Wikimedia Czech Republic/Presentation & Outreach/Ambasadorství

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Téma[edit]

Co navrhujete za téma?

Ambasadorství

Kdo žádá[edit]

Uveďte uživatelské jméno a funkční kontakt.

Vojtech.dostal (Vojtěch Dostál)

Popis[edit]

Co se bude v rámci tématu podnikat, a k čemu to bude dobré?

Ambasadorství (přesněji tzv. Český ambasadorský program) je projekt, který navazuje spolupráci se vzdělávacími institucemi na území České republiky. Jeho hlavními cíli jsou: zvýšení povědomí o Wikipedii v akademickém prostředí, vznik nových odborných článků na Wikipedii a hledání nových wikipedistů mezi studenty a učiteli. Projekt především motivuje učitele, aby svým žákům/studentům zadávali semestrální úkoly související s výstavbou Wikipedie a jejích sesterských projektů (tvorba nových článků, jejich doplňování či odborné recenzování, získávání médií).

Pravidla[edit]

Jak by měla vypadat pravidla tématu? Tato pravidla by neměla být v rozporu se všeobecnými pravidly a zvyklostmi.

Grant umožňuje proplácení níže uvedených aktivit za podmínek, že náklady jsou přiměřené a odpovídají přínosu dané aktivity pro úspěch projektu:
  1. Výroba propagačních a výukových materiálů pro projekt ambasadorství (v nejbližší budoucnosti leták a plakát; v budoucnu třeba i brožura)
  2. Administrativní náklady (namátkou poštovné, obálky, kopírovací služby)
  3. Jízdné při cestování účastníků projektu (např. cesty za účelem propagování projektů - včetně propagace na wikisrazech, cesty za účelem domlouvání spolupráce a ambasadorské činnosti ve třídách)
  4. Drobné odměny pro učitele, studenty a ambasadory; typickým příkladem jsou např. osvědčení pro ambasadory a oficiální písemná poděkování učitelům

Odhad nákladů[edit]

Očekáváte stovky levných úhrad za měsíc, nebo dvě velké pálky za rok?

Očekáváme max. pár úhrad měsíčně, přeci jenom jsme poměrně malý tým.

Další věci[edit]

Jsou nějaké další věci kromě, které od sdružení Wikimedia potřebujete?

Snad jen občasný výdej obecně platných letáků a dalších propagačních materiálů (které mohou sloužit jako drobné dárky pro studenty).

Garant[edit]

Kdo se bude o téma starat? To typicky zahrnuje komunikaci s přispívajícími, schvalování příspěvků a poskytování zpětné vazby. Garant by si neměl schvalovat svoje vlastní výdaje.

Vojtech.dostal; zástupce: Chmee2 (talk) 18:48, 8 March 2012 (UTC)

Vyjádření oka[edit]

Oko se shodlo na přijetí žádosti a žádá o pravidelné výčty proplacených nákladů s krátkým shrnutím úspěšnosti jednotlivých akcí. Toto je možné provádět například formou stránky na insidu/wiki/metě. — Jagro (talk) 13:45, 13 March 2012 (UTC)

S výčty nákladů samozřejmě pomůže přehled tématu v trackeru :-) --che 21:03, 13 March 2012 (UTC)