Wikimedia Danmark/Projekter/Lokalarkiver

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Forslaget om arrangementer med lokalarkiver behandles af et ad-hoc-udvalg under Bestyrelsen. Opgaven er stillet på bestyrelsesmødet den 5. oktober 2009.

Ad-hoc-udvalget består af Ole, Finn og Victor. Nærværende dokument er åbent for alle som ønsker at bidrage.

Projektgrundlag[edit]

Ide[edit]

De lokalhistoriske arkiver har både materiale (billeder og skriftlige kilder), såvel som arbejdskraft (frivillige og lønnede) som arbejder med formidlingen af dette materiale. Vi burde kunne skabe et fælles fodslag med disse arkiver i forhold til at få mere lokalhistorisk stof online i vore projekter. Det kunne være interessant at lave en workshop for disse aktører.

Win-win analyse[edit]

 • WMF kan vinde
  • Mere indhold
  • Mere arbejdskraft
  • Bedre kvalitet af eksisterende materiale
 • WMDK kan vinde
  • Netværk med disse institutioner
  • Få erfaring i at lede denne type arrangementer
  • Skabe grundlag for samarbejde som på sigt kan føre til noget mere
 • Institutionerne kan vinde
  • Information om og støtte i at anvende Wiki som publikationskanal
  • Indsigt i hvilke ressourcer WMF har og hvordan de kan anvendes
  • Mulighed for gen-publicering af eksisterende værker, som kan wiki-linkes til en betydningsverden og vice-versa
  • Integration af wiki indhold i eksisterende lokalhistoriske søgesystemer (adibas?)

Projektforslag[edit]

 • Gennemførelse af en eller flere workshops, hvor facilitatorer fra WMDK gennemgår Wiki-begrebet, WMF's ressourcer, WMDK's muligheder for at støtte lokalarkiverne og facilitere en dialog om, hvordan der kan etableres et samarbejde. Som en del af workshoppen kan der ideelt set afholdes et wiki-lab med hands on, hvor de fremmødte kan få oprettet en bruger, gennemføre hensigtsmæssige søgninger og lavet de første redigeringer med støtte fra WMDK'erne.
 • Skabe et snævert forum med 1-3 repræsentanter for hhv. lokalarkiver og WMDK, som analyserer muligheder for generel integration mellem arkivernes systemer og WMF's projekter - herunder muligheden for at lave en WikiPortal, udveksle indhold, lave lokalhistorisk specifikke kategoriseringer og etablere fokuserede søgninger igennem kategorier, geocoord's, årstal, osv.
 • Definere rammerne for at fremadrettet samarbejde institutioner og WMDK imellem, f.eks. med en årlig konference, fælles pressemeddelelser, krydssøgningsmuligheder, etc.
 • Undersøge, om der kan etableres "fordele" for betalende WMDK-medlemmer, f.eks. i forhold til informationssøgning, så vi kan give de betalende medlemmer noget tilbage.

Mål[edit]

 • 5x5 aktive da-wiki-bidragsydere (oprettet i forbindelse med workshops, 10 efterfølgende redigeringer)
 • 50 billeder uploadet til Commons fra workshop-deltagere
 • Mindst én aftale med en eller flere institutioner om fremadrettet samarbejde
 • Udarbejdet adresseliste med relevante kontaktpersoner

Projektplan[edit]

 • Afklaring
  • Definér projektgrundlag (dette kapitel)
   • Første gennemskrivning (Victor)
   • Dialog i bestyrelsen (Alle)
   • Godkendelse (Afstemning, alle)
  • Opdatere da-wiki, så relevante termer er på plads (se næste kapitel)
  • Identificér nære samarbejdspartnere (se kapitel Stakeholder analyse)
   • Stakeholder analyse
   • Indledende kontakter
  • Detaljer budget og skaf midler
 • Planlægning
  • Udarbejd muligheder, mål og midler med samarbejdspartnere
  • Gennemfør detailplanlægning af pilotprojekt
  • Ratificer plan, budget og midler
 • Pilotprojekt
  • Klargør
  • Udfør
  • Evaluer
 • Gennemførelse
  • Planlæg
  • Udfør
 • Evaluering og next steps

Budget[edit]

 • Afklaring - 0 kr.
 • Planlægning - kr. 400 (Mødefaciliteter)
 • Pilotprojekt - kr. 1500 (Lokaleleje, forplejning og materialer)
 • Gennemførelse - kr. 8000 (Yderligere fire workshops samt transport til provinsen)
 • Evaluering og next steps - kr. 200 (Mødefaciliteter)
 • Totalt ~ kr. 10.000

da-wiki opdateringer[edit]

http://da.wikipedia.org/wiki/Lokalhistorisk_arkiv

Intet om Stadsarkiv / Mangler link til Lokalarkiv

Vi bør også have nøgleorganisationer.

Stakeholder analyse[edit]

Dansk Historisk Fællesråd[edit]

Medlemmer er landssammenslutninger for lokalarkiver, lokalhistoriske foreninger, slægtshistoriske foreninger og museer - Medlemsliste.

Driver http://www.historie-online.dk og deres nyhedsbrev har 6.500 enkeltabonnenter, 450 arkiver og 125 museer.

Bruger Kultunaut til at formidle arrangementer.

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)[edit]

Omtaler, at der totalt er 520 lokalarkiver og at de 470 er medlemmer. Dette inkluderer stadsarkiver.

Fælles IT-platform Arkibas

Lokalarkivers opgave er at Indsamle / Opbevare / Formidle - Det sidste kan vi hjælpe med.

Indsamler materiale i nutiden (morgendagens historie), så hvad med medier fra Commons?

SLA har en detaljeret liste over medlemmer, som også omtaler mange storkøbenhavnske, der ikke er medlemmer.

Danske Arkiver[edit]

Danske Arkiver er alternativ organisation (for stadsarkiver??).

Brev om behov for stadsarkiver: Brev af 2005