Wikimedia Czech Republic/Zápis Revizní komise z 8. 10. 2008

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis Revizní komise z kontroly hospodaření dne 8. 10. 2008

Revizní komise se sešla u hospodáře Egga.
Přítomni: Stanislav Jelen, Pavel Hrdlička, Egg

Kontrola hospodaření[edit]

Revizní komise se sešla u hospodáře a byly jí předloženy:

  • Peněžní deník
  • Příjmové a výdajové doklady
  • Transparentní účet (byl zkontrolován místo bankovních výpisů)
  • Přihlášky členů

Výsledky[edit]

Po dobu hospodaření Egga nedošlo k žádným výdajům. Stav pokladny souhlasil s údaji v peněžním deníku. Ke dni kontroly měla pobočka 10 429,63 Kč, z toho v pokladně na hotovosti 1218,- Kč.

Výdajové doklady jsou v pořádku. Možná bude ještě třeba tištěný výpis z účtu, ale pokud je účet transparentní, měl by stačit výpis na webu.

Účetní kniha – tabulka xls v OpenOffice – je v pořádku

Bylo probráno, kolik řad dokladů by měl hospodář vést. Zřejmě jednu pro příjmy pokladnou, druhou pro výdaje pokladnou a třetí pro výdaje – účtenky. Pokud by sdružení přišla nějaká faktura, byla by ve čtvrté řadě.

Nedostatky[edit]

Revizní komise konstatovala jediný následující nedostatek (o kterém však již hospodář věděl):

  • Z doby před Valnou hromadou neexistuje platný příjmový doklad od členů, kteří zaplatili dobrovolně zvýšené členské příspěvky. Jedná se o to, že je třeba oddělit samotné členské příspěvky a dobrovolný dar navíc.
    • řešení: hospodář rozepíše dané doklady na 2 stvrzenky (příspěvek a dar) a dá znovu těmto členům podepsat.

Na základě poznámek Pavla Hrdličky zapsal: 21. 10. 2008 Stanislav Jelen