiště Q744016 + + + + + + + + + + + + + +
Kost Castle Q1012726 + + + + + + + + +
Kroměříž Archbishop's Palace Q200693 + + + + + + + + + + + +
Křivoklát Castle Q1012808 + + + + + +
Lednice–Valtice Cultural Landscape Q735278 + + + + + + + + + +
Litomyšl Chateau Q2164885 + + + + + + + +
Loket Castle Q1013039 + + + + + + + +
Matthias of Arras Q388362 + + + + + + + + +
Municipal House Q2334312 + + + + + + + + + +
Old Town Square Q421678 + + + + + + + + + + + +
Orlík Castle Q1013458 + + + + + + + + + +
Pernštejn Castle Q655633 + + + + + + + + +
Peter Parler Q61332 + + + + + + + + + + + + + +
Petřín Lookout Tower Q12256 + + + + + + + +
Pilgrimage Church of Saint John of Nepomuk Q752318 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Powder Tower Q1488700 + + + + + + + + + + + +
Prague Castle Q193369 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sedlec Ossuary Q513821 + + + + + + + + + + +
St. Barbara's Church, Kutná Hora Q913185 + + + + + + + + + + + +
St. Nicholas Church (Malá Strana) Q2420392 + + + + + + + + +
St. Vitus Cathedral Q5949 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sychrov Castle Q1755820 + + + + + + + +
Troja Palace Q80843 + + + + + + +
Trosky Castle Q508519 + + + + + + + + +
Veveří Castle Q921344 + + + + + + + + +
Villa Tugendhat Q457453 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Český Krumlov Castle Q2164919 + + + + + + + + +
Český Šternberk Castle Q1014747 + + + + + +
Špilberk Castle Q118256 + + + + + + + + + + + + + +
Art
Alphonse Mucha Q146691 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Anton Raphael Mengs Q76718 + + + + + + + + + +
Bohumil Kubišta Q698151 + + + + + + +
Emil Filla Q687335 + + + + + + +
Ferdinand Brokoff Q687347 + + + + + + + +
František Bílek Q957157 + + + + + + +
František Drtikol Q950570 + + + + +
František Kupka Q167414 + + + + + + + + + + + + + + +
Jan Kupecký Q700163 + + + + + + + + + + +
Jan Saudek Q287703 + + + + + + + + + +
Jiří Kolář Q699793 + + + + + +
Josef Koudelka Q918352 + + + + + +
Josef Lada Q368484 + + + + + + + + + + + + + + +
Josef Mánes Q955415 + + + + + + + + + +
Josef Sudek Q1356243 + + + +
Josef Václav Myslbek Q980407 + + + + + + + + + + + +
Josef Čapek Q454568 + + + + + + + + + + + +
Karel Škréta Q728117 + + + + + + + + +
Matthias Braun Q695377 + + + + + + + + + +
Max Švabinský Q159074 + + + + + + + + +
Mikoláš Aleš Q446948 + + + + + + + + + + + + + +
Oldřich Lajsek Q12042406 + + + + +
Petr Brandl Q558499 + + + + + + + + +
Theodoric of Prague Q446631 + + + + + + + + + + +
Toyen Q271743 + + + + + + +
Venus of Dolní Věstonice Q552113 + + + + + + + + + + + +
Vladimír Vašíček Q179071 + + + + + +
Václav Brožík Q740396 + + + + + + + + +
Wenceslaus Hollar Q448555 + + + + + + + +
Zdeněk Burian Q168974 + + + + + + + + + +
Economics
Agrofert Q5374450 + +
Andrej Babiš Q10819807 + + + + + +
ArcelorMittal Ostrava Q10854950 +
Chvaletice Power Station Q2153090 + +
Czech National Bank Q251062 + + + + + + + +
Czech koruna Q131016 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Dukovany Nuclear Power Station Q687033 + + + + + + + + + +
Economy of the Czech Republic Q1639075 + + + + + + + +
Elektrárna Dětmarovice Q3435621 + + + +
Elektrárna Tušimice I Q17138606 + +
Emil Kolben Q827844 + +
Emil Škoda Q375126 + + + + + + + + + + + +
František Ringhoffer II. Q14594503 +
Ladislav Rott Q1459036 + +
Laurin & Klement Q35914 + + + + +
Melnik Power Station Q1786166 + +
Metrostav Q12036484 +
OKD Q3561521 + +
Pavel Tykač Q12044282 + +
Petr Kellner Q1395375 + + +
Počerady Power Plant Q11878029 + +
Prunéřov Power Station Q2944705 +
Průmysl v Česku Q12047442 +
Radovan Vítek Q12048675 +
Spolana Q907972 + +
Temelín Nuclear Power Station Q1502091 + + + + + + + + +
Tomáš Baťa Q1359893 + + + + + + + + +
Tomáš Chrenek Q12059179 +
Těžba v Česku Q12060245 + +
Třinec Iron and Steel Works Q3500121 + + +
Václav Klement Q1348741 + + + +
Václav Laurin Q706093 + + + +
Zdeněk Bakala Q168961 + +
Zemědělství v Česku Q10860640 +
ČEPRO Q11171518 +
ČEZ Group Q336735 + + + + + +
ČGS Holding Q21818038 +
Česká pošta Q341090 + + + + + + +
České dráhy Q304944 + + + + + + + + + + +
Škoda Q29637 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Škoda Transportation Q933787 + + + +
Education
Charles University in Prague Q31519 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Czech Technical University in Prague Q1329478 + + + + + + + + + + + +
Masaryk University Q763586 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Film
Cinema of the Czech Republic Q1781740 + + +
Closely Watched Trains Q738526 + + + + + + + + + + + + + +
Czech Lion Q341302 + + + + + + + +
Czechoslovak New Wave Q2356541 + + + + + + + +
Elmar Klos Q2980777 + + + + + + + +
František Vláčil Q706451 + + + + +
Ivan Passer Q966754 + + + + +
Jan Švankmajer Q316165 + + + + + + + + + + +
Jaromil Jireš Q2602324 + + + +
Jiří Menzel Q352030 + + + + + + + + + + + + + +
Jiří Trnka Q362319 + + + + + + + + +
Juraj Herz Q1066361 + + + + +
Karel Kachyňa Q1729166 + + + + + +
Karel Zeman Q282000 + + + + + + +
Karlovy Vary International Film Festival Q332869 + + + + + + + + + + + + + + +
Kolya Q1141186 + + + + + + + + + + +
Martin Frič Q769826 + + + + + + +
Miloš Forman Q51525 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Oldřich Lipský Q984033 + + + + + +
Otakar Vávra Q471434 + + + + + + + + +
Vojtěch Jasný Q1374327 + + + +
Václav Vorlíček Q967970 + + + + + + + +
Věra Chytilová Q235032 + + + + + + + + + + +
Zdeněk Miler Q169027 + + + + + + + + + + + + + + +
Zdeněk Svěrák Q169065 + + + + + + + +
History
1948 Czechoslovak coup d'état Q1137957 + + + + + + + + + + +
Albrecht von Wallenstein Q153545 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Antonín Zápotocký Q371854 + + + + + + + + + + + + + +
Battle of White Mountain Q4373 + + + + + + + + + + + + + +
Charles IV, Holy Roman Emperor Q155669 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Charter 77 Q729362 + + + + + + + + + + + + + +
Czech National Revival Q1854586 + + + + + + + + + +
Czechoslovak Legions Q605324 + + + + + + + + + + + +
Duchy of Bohemia Q19776284 + + + + + + +
Edvard Beneš Q152274 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ekstermo de Lidice Q839710 + + + + +
Expulsion of Germans from Czechoslovakia Q542945 + + + + +
First Czechoslovak Republic Q140359 + + + + + + + + + + + + +
George of Poděbrady Q159679 + + + + + + + + + + + + + + +
Great Moravia Q193152 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Hussite Wars Q478301 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jan Masaryk Q315531 + + + + + + + + + + + + + +
Jan Palach Q192893 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jan Žižka Q215968 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Joseph Radetzky von Radetz Q153500 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Kingdom of Bohemia Q42585 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Klement Gottwald Q296054 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Libuše Q610179 + + + + + + + + + + + + + +
Ludvík Svoboda Q310000 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Milada Horáková Q274152 + + + + + + + + +
Munich agreement Q154255 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Old Church Slavonic Q35499 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Operation Anthropoid Q715264 + + + + + + + + + +
Ottokar II of Bohemia Q150320 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Prague Spring Q162401 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Prague uprising Q666778 + + + + + + + + + +
Protectorate of Bohemia and Moravia Q152750 + + + + + + + + + + + + + + + +
Přemyslid dynasty Q287652 + + + + + + + + + + + + + + +
Rudolf II, Holy Roman Emperor Q150586 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Rudolf Slánský Q455948 + + + + + + + +
Saint Wenceslaus I, Duke of Bohemia Q196527 + + + + + + + + + + + + + + + +
Samo's Empire Q149427 + + + + + + + + + + + + +
Tomáš Garrigue Masaryk Q78492 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Velvet Revolution Q182817 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Václav Klaus Q57434 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia Q1773668 + + + + + + + + + +
dissolution of Czechoslovakia Q1059215 + + + + + + + + + + + + +
Literature
Adam Václav Michna z Otradovic Q350426 + + + + + +
Alois Jirásek Q161368 + + + + + + + + + + + + + +
Antonín Sova Q608774 + + + + + + + +
Arnošt Lustig Q258715 + + + + + + + + +
Bible of Kralice Q1786390 + + + + + +
Bohumil Hrabal Q242130 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Bohuslav Balbín Q710504 + + + + + + + + + +
Božena Němcová Q157970 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Chronicle of Dalimil Q550001 + + + + + + + +
Cosmas of Prague Q317916 + + + + + + + + + + + + + + + +
Czech literature Q282445 + + + + + + + + + + + + + + +
Egon Bondy Q543319 + + + + + + + + +
Eliška Krásnohorská Q274171 + + + + + + +
František Halas Q709680 + + + + + + + +
František Palacký Q159642 + + + + + + + + + + + + + + + +
František Xaver Šalda Q1445713 + + + +
František Čelakovský Q545818 + + + + + + + + +
Franz Kafka Q905 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Fráňa Šrámek Q981157 + + + + + + +
Hradecký rukopis Q12020572 +
Humanismus a renesance v české literatuře Q12020917 +
Ivan Klíma Q506582 + + + + + +
Ivan Martin Jirous Q426528 + + + + + + + + +
Ivan Olbracht Q560390 + + + + + + + + +
Jakub Arbes Q175285 + + + + + + + + + +
Jan Hus Q43977 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jan Neruda Q156321 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jan Werich Q949091 + + + + + + +
Jaroslav Hašek Q2754 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jaroslav Seifert Q102483 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jaroslav Vrchlický Q461104 + + + + + + + + + + +
Jerome of Prague Q434550 + + + + + + + + + +
Jiří Wolker Q158379 + + + + + + + + + + + +
Johann Amos Comenius Q12735 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Josef Dobrovský Q283121 + + + + + + + + + + + + + + + +
Josef Jungmann Q508939 + + + + + + + + + + +
Josef Kajetán Tyl Q634100 + + + + + + + + + +
Josef Svatopluk Machar Q713271 + + + + + + + +
Josef Škvorecký Q333741 + + + + + + + + + + +
Julius Fučík Q142059 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Julius Zeyer Q942980 + + + + + + + +
Jáchym Topol Q471209 + + + + + + + + + +
Ján Kollár Q220550 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Karel Havlíček Borovský Q452084 + + + + + + + + + +
Karel Hynek Mácha Q361265 + + + + + + + + + + + +
Karel Jaromír Erben Q352914 + + + + + + + + + + + + + + +
Karel Sabina Q740181 + + + + + + +
Karel Teige Q1377687 + + + + + + + +
Karel Čapek Q155855 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ladislav Fuks Q975764 + + + + + + +
Ladislav Klíma Q1354569 + + + + + + + +
Literatura doby Karlovy Q12033659 +
Literatura českého národního obrození Q13638362 +
Ludvík Vaculík Q1669800 + + + + + + +
Lumírovci Q239704 + + +
Milan Kundera Q93166 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Milena Jesenská Q234893 + + + + + + + + + + + +
Otokar Březina Q712420 + + + + + + + + +
Patrik Ouředník Q439209 + + + + + + + + + + +
Pavel Jozef Šafárik Q158354 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Pavel Kohout Q163557 + + + + + + + + + + + + +
Petr Bezruč Q539798 + + + + + + + + + +
Petr Chelčický Q713261 + + + + + + + +
Pobělohorská literatura Q12045741 +
Podkoní a žák Q12045878 +
Počátky české literatury Q12046674 +
Ruchovci Q2171796 + + +
Saints Cyril and Methodius Q239925 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Skupina surrealistov v ČSR Q12054578 + +
Stanislav Kostka Neumann Q338826 + + + + + + + + +
Svatopluk Čech Q745363 + + + + + + + + + + +
The Grandmother Q3505812 + + + +
Viktor Dyk Q109067 + + + + + + + + + + + + +
Vladimír Holan Q471450 + + + + + + + + +
Vladislav Vančura Q699619 + + + + + + + + +
Václav Havel Q36233 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Vítězslav Hálek Q594896 + + + + + + + + + +
Vítězslav Nezval Q471184 + + + + + + + + + + +
Ĉeĥa moderno Q341071 + + + +
Česká literatura po roce 1990 Q11282282 +
Česká literatura v letech 1900-1945 Q11282408 + +
Česká literatura v letech 1945-1990 Q11282497 + +
Česká literatura v období husitství Q11282590 +
Česká literatura ve 2. polovině 19. století Q11282622 +
Music
Alois Hába Q366711 + + + + + + +
Anton Reicha Q311387 + + + + + + + +
Antonín Dvořák Q7298 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Bedřich Smetana Q48173 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Beer Barrel Polka Q267324 + + + + +
Bohuslav Martinů Q223258 + + + + + + + + + + + + + +
Czech Philharmonic Q316549 + + + + + + + + +
David Popper Q354927 + + + + + + + +
Entrance of the Gladiators Q83179 + + + +
Franz Benda Q161328 + + + + + + + + +
Gustav Mahler Q7304 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Heinrich Biber Q153455 + + + + + + + + + + + + +
Jan Dismas Zelenka Q157777 + + + + + + + +
Jan Hammer Q366671 + + + + + + + +
Jan Kubelík Q360863 + + + + + + + + + +
Jan Ladislav Dussek Q357172 + + + + + + + + +
Johann Stamitz Q156033 + + + + + + + + + + +
Josef Mysliveček Q313974 + + + + + + + + + + +
Josef Suk Q312700 + + + + + + + + + + + +
Julius Fučík Q356151 + + + + + + + +
Karel Gott Q333187 + + + + + + + + + + + + + +
Karel Svoboda Q356687 + + + + + + + +
Ktož jsú boží bojovníci Q6440910 +
Leoš Janáček Q184933 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Má vlast Q1044709 + + + + +
Prague Spring International Music Festival Q1776937 + + + + + + +
Rafael Kubelík Q158017 + + + + + + +
Symphony No. 9 Q11985 + + + + + + + +
Viktor Ullmann Q78530 + + + + +
Vítězslav Novák Q347611 + + + + + + + + +
Zdeněk Fibich Q117110 + + + + + + + + +
Nature / Geography
Ascher Ländchen Q372212 + +
Blaník Q881713 + + + +
Bohemian Forest Q157290 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Brno Q14960 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Děčínský Sněžník Q1272672 + + + + + +
Frýdlantský výběžek Q12017887 +
Gesenke Q1518767 + + + + +
Hradec Králové Q180139 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ještěd Q148998 + + + + + +
Jihlava Q183111 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Karkonosze Q214644 + + + + + + + + + + + + + + + +
Karlovy Vary Q384544 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Kladno Q155993 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Liberec Q146351 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Lipno Dam Q2140385 + + + + + + +
Macocha Gorge Q673317 + + + + + + + + +
Milešovka Q1531197 + + + +
Morava Q179251 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Moravian-Silesian Beskids Q1365195 + + + + + + + +
Nové Mlýny reservoirs Q3510553 + +
Ohře Q155045 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Olomouc Q81137 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Opava Q156080 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ore Mountains Q4198 + + + + + + + + + + + + + + + +
Orlík Dam Q1757602 + + + + + +
Ostrava Q8385 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Pardubice Q36989 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Plzeň Q43453 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Praděd Q674016 + + + + + + +
Prague Q1085 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Pravčická brána Q368560 + + + + + + + + +
Slapy Q1131722 + + + +
Sněžka Q617511 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Sázava Q1000475 + + + + + + + +
Thaya Q660208 + + + + + + + + + + + + +
Vltava Q131574 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Zlín Q171018 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ústí nad Labem Q156974 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Černé jezero Q45642 + + + + + + + + +
České Budějovice Q16506 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
České Středohoří Q264667 + + + + +
Říp Mountain Q386978 + + + + + + + + + +
Šluknov Hook Q452268 + + +
Politics
ANO 2011 Q10728124 + + + + + +
Bohuslav Sobotka Q890971 + + + + + + + + + + + +
Cabinet of the Czech Republic Q5015587 + + + + + +
Chair of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic Q5068060 +
Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic Q320265 + + + + + + + +
Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party Q1142687 + + + + + + + +
Civic Democratic Party Q828099 + + + + + + + + + +
Communist Party of Bohemia and Moravia Q913567 + + + + + + + + + + +
Constitutional Court of the Czech Republic Q1128501 + + + + + +
Czech Pirate Party Q341085 + + + + + +
Czech Social Democratic Party Q341148 + + + + + + + + + + + + +
Dawn of Direct Democracy Q14923603 + + + + +
Green Party Q631218 + + + + + + + +
Jan Hamáček Q12022546 + + +
List of Presidents of the Senate of the Czech Republic Q3210181 +
Mayor of Prague Q17149373 +
Milan Štěch Q6850754 + +
Miloš Zeman Q29032 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Parliament of the Czech Republic Q2347172 + + + + + + + + + + +
President of the Czech Republic Q1819381 + + + + + + + + + +
Prime Minister of the Czech Republic Q3409229 + + + + + + +
Senate of the Parliament of the Czech Republic Q389423 + + + + + + + + +
TOP 09 Q651129 + + + + + + + +
Výkonná moc v Česku Q11995745 +
politics of the Czech Republic Q1155216 + + + + +
Science
Alberto Vojtěch Frič Q963023 + + + + +
Antonín Holý Q553419 + +
Bedřich Hrozný Q311931 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Carl Borivoj Presl Q379601 + + + + + + + +
Edmund Husserl Q58586 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Eduard Čech Q470581 + + + + + + + + +
František Křižík Q526022 + + + + + + +
Gregor Mendel Q37970 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ignaz von Born Q78553 + + + + + + +
Jan Evangelista Purkyně Q159542 + + + + + + + + + + + + +
Jan Janský Q1398717 + + + + + + +
Jan Mukařovský Q1337801 + + + + + +
Jan Patočka Q381720 + + + + + + + +
Jan Svatopluk Presl Q379593 + + + + + + + +
Jaroslav Heyrovský Q157701 + + + + + + + + + + + + +
Josef Ressel Q78558 + + + + + + + +
Karel Domin Q1109649 + + + + + + +
Karel Kosík Q559795 + + + + + + + + +
Kaspar Maria von Sternberg Q78564 + + + +
Konstantin Josef Jireček Q700589 + + + + + + + + + + +
Kurt Gödel Q41390 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Miroslav Verner Q1938506 + + + + + +
Otto Wichterle Q730128 + + + + + + +
Prague school Q402282 + + + + + + + + + +
Sigmund Freud Q9215 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Stanislav Grof Q508620 + + + + + + + + +
Tatra 77 Q1640623 + + + + +
Viktor Kaplan Q78926 + + + + + + + +
Vilém Mathesius Q550722 + + + + + + + + + +
Vladimír Remek Q254985 + + + + + + + + + + +
semtex Q62627 + + + + + + + + + +
Society
Buchteln Q181418 + + +
Czech cuisine Q871595 + + + + + + + + + + +
Ferda Mravenec Q1932108 + +
Jára Cimrman Q1573258 + + + + + +
Knödel Q158382 + + + + + + + + +
Kolache Q1211684 + + + + + + + + +
Mole Q724491 + + + + + + + + + + + + + + + +
Návštěvníci Q564877 + + + + + + +
Olomouc curd cheese Q952979 + + + + + +
Pan Tau Q1646557 + + + + +
Ride of the Kings Q40270 + + + + + +
Rychlé šípy Q7384808 +
Smažený sýr Q590739 + + + + + +
Spejbl and Hurvínek Q2143599 + + + + + + +
beef tenderloin Q1639520 + + + +
Sports
Aleš Valenta Q1336822 + + + +
Antonín Panenka Q204978 + + + + + + + + + + + + + + +
Barbora Špotáková Q6419 + + + + + + + + + + + + + +
Dominik Hašek Q312695 + + + + + + + + + + + +
Emil Zátopek Q52589 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ivan Hlinka Q388631 + + + + + + + + + +
Ivan Lendl Q182736 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ivo Viktor Q374824 + + + + + + + + + + + +
Jan Kodeš Q317431 + + + + + + + + +
Jan Železný Q193187 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Jana Novotná Q229121 + + + + + + + + + + + + + +
Jarmila Kratochvílová Q233683 + + + + + + + + + + +
Jaromír Jágr Q295345 + + + + + + + + + + + + + + + + +
Josef Bican Q352017 + + + + + + + + + +
Josef Masopust Q223158 + + + + + + + + + + + + + + + +
Kateřina Neumannová Q236315 + + + + + + +
Martina Navratilova Q54545 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Martina Sáblíková Q231036 + + + + + + + + +
Milan Baroš Q180581 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Oldřich Nejedlý Q266489 + + + + + + + + +
Pavel Kuka Q446177 + + + + + +
Pavel Nedvěd Q171295 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Petr Čech Q483137 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Petra Kvitová Q30812 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Tomáš Berdych Q193665 + + + + + + + + + + + + + + + +
Tomáš Rosický Q29162 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Věra Čáslavská Q229503 + + + + + + + + + + + + + + +
Štěpánka Hilgertová Q81502 + + + + + +
Transport
Brno-Tuřany Airport Q748848 + + + + + + + + + + +
Czech Airlines Q192653 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
D1 motorway Q530229 + + + + + + + +
Prague Metro Q190271 + + + + + + + + + + + + + +