Wikimedia Danmark/Kvartalsrapport

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Rapport for 2. kvartal, udsendt i juli 2011 / Quarterly Report - July 2011

Medlemmer og økonomi / Members and Economy

Dansk: Foreningen har ca. 2.000 kr. og 21 medlemmer.
English: Wikimedia Danmark has 21 members at the end of second quarter and a treasury of approx. DKK 2000.

Aktiviteter i kvartalet / Activities in 2nd quarter 2011

Internt / Internal

Dansk: Der har været afholdt månedlige bestyrelsesmøder - hver anden måned over IRC, hver anden måned som fysisk møde.
English: We have held four board meetings, two online and two offline.

Eksternt / External

Dansk: Basen for Wikimedia Loves Nationalmuseet, i museets forhal
English: The "base" for Wikimedia Loves Nationalmuseet, in the hall of the museum
Wikipedia Loves Nationalmuseet
Dansk: I maj måned blev der afholdt en Wikipedia loves Nationalmusset dag, med ca. 10 deltagere fra det danske Wiki community. Resultatet af anstrengelserne kan ses på Commons. Der var også enkelte presseomtaler heraf, f.eks. i Politiken.
English: In May we held a Wikipedia loves Nationalmusset photo day, with approximately 10 Wikipedians and friends attending. Results can be seen in Wikimedia Commons. It was mentioned in the Danish newspaper Politiken.
WikiWednesday
Dansk: WikiWednesday blev afholdt i maj og juni måned.
Dansk: I maj gik vi omkring på Assistens Kirkegård og endte i Jægersborggade. I juni var mødestedet i Det Kongelige Biblioteks have. Det blev til en gåtur igennem det Kongelige Bibliotek, gennem et København fyldt af Distortion Festivalens første dag.
English: We held WikiWednesday in May and June, walking around in Copenhagen chatting about various more-or-less Wikim|pedia-related issues.
Anker Jørgensens samling af Kirkebilleder / Anker Jørgensen's collection of church images
Dansk: Den tidligere danske statsminister Anker Jørgensen har gennem en længere årrække taget fotografier af danske kirker. Vi henvendte os med henblik på at få denne samling bevaret på Commons, men desværre findes den ikke mere.
English: Former Danish Prime Minister Anker Jørgensen has been photographing Danish churches over several decades. We contacted him, trying to get the collection saved on Wikimedia Commons, but unfortunately it no longer exists.

Planlagte aktiviteter i andet halvår 2011 / Planned for second half of 2011

Samarbejde med Nationalmuseet / Cooperation with Nationalmuseet

Dansk: I efteråret får Nationalmuseet en Wikipedian-in-Residence i en måned.
English: Nationalmuseet plans to have a Wikipedian-in-Residence for one month this autumn.

Samarbejde med Statens Arkiver / Cooperation with Statens Arkiver

Dansk: I efteråret får Statens Arkiver en Wikipedian-in-Residence i en måned.
English: Statens Arkiver plans to have a Wikipedian-in-Residence for one month this autumn.

Wiki Loves Monuments

Dansk: Der bliver WLM i efteråret.
English: WLM will take place in the autumn.

WikiWednesday

Dansk: WikiWednesday fortsætter med månedlige møder (i sommerhalvåret slendreture).
English: WikiWednesday continues.

Odense Bys Museer

Dansk: 18. august holder Odense Bys Museer et møde om hvordan deres viden kan formidles ud på Wikipedia.
English: Odense Bys Museer has arranged a meeting on August 18th about sharing their knowledge with Wikipedia.

Kvartalsrapport april 2011 / Quarterly Report - April 2011

Medlemmer og økonomi / Members and Economy

Dansk: Foreningen har ca. 1650 kr. og 20 medlemmer.
English: Wikimedia Denmark has 20 members at the end of first quarter and a treasury of approx. DKK 1650,-

Aktiviteter i K1 2011 / Activities in 1st quarter 2011

Internt / Internal

Dansk: Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forløbne kvartal - i februar et fysisk møde, i marts et møde over IRC.
English: Two board meetings was conducted; a physical presence meeting in February and one online in March.

Eksternt / External

Dansk: I første kvartal lå Wikipedias tiårsdag, som også i Danmark gav en del omtale. Desværre måtte vi aflyse vores fejring, men i 2012 bliver den dansksprogede Wikipedia 10 år, og så fejrer vi det bare der.

Vi har også fortsat samtalerne med forskellige kulturorganisationer, se nedenfor, og med IT-Politisk Forening.

Desværre løb det planlagte seminar om kulturarv og delingskultur ud i sandet. Vi fortsætter drøftelserne med Dansk Historisk Fællesråd.
English: During the quarter, Wikipedia's tenth anniversary gave some Danish publicity. Unfortunately we had to cancel the planned Wiki-X celebration, but in 2012 we will be celebrating the Danish-language Wikipedias 10 years anniversary.

We have continued our talks with various cultural organizations (detailed below) and with IT-Politisk Forening (IT-Political Association).

We were not able to conduct the planned seminar Kulturarv og Delingskultur (Cultural Heritage and Shared Culture), but we continue our dialogue with Dansk Historisk Fællesråd (Danish Historical Confederation).
IT-Politisk Forening / IT-Political Association of Denmark
Dansk: I februar måned afholdt vi et møde med IT-Politisk Forening for at se, om vi havde nogle fælles berøringsflader. Gennem en god dialog viste det sig, at vores fælles berøringsflade er begrænset, da deres primære arbejde vedrører rettigheder og privatliv på internettet. På områder som f.eks. ophavsret har vi nogle fælles interesser, så vi har besluttet ikke at opgive kontakten med hinanden, men heller ikke aftale nye møder.
English: In February we had a meeting with IT-Political Association of Denmark to see if we have some common interests and concerns. Through a good dialogue we found out that these common interests only are a few, as their primary concern is about individuals rights and privacy on the internet. In some areas, as copyright, we have some common interests, we have decided to remain in contact, though no further activities are currently planned.

Planlagte aktiviteter i K2-K3-K4 2011 / Planned activities in Q2-Q3-Q4 2011

Samarbejde med Nationalmuseet / Collaboration with the National Museum of Denmark

Dansk: Nationalmuseet ønsker at der skabes Wikipedia-artikler om alle danske runesten, og vil i den sammenhæng forsøge at frikøbe en runologisk medarbejder og donere billeder af runesten til Wikimedia Commons.

Nationalmuseet vil holde åbent for wikipedianere en dag, hvor vi får lov til at fotografere en mængde genstande.

Nationalmuseet vil videre undersøge muligheden for at donere en mængde billeder til Wikimedia Commons.

Nationalmuseet opslår i efteråret eller i begyndelsen af 2012 en wikipedian-in-residence-plads.
English: The National Museum of Denmark wants to create Wikipedia articles on all Danish Runestones. To accomodate this, they will seek to assign an employee specialised in Runestones and donate pictures of runestones to the Wikimedia Commons.

The National Museum will create a day, especially for wikipedians to photograph numerous artefacts and the Museum will further explore the possibility of donating an amount of existing images to Wikimedia Commons.

In late 2011 or in the beginning of 2012, the National Museum advertises a Wikipedian-in-residence position.

Samarbejde med Statens Arkiver / Collaboration with The Danish State Archives

Dansk: Statens Arkiver ønsker mere offentlig opmærksomhed om sine arkivalier, og vil derfor lade wikipedianere fotografere en mængde arkivalier, udvalgt i fællesskab mellem parterne. Statens Arkiver undersøger mulighederne for i 2011 at modtage en wikipedian-in-residence. Opslag skal udarbejdes.
English: The Danish State Archives wants more public awareness of its holdings, and will invite Wikipedians to photograph a number of archival materials, selected jointly by the parties. The Danish State Archives are examining their options to receive a Wikipedian-in-residence during 2011. An announcement for this must be prepared.

Wiki Loves Monuments

Dansk: Der har været møde med Kulturarvsstyrelsen om bygninger, mindesmærker osv.
English: There has been an initial meeting with the Heritage Agency of Denmark on buildings, monuments, etc.

WikiWednesday

Dansk: WikiWednesday forventes genoptaget i maj.
English: WikiWednesday is expected to resume in May.