Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2011-02-06

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Sted:

Kulturhuset Indre By
Charlotte Ammundsens Plads 3
1359 København K

Findvej.dk

  1. Godkendelse af referat fra forrige møde
  2. Formandens orientering
  3. Økonomi og medlemmer
  4. Aktiviteter
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Åbning[edit]

  • Referent: Ole
  • Mødet er beslutningsdygtigt.

Godkendelse af referat fra forrige møde[edit]

Referatet godkendt.

Formandens orientering[edit]

Vi har fået brochurer og diverse merchandise.

Der er kommet postkort fra Wikimedia Israel og en bog fra Wikimedia Polen.

Den dansksprogede Wikipedias pressekontakt og et antal andre wikipedianere har været i diverse medier.

Det forlyder i øvrigt at dem, der ikke deltog i træffet i Malmö, gik glip af noget.

Økonomi og medlemmer[edit]

Gennemgang af medlemsliste[edit]

Kassereren gennemgik listen. Vi snakkede om hvem, vi syntes manglede - både blandt wikipedianerne og blandt mailinglistemedlemmerne. Vi prøver at prikke til nogle af dem..

Regnskab[edit]

Vi har 1800 kr. i banken og 300 kr. kontant, og 2010 har givet et overskud på ca. 800 kr. Bestyrelsen pålægger formanden og kassereren at få styr på ansøgningsprocessen i forhold til Wikimedia Foundation med udgangspunkt i aktivitetskalenderen.

Aktiviteter[edit]

Wiki X[edit]

Vi aflyser i denne omgang, men satser på at markere den dansksprogede Wikipedias tiårsdag næste år. Vi sætter det på dagsordenen til hvert møde det næste år.

Wikimedia Conference, Berlin[edit]

Simon og Ole tager afsted. Simon dobbelttjekker sin kalender. Hvis hans kalender er problematisk, finder vi en substitut.

Delingskultur og kulturarv[edit]

To seminarer i samarbejde med DHF.

Biblioteksskolens Temadag om Wikipedia[edit]

Biblioteksskolen holder temadag om Wikipedia den 7. april bl.a. med indlæg af Ole.

Fundraising Summit[edit]

Dato og program endnu ukendt.

WikiMania[edit]

I Haifa. Det er uvist om der er danske deltagere.

Wiki Loves Monuments[edit]

Dansk Wikipedia / Wikimedia Commons

WLM kommer i år til at foregå på europæisk niveau (sidst var det alene i Holland). MGA73 vil mødes med KUAS og vil gerne have WMDK med. Vi beder Steen om at tage fat i MGA73.

FSCONS[edit]

Ligger i november.

Bogforum[edit]

Ligger i november.

Indkomne forslag[edit]

Simon foreslår at afbud skal meldes senest en uge før mødet. Uden afbud skal man give kage næste gang. Vi er enige i ideen, men ...

Eventuelt[edit]