Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2010-09-26

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
 • Nærværende dokument: Udkast til referat
 • Møde type: Konstituerende bestyrelsesmøde - fysisk
 • Tid og sted: 26. september 2010, kl. 15:30
Forsamlingshuset 5e

Åbning af mødet[edit]

Valg af referent[edit]

Sekretær Victor Valore

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[edit]

 • Tilstede: Ole Andersen, Rainer Lippold, Victor Valore, Jan Friberg, Simon Van Studinski, Finn Nielsen, Henrik Eriksen, Steen Thomassen, Thomas Bredøl, Thyge Larsen (Revisor)
 • Fraværende med afbud: Ingen
 • Mødet er beslutningsdygtigt

Godkendelse af dagsorden[edit]

Den følgende dagsorden blev godkendt.

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Konstituering
 • Udarbejdelse og trykning af brochurer
 • Eventuelt

Fastsættelse af kommende møder[edit]

Kommende møder fastholdt til:

 • Mandag den 11. oktober 2010, kl. 21.00 (planlagt online/planned online)
 • Søndag den 14. november 2010 kl. 14.00 (planlagt fysisk/planned physical)

Konstituering[edit]

 • Næstformand Rainer Lippold genvælges.
 • Kasserer Thomas Bredøl genvælges.
 • Sekretær Victor Valore genvælges.

Beslutningen om ikke at have stående udvalg fastholdes.

Udarbejdelse og trykning af brochurer[edit]

Jan Friberg har opgaven med at sætte det tekstoplæg som ligger på Meta: Wikimedia Danmark/Projekter/Brochure.

Satsen udsendes i PDF forud for næste møde, hvor pris for trykning og beslutning herom tages.

Eventuelt[edit]

 • Wiki X skal planlægges mere detaljeret, men ikke som udvalgsarbejde.
 • Vi skal have kommunikationsplanen genudsendt til bestyrelsens gennemgang og beslutning om videre fremskridt.
 • Jan opretter relevante mailadresser på wikimedia.dk