Jump to content

Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2011-05-02

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Dette referat er kopieret i sin fulde form fra den interne Wikimedia Danmarks wikis version.

Dagsorden[edit]

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Tilføjelse til forretningsorden
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
  • Wiki Loves Monuments
  • Dansk Naturvidenskabsfestival
  • Samarbejde med Statens Arkiver
  • Samarbejde med Nationalmuseet
  • Arrangement med lokalhistoriske arkiver
  • Wiki-Fotodøgn
  • WikiWednesday
  • USB-sticks
 • Indkomne forslag
  • Registrering af wikilovesmonuments.dk domæne?
 • Eventuelt
  • Den Gamle By

Åbning af mødet[edit]

Referent[edit]

Finn Årup Nielsen blev valgt

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[edit]

 • Til stede: Ole Palnatoke, Jan Friberg, Finn Årup Nielsen, Steen Thomassen, Thomas Bredøl, Simon (kom ved "fastsættelse af kommende møder). Desuden Thyge.
 • Fraværende uden afbud: Victor Valore.

Tilføjelse til forretningsorden[edit]

Palnatoke foreslog at følgende blev ændret:

Referat udarbejdes som beslutningsreferat af sekretæren og fremsendes til bestyrelsen samt øvrige deltagere senest 8 dage efter mødets afholdelse.

Følgende ændring blev foreslået:

Referat udarbejdes som beslutningsreferat af sekretæren og lægges ind på foreningens interne wiki senest 8 dage efter mødet afholdelse. Ved mødets afslutning beslutter bestyrelsen, om dele af referatet er af fortrolig karakter. De ikke-fortrolige dele af referatet lægges ind på foreningens åbne wiki senest 8 dage efter mødet afholdelse.

Det blev ensstemming vedtaget.

Godkendelse af dagsorden[edit]

http://intern.wikimedia.dk/index.php?title=Bestyrelse/M%C3%B8de_2011-05-02&oldid=110

Fastsættelse af kommende møder[edit]

 • Sted til næste møde: Steen sørger for sted til næste møde.
 • Generalforsamling: 18. september 2011 14:00, Valby medborgerhus. Steen sørger for kontakt til stedet.
 • Nyt bestyrelsesmøde: 14. august (fysisk) 14;00, Kulturhuset i Indre By. Simon sørger for kontakt til stedet.

Godkendelse af referat fra forrige møde[edit]

 • referatet er godkendt
 • Referatet kopieres til meta, dog "redaktes" to emner ud i forbindelse med kontaktet til Nationalmuseet af hensyn til dem. Ole Palnatoke har spurgt specifikt til de to emner.

Formandens orientering[edit]

Formanden har haft kontakt til Johannes Wehner og en af hans kollegaer fra Dagbladet Information. De har lavet et semantisk-web system. Wehner påpegede at hvordan inkonsistent kategorisering kan gøre anvendelsen af besværligere.

Økonomi og medlemmer[edit]

Økonomi: 1662,89 på kontoen og 231,5 i kassen. Vi har 20 betalende medlemmer (ingen ændringer fra sidst)

Aktiviteter[edit]

Wiki Loves Monuments[edit]

 • MGA73 (Michael) har sendt en forespørgelse til kulturarvstyrelsen som han ikke har fået svar på
 • MGA73 (Michael) har været interesset i Wiki Loves Monuments-mødet i Berlin den 13. maj 2011. Bestyrelsen vedtog at Michael er Wikimedia Danmarks repræsentant til mødet. Michael er ikke medlem er foreningen men opfordres til at melde sig ind. Michael blev bedt om et referat. Steen tager kontakt til ham.

Dansk Naturvidenskabsfestival[edit]

Ingen aktivitet.

Samarbejde med Statens Arkiver[edit]

Mht. "Arkivernes Skatte" har Ole lagt en list om på:

http://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Arkivernes_Skatte/Liste_1

Samarbejde med Nationalmuseet[edit]

En invitation er sat på Landsbybrønden:

http://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Landsbybr%C3%B8nden/Fotodag_p%C3%A5_Nationalmuseet

Arrangement med lokalhistoriske arkiver[edit]

Afventer resultaterne af arbejdet med Nationalmuseet og Statens Arkiver.

Wiki-Fotodøgn[edit]

Diskuteres på uformel basis ved lejlighed

WikiWednesday[edit]

Første WikiWednesday i 2011 er den 4. maj.

USB-sticks[edit]

Beslutning udskydes til næste møde. Ole tager ansvar for punktet.

Indkomne forslag[edit]

Registrering af wikilovesmonuments.dk domæne?[edit]

Jan Friberg registrerer domænet og sørger for hosting

Eventuelt[edit]

Den Gamle By[edit]

Finn skriver til Den Gamle By.

Wikipedian-in-Residence legat[edit]

Ole foreslog at sende en ansøgning til WMF om legat til Wikipedian-in-Residens.