Wikimedia Czech Republic/Zápis Revizní komise z 10. 6. 2008

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis z jednání Revizní komise dne 10. 6. 2008

Revizní komise se sešla v restauraci Království v Praze na Žižkově současně se zasedáním Rady.
Přítomni: Pavel Hrdlička, Postrach

Volba předsedy[edit]

Postrach navrhl Pavla Hrdličku na předsedu Revizní komise. Pavel Hrdlička kandidaturu přijal. V následujícím veřejném hlasování byl Pavel Hrdlička jednohlasně zvolen předsedou Revizní komise.

Program činnosti[edit]

Revizní komise prodiskutovala činnosti, které by měla do následující Valné hromady provádět. Dohodla se na těchto oblastech:

Průběžná činnost
  1. Kontrola hospodaření Sdružení a způsobu účtování
  2. Kontrola nakládání s osobními údaji členů
Jednorázová (ad hoc) činnost
  1. Řešení případných stížností členů na činnost Rady
  2. Kontrola plnění usnesení Valné hromady
  3. Příležitostné kontroly podle potřeby

Finanční zajištění[edit]

Revizní komise nepředpokládá, že by pro letošní rok potřebovala pro svoji činnost vyšší částku než 100,- Kč. Nevylučuje však vyšší výdaje v roce 2009 v souvislosti s přípravou výroční zprávy pro Valnou hromadu.

Různé[edit]

  • Revizní komise si na oficiálním webu Wikimedia Česká republika založí svoji stránku a bude na ní uveřejňovat výsledky svých kontrol, zápisy ze zasedání a další informace pro členy Sdružení.
  • Revizní komise se dohodla, že se bude scházet (kromě prázdnin) přibližně 1× měsíčně.
  • Revizní komise žádá Radu, aby jí – po vyřešení domény a e-mailu – přidělila e-mailovou adresu.

Zapsal: 11. 6. 2008 Pavel Hrdlička