Wikimedia Czech Republic/Zápis Revizní komise z 24. 9. 2008

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis z jednání Revizní komise 24. 9. 2008

Revizní komise se sešla na kanále IRC.
Přítomni: Pavel Hrdlička, Postrach

Kontrola hospodaření[edit]

Revizní komise se dohodla, že provede první kontrolu hospodaření pobočky. Obsahem kontroly v této fázi budou především postupy účtování. Kontrola se uskuteční 30. 9. 2008. Kromě obou členů RK a hospodáře by se této první kontroly měl zúčastnit i předseda sdružení.

Při této příležitosti požádal hospodář RK o stanovisko, zda je nutné uchovávat nejen výdajové, ale i všechny příjmové doklady. Postrach toto zjistí nejpozději do příští schůze RK.

Různé[edit]

  • Revizní komise požádala Radu o kopii podepsaného originálu zápisu z Valné hromady. Zápis bude použit při kontrole plnění závěrů z Valné hromady.

Zapsal: 28. 9. 2008 Pavel Hrdlička