Wikimedia Czech Republic/Zpráva Rady z 10. 6. 2008

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Zpráva o jednání Rady 10. června 2008[edit]

Přítomni: 4 členové Rady; 2 členové Revizní komise; 1 další člen sdružení.

Z výsledků projednávání jednotlivých vybraných bodů programu[edit]

 • Přijímání členů
  • Rada bez připomínek přijala dva nové členy (jeden ještě musí uhradit členský příspěvek), u dalších dvou zájemců se čeká na ověření údajů v přihláškách.
  • Ověřování údajů na přihlášce Rada nadále vyžaduje, připraví ale urychleně rozšířený systém ověřování údajů, včetně využití pověřených osob na jiných místech než v Praze.
 • Stav členské základny a majetku, převzetí majetku
  • Sdružení má aktuálně 24 členů.
  • V pokladně Sdružení je 4018,00 Kč, Přípravný výbor od data Valné hromady neprováděl žádné finanční operace.
  • Rada převzala majetek, doklady a finance od Přípravného výboru.
 • Rozdělení funkcí v Radě
  • Egg zvolen jednomyslně hospodářem, Rada mu umožní spolupracovat s účetním a daňovým poradcem. Rada vyvine úsilí směřující k doplnění neobsazeného místa v Radě členem, který se vyzná v hospodaření.
  • Okino zvolen jednomyslně místopředsedou.
 • Členské příspěvky
  • Výši členských příspěvků schválenou na Valné hromadě je třeba kvůli daňovým povinnostem považovat za pevnou, nikoli minimální. Rada bude nadále přijímat pouze členské příspěvky ve stanovené pevné výši, případný další příspěvek je možné přijmout pouze odděleně a jako dar. Členy, kteří zaplatili vyšší příspěvek než byl stanovený minimální, bude kontaktovat egg.
 • Různé
  • Žádná ze zkratek názvu sdružení není v tuto chvíli oficiální, jako neoficiální zkratky Rada doporučuje užívat WM ČR v česky psaných dokumentech a WM CZ v cizojazyčných.

Rada dále projednávala bez konečného rozhodnutí založení účtu sdružení, převedení internetové domény a související otázky webu a e-mailů, vedení účetnictví, členství Sdružení v jiných organizacích, správu osobních údajů a další.

Zároveň proběhlo jednání Revizní komise, jejím předsedou se stal Pavel Hrdlička.

Další jednání Rady proběhne na kanálu IRC 25. června v 20:00 hodin.