Wikimedia España/Borrador de estatutos/eu

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

en | es | +/-


Jada Estatutu hauek bozkatu dira, inongo aldaketarik haietan egin behar ez den. Edozein iruzkin eztabaida-orrialdean egin daiteke.

I titulu. Printzipio orokorrak[edit]

Artikulu 1. Izendapena eta gaitasun juridikoa[edit]

Izendapenarekin Wikimedia España-k, elkartea sortzen da irabazi-asmorik gabe babesean, Lege organikoa 1/2002 martxoaren 22koa, erregulatzailea Elkarteko, eta arau osagarrietako eskubideko. Elkarteak gaitasun osoa izango du juridikoa eta egitea, eta oraingo Estatutuak eta bazkideek onartutako barneko araudiak indarrean egongo dira; eta aipatutako Legeak edo ordezkatzen dutenek aipaturiko testuetan ez aurrez ikusitakoan, Espainako konstituzioa aplikatuko da bakoitzean diren gainerako legezko antolamenduak.

2 artikulua. Iraupena[edit]

Elkartea denbora mugagabea da.

3 artikulua. Helburua[edit]

Elkartearen helburua izango da zabaltzea, hobekuntza eta sarbide librea, erabilera, ikerketa, aldaketa eta eduki-birbanaketa sostengatzen duten ekimen guztien mantenua zuzenean edo zeharka bultzatzea, halakoak ostatatutako eta sostengatutako proiektuak bezala Wikimedia Foundation, Inc.

4 artikulua. Jarduerak[edit]

Bere helburua betetzeko, Elkarteak hurrengo jarduerak egingo ditu:

 • Topaketak, kongresuak, konferentziak, lantegiak, ikastaroak edo beste ekimenak eta bere helburuaren proiektu arrazoiak hedatzera zuzendutako jarduera publikoko edozein tipo antolatzea (hemendik aurrera, "ekimenak").
 • Giza erlazioak, kolaborazioak eta, ezaguera, ustiapena eta ekimen guztien erabilera hobetzea, hedatzen dituzten eta bultza dezaten sistemak garatzea, edo baliabide ekonomikoak jasotzea, edo pribatuak, nazio edo nazioartekoak entitate publikoko edozein motarekiko akordioak ezartzea edo edukietako.
 • Bere irismenera, berezko ekimenagatik edo eskatzen zaionean, bere funtzionamenduaren gainean eta ekimenekiko gai erlazionatuen gaineko edozein komunikabide bidez informatzea era egokian.
 • Beste bere organoek egoki Elkartearen helburua betetzeko hartzen duten jarduerako edozein tipo.

5 artikulua. Bizilekua eta eremua[edit]

Elkarteak XXXXX-eko bere helbide soziala ezartzen du eta bere lurralde-eremua izango da Egoera espainiarra.

6 artikulua. Organoak[edit]

Helbidean, administrazioan eta Elkartearen irudikapenean Lehendakariak, Zuzendaritza-Batzordeak eta Batzar Orokorrak jardungo dute. Zuzendaritza-Batzordeak eta Batzar Orokorrak Elkartearen funtzionamendu demokratikoa bermatuko dute eta organo eskudunak izango dira Estatutu hauetan edukitako aginduak interpretatzea, bere omisioak estaltzea eta bere betetzea zaintzea, baita ere haiek garatzea eta haiek beharrezko hartzen diren barneko araudiekin osatzea.

Barneko araudian arautu ahal izango ditu esistentzia eta akzio lokaleko autonomia eraginkor eta bat arduratutakoarekin Elkartzearen egiturako edo, berezko koordinazio-organoak izatearen posibilitatearekin, irudikatzen duten Zuzendaritza-Batzordearen vocalías gehiagotako funtzionamendua.

Elkarteak konplituko du Elkarteetako Legeak, Zuzendaritza-Batzordearen kideek Estatutu hauetan zehaztu dadin arabera edo, bere akatsean, Zuzendaritza-Batzordeak zehaztu dezan arabera onartuko dituztenetako, aurrez ikusitako kontabilitateko behar dokumentalekin.

II titulu. Batzar Orokorra[edit]

7 artikulua. Bilerak[edit]

Batzar Orokorra, bazkide guztiek integratuta, Elkartearen gobernuko organo gorena da eta deialdi arruntean elkartuko da behin urtean, baita ere noiz Legeak eskatzen duen, Zuzendaritza-Batzordeak erabakitzen duen edo zenbaki-bazkideen bosgarren parte batek Idazkariari gaia edo tratatzeko gaiak esanez eskatzen dioten ohi ez bezalako deialdian. 8 artikulua. Deialdia

Lehendakariak Batzar Orokorren deialdiak egingo ditu, hamabost egun naturaleko aurrerapen txikienarekin, lehenerako bilerako lekua, tratatzeko gai-zerrenda eta data eta bai leheneko bai bigarren deialdiko hasiera ordua, hamabost minutu ondokoa izango denetako, argi eta garbi esan behar izanez.

9 artikulua. Konstituzioa eta akordioak[edit]

Batzar Orokor Arrunt edo Ohi Ez Bezalakoek lehen deialdia baliozkotasunez izanda erabakiko dute oraingo edo erdia gehiago irudikatuta dagoenean botora, eta bigarren deialdian botorako eskubidearekiko bazkide oraingo edo irudikatutakoko kopurua den edozein eskubiderekiko bazkideen bat.

Akordioak hartuko dira bazkide oraingo edo irudikatutakoen gehiengo soilagatik, zenbakietan seinalatutako erabakiak izan ezik 10 artikuluko 12ra 7, bazkide oraingo edo irudikatutakoko gehiengo osoa eskatzen duteneko. Berdinketarik egotekotan, Lehendakariaren botoa kalitatea izango da. Gainera presentzialki, bazkideek aukeratu ahal izango dute postaz bozkatzea , beste bazkide batengako ordezkaritza , edo beste arbitratu ahal izan zen eta Batzar Orokorrak, bazkide hauteslearen identitatea segurtasun absolutuarekin akreditatzea kasu guztietan beharrezkoa izanez, gaindi zezan edozein erdia . 10 artikulua. Konpetentziak

Batzar Orokorraren eskumen esklusiboak izango dira:

 • Ikuskatzea eta txostena eta jardueretako eta balantzeko proiektua eta aurrekontu ekonomikoa urterokoak, bere kasuan, onartzea.
 • Kuota arruntak aldatzea eta ohi ez bezalakoak onartzea.
 • Aukeratzea, balioestea eta Zuzendaritza-Batzordearen kideak banaka edo kolektiboki, bere kasuan, botatzea.
 • Onartzea eta barneko araudiak aldatzea.
 • Berrestea edo bazkideen egozpenak baliogabetzea.
 • Ordaintzea, bere, Zuzendaritza-Batzordearen kideren, kasuan, hitzartzea.
 • Helbide soziala aldatzea.
 • Ohore-bazkideak izendatzea.
 • Elkartea desegitea.
 • Estatutuak aldatzea.
 • Jartzea edo ondareak indarreko aurrekontuaren % 20 baino gehiagoko balioagatik besterentzea.
 • Elkarte-Federazio batean integratzearen gainean erabakitzea.
 • Beste aurrez ikusitako edo, barneko araudian koka dadin arabera, bere eztabaidarako proposatutako edozein kontu tratatzea.
 • Aurrekoen garapen bezala barneko araudiak esan ditzakeen beste batzuk.

11 artikulua. Hauteskundeak[edit]

Zuzendaritza-Batzordearen karguentzat hautagaitzak aurkeztu behar izango dira haiek Idazkariari gutxienez hamabost egun natural Batzarra baino lehen komunikatuz. Egitura lokalek hautagaiak izendatu ahal izango dituzte kolektiboki vocalías-etarako akzio lokaleko konpetentziekin.

Hautagaitzak zerrenda irekian izan behar izango dira, karguen bakoitzarentzako hautagai batekin. Inongo hautagaitzarik ezaugarri hauekin ez egotekotan, irtendako Zuzendaritza-Batzordearen agintea luzatuko da, hautagai indibidualak aurkez daitezen, aldi ez handiago bi hilabete naturalekoan zehar. Hautagairik Zuzendaritza-Batzordearen postu guztietarako ez balitz aurkeztuko, oraingo Estatutuetan Zuzendaritza-Batzordearen kideen bat ezen kasurako jarritakoa emango da eta Ohi Ez Bezalako Batzar Orokorra deituko da epe ez handiago bi hilabete naturalekoan aukera berrirako.

III titulu. Zuzendaritza-batzordea[edit]

12 artikulua. Konposizioa[edit]

Zuzendaritza-Batzordea kudeaketa-organoa eta Batzar Orokorraren ordezkaritzagatiko Elkartearen irudikapena da, eta Lehendakari batek, Presidenteorde batek, Idazkari batek, Diruzain bat eta ez hirutatik beherako batzordekide-kopuru, haiek guztiak eratuta egongo da zenbaki-bazkideak, adindunak eta kuoten ordainketan egunean. Kargu hauek ez dira metagarriak izango pertsona berarengan eta bere agintaldian iraungo du, nahiz eta aldi-kopuru mugagabea berrautatu ahal izan, aukeratu ziren hartarako hurrengo hirugarren Batzar Orokor Arruntaren ospakizunera arte.

Zuzendaritza-Batzordearen honen agintaldian zehar gertatu ahal izan ziren karguen edozeinarengako plaza hutsak bereko kideek, edo hurrengo Batzar Orokorrak bere postuan egiaztatu behar izango den Zuzendaritza-Batzordeagatik interinamente-a izendatutako pertsona batek behin-behinean estaliko ditu.

13 artikulua. Amaiera[edit]

Zuzendaritza-Batzordearen kideek bere karguarengan bota ahal izango dute uko egiteagatik komunikatutako Zuzendaritza-Batzordera, Batzar Orokorrak hitzartutako kargutik kentze indibidual edo kolektiboagatik, edo bere agintaldiaren muga-egunagatik boluntarioa. Bere amaieraren ondoren, Zuzendaritza-Batzordearen kideek bere nor bere karguetan jarduten jarraituko dute bere ordezkoaren izendapena onartu arte.

14 artikulua. Bilerak[edit]

Zuzendaritza-Batzordea bilduko da bere Lehendakaria zehaztu dezan aldi guztiak, edo bere kideen tertzio baten eskariz edo bat bosgarren bazkideen. Batzordearen bilerak baliozkotasunez izanda gera daitezela, erdia beharrezkoak gehiago izango da bere kideen bat. Botoetako gehiengo soilak akordioak onartu behar izango ditu; berdinketarik egotekotan, Lehendakariaren botoa kalitatea izango da. Ez Zuzendaritza-Batzordeko kideak diren bazkideek ahotsa, baina ez, parte hartzen duten bileretan, botoa ukango dute.

15 artikulua. Konpetentziak[edit]

Zuzendaritza-Batzordearen konpetentziak izango dira:

 • Programatzea, koordinatzea eta Elkartearen jarduerak egitea.
 • Zuzentzea eta Elkartearen kudeaketa administratibo eta ekonomikoa ikuskatzea eta edozein hitzarmen edo dokumentu juridikoa onartzea.
 • Batzar Orokorra Estatutu hauetan ezarritakoaren arabera deitzea.
 • Interpretatzea, betetzea eta egitea Estatutuak, barneko araudiak eta berezko indarreko akordio Batzar Orokorraren eta bereak betetzea.
 • Balantzea eta aurrekontua urterokoak, memoria eta jardueretako, baita ere aurkeztea erabakitzen duen beste proposamen batzuetako proiektua Batzar Orokorraren onespenaren mendean jartzea.
 • Ekiten duenean, bazkideak zigortzea.
 • Bazkide berriko onarpenaren gainean, ohore-bazkidea ezean, ebaztea.
 • Dimisiorik egotekotan berezko Batzordeko edo plaza hutseko edozein kargu jarduneko eran ordezkatzea.
 • Izendatzea eta ordezkariak, ahaldunak edo zeregin zehatzeko errealizaziorako batzordeak ikuskatzea.
 • Beste Batzar Orokorraren eskumen esklusiboa ez den Elkartearen helburura berezko edozein zeregin.

16 artikulua. Lehendakaria[edit]

Lehendakariak hurrengo eskudantziak izango ditu:

 • Elkartearen irudikapen legezko eta instituzionala onartzea, eta sinatzea, visar-tzea edo bere dokumentu ofizial guztiak ezagutzea eta ordainketak ordenatzea.
 • Deitzea, irekitzea, zuzentzea eta Batzar Orokorraren eta Zuzendaritza-Batzordearen saioak ixtea.
 • Elkartearen eta bere, bereziki Zuzendaritza-Batzordearen, bazkideen lan guztia ikuskatzea.
 • Elkartearen edo bere jardueren, Zuzendaritza-Batzordea geroago haren gainean informatzeari kalterik egin gabe, martxa onerako eskatzen den presako edozein neurri hartzea.
 • Batzar Orokorragatiko aurrekoen garapen bezala edo barneko araudian kargua uzten den beste batzuk.

17 artikulua. Presidenteordea[edit]

Presidenteordearen funtzioak izango dira:

 • Lehendakaria edo absentziarik egotekotan bere funtzio guztietan, plaza hutsean edo dimisioan Diruzaina ordezkatzea.
 • Egokia den kasu haietako Lehendakariaren ondoan Elkartearen irudikapenean kojardutea.
 • Bere lanetako Lehendakariari beren gainean irakasteko asmoz laguntzea eta bere lana erraztea.
 • Batzar Orokorragatiko aurrekoen garapen bezala edo barneko araudian kargua uzten den beste batzuk.

18 artikulua. Idazkaria[edit]

Idazkariaren funtzioak izango dira:

 • Haiek Akta-Liburu ofizialean idatziz eta haiek bazkideei komunikatuz, Zuzendaritza-Batzordearen bileretako eta Batzar Orokorraren aktak lantzea.
 • Lan administratiboak eta izapide burokratikoak zuzentzea legalki egon daitezen Elkartera.
 • Ematea, eguneratuta mantentzea eta Akta-Liburuak eta Liburuak edo Bazkide Erregistro Fitxategiak, zigorretako eta onarpenaren eskaeretako, zaintzea.
 • Estatutuetako jatorrizkoak, barneko araudiak eta indarreko akordioak mantentzea, eta haiek guztiek bazkide berriak, baita ere beretako edozein aldaketa bazkide guztiei komunikatzea.
 • Zaintzea eta bazkideen datu pertsonalak sekretuan mantentzea, ezta ere ezagutarazita ez daitezela amore eman bermatuz hirugarren ezta ere beste bazkide batzuei, Zuzendaritza-Batzordearen beste kide batzuei ezean ezinbestekoa denean identitateko, edo bere datuei dagokienez bazkideren baten berariazko baimenik ezean egiaztatzea, eta indarreko datu-babeseko Legearekiko adostasunean beti.
 • Zuzendaritza-Batzordeak eta Batzar Orokorrak hartutako akordioen, baita ere partaide izatearen egiaztapenak Elkartera edo bere bere bazkideen edozeinaren Zuzendaritza-Batzordera igortzea.
 • Idaztea, erregistratzea eta dokumentazioa edo jasotako edo Elkarteak igorritako korrespondentzia ofiziala zaintzea.
 • Batzar Orokorragatiko aurrekoen garapen bezala edo barneko araudian kargua uzten den beste batzuk.

19 artikulua. Diruzaina[edit]

Diruzainaren funtzioak izango dira:

 • Bere ondarea eta jarduerak era fidelean islatuz, eta aplikagarriak diren legezko eskaerak betez Elkartearen kontabilitatea eramatea.
 • Irekitzea, ematea eta Elkartea jar dezakeen, eta beharrezkoak diren banku-izapide guztiak ikuska ditzakeen banku-kontuak ixtea.
 • Kontabilitateko liburuak eta faktura-artxiboa ematea, eta adierazpen finantzarioak organismo konpetenteen aurrean aurkeztea legalki egon daitezen.
 • Biltzea, zaintzea eta pertsonalki Elkartearen hondoetatik erantzutea, eta ordainketek karguarekin beharrezkoak diren berak egitea.
 • Batzar Orokorragatiko aurrekoen garapen bezala edo barneko araudian kargua uzten den beste batzuk.

20 artikulua. Bokalak[edit]

Batzordekideek onartuko dituzte Batzar Orokorrak edo bokal existenteko eta Elkartearen behar administratiboen kopuruaren arabera Zuzendaritza-Batzordeak zehazten dituen lan-eremuak. Ere Batzar Orokorragatik edo barneko araudian kargua uzten diren beste konpetentzia batzuk onartu ahal izango dituzte. 21 artikulua. Beharrak

Berezkoak karguari zaizkien beharretara gainera, Zuzendaritza-Batzordearen kargu guztiek zor izango dute:

 • Bilatzea edo Zuzendaritza-Batzordearekin zerikusirik gabeko beste bazkide batzuen kolaborazioa dagozkien funtzioen garapenerako onartzea.
 • Koordinatzea eta haien alde, eskaera-maila egokiaz, agertzen diren bazkideen lana ikuskatzea.
 • Bere kudeaketako balantze partikularra jarduera-memorian, baita ere Zuzendaritza-Batzordeak, epeetan eta honek zehazten dituen formetan, eskatzen dien bakoitzean bere hasteko aurkeztea.

IV titulu. Bazkideak[edit]

22 artikulua. Tipoak[edit]

Hurrengo bazkide-tipoak egongo dira:

 • Bazkide fundatzaileak, Sortze-Aktako sinatzaileak. Bereizketa hau ohorezkoa izango da bakarrik eta efektu praktiko eta estatutario guztietara kontuan hartuko dute zenbaki-bazkideak.
 • Zenbaki-bazkideak, Zuzendaritza-Batzordeak onartzen dituen haiek.
 • Ohore-bazkideak, pertsona fisiko edo juridikoak Batzar Orokorrak, Zuzendaritza-Batzordea proposatuta, halako bezala bere izenaren, ekarpenen edo Elkarterako edo bereko amaieretarako laguntzaren ondorioz izendatzen dituenak.
 • Bazkide ongileak, Zuzendaritza-Batzordea hitzartzen duen kantitatea baino gehiagoko Elkarterako ekarpen ekonomikoa egiten duten pertsona fisiko edo juridikoak.

23 artikulua. Altak[edit]

Pertsona fisiko haiek zenbaki-bazkideak izan ahal izango dira Elkartearen helburua partekatzen duten jarduteko gaitasunarekin. Adin-nagusitasuna bete ez duten bazkideek parte hartu ahal izango dute ahotsarekin baina botorako eskubiderik gabeko Batzar Orokorretan, eta ezin izango dira Zuzendaritza-Batzordearen izan.

Bere ahalmena osatu behar duten pertsonen baimenarekin edo bere ahalmena osatu behar duten pertsonen baimenaren beharrik gabe bazkide onarpenerako, adin txikieneko baldintzak, Legeak indarreko elkarteen gainean ezartzen dituenak izango dira une bakoitzean.

24 artikulua. Bajak[edit]

Bazkideek baja eragingo dute hurrengo kausetako bategatik:

 • Borondatezko erabakiagatik, Zuzendaritza-Batzordeari idatziz komunikatuta.
 • Kuota-ez ordaintzeagatik, araudian gauza dadin arabera sartzen du.
 • Egozpenarekin, indarreko zehapen-prozedurari jarraitu ondoren, zigortzeko.

Kasu bakoitzeko itzuliaren posibilitateak barneko araudian arautuko dira.

25 artikulua. Eskubideak[edit]

Zenbaki-bazkideek hurrengo eskubideak izango dituzte:

 • Estatutu hauetarako sarbidea, barneko araudietara eta indarreko datu-babeseko Legeak, honek aurrez ikusitako terminoetan, doitutako dokumentaziora, ukatea.
 • Bere bazkide-baldintzara berezko abantailekin Elkartzearen jardueretan parte hartzea.
 • Elkarteko kide bezala identifikatzea haietara beretara eta baldintza honek ematen dizkien etekin guztiez gozatzea.
 • Ahotsarekin eta botoarekin, bai era pertsonalean bai fakultate hau beste bazkide baten esku utziz, eta Zuzendaritza-Batzordearen bileretako ahotsarekin, Batzarretan parte hartzea.
 • Erantzuna barneko araudiak ezartzen dituen terminoetan jaso ahal izanez, eskariak, galderak eta Batzar Orokorraren bileretan eta Zuzendaritza-Batzordearen aurreko iradokizunak egitea.
 • Hautesleak izatea eta aukeragarriak Zuzendaritza-Batzordearen karguentzat, adingabeak izan ezik.
 • Bereko eta Batzar Orokorraren, kontu-egoeraren eta jardueren garapenaren, akordioetako, Zuzendaritza-Batzordearen konposizioaren gainean informatzea.
 • Zuzendaritza-Batzordearen aurrean Bultzatzea proiektu-batzorde sorrera, edo beretan bertakotzea.
 • Zuzendaritza-Batzordearen aurrean Bultzatzea bere parte diren helburuetarako kideko taldeko Elkartearen egituran integratzea.
 • Deitzea eta zigor-hartze posiblea haien kontra tratatzen den bileran entzutea.
 • Legera edo Estatutuetara arerioek estimatzen duten Elkarteko organoen akordioei aurka egitea.
 • Ohi Ez Bezalako Batzar Orokorraren deialdia, 7 artikuluan zehaztutakoaren arabera, bultzatzea.
 • Laguntzak edo Elkarterako, barneko araudia zehazten duenaren arabera, egindako lanengatiko konpentsazioko ekarpen ekonomikoak jasotzea.
 • Egongo badira, Elkartearekiko mendekotasunetarako sarbidea ukatea eta bereko material ezaugarrira.
 • Borondatez Elkarteko baja hartzea.

Ohore-bazkideek eta ongileek bakarrik eskubide izango dute deitzea eta Batzar Orokorretara, hitzarekin baina botorik gabe, joatea.

26 artikulua. Beharrak[edit]

Zenbaki-bazkideek hurrengo beharrak izango dituzte:

 • Men egitea eta oraingo Estatutuak, barneko araudiak eta Batzar Orokorraren eta Zuzendaritza-Batzordearen akordio baliozko eta indarrekoak betetzea.
 • Aktiboki Elkartearen helburuaren lorpeneko bere posibilitateen neurrian laguntzea.
 • Bere karguetatik ondorioztatutako erantzukizunekin konplitzea, izan daitezen Zuzendaritza-Batzordearen kideak, edo enkarguz honetako onartutako beste batzuk bezala edo borondatez dagozkienak.
 • Kuotak eta forman isurtzeak eta kopurua Batzar Orokorrak zehaztutakoak ordaintzea.
 • Jardueren eta komunikabideen bidez barneko Elkartearen zehazten diren jakinarazpenen gainean informatuta mantentzea.
 • Errespetatzea, erabiltzea eta mendekotasunak eta Elkartearen ondareak egokitasunez mantentzea.
 • Harekin edo bere bazkide-baldintzara barnekoak bere datuak edo egoera pertsonaletako komunikazioei eragin diezaiekeen edozein aldaketaren gainean informatzea.

Bakarrik ohore-bazkideek eta ongileek izango dituzte Estatutuei men egiteko beharra, barneko araudiak eta Elkartearen baliozko akordioak.

27 artikulua. Zigorrak[edit]

Estatutu hauetan ezarritakoko bazkideren baten aldetik ez betetzea eta, incoación prozedurari, bazkideko, baremación-etako, eztabaidako eta barneko araudian zehazten den erabakiko defentsari, jarraituz, zigorra bereziki bere beharretako Zuzendaritza-Batzordearen aldetik bererako ekarriko du.

V titulu. Erregimen ekonomikoa[edit]

28 artikulua. Baliabide ekonomikoak[edit]

Elkartearen baliabide ekonomikoak hurrengoak izango dira:

 • Bazkide-kuotak, aldian behingo edo ohi ez bezalakoak.
 • Diru-laguntzak, legatuak edo legearen arabera jaso ahal izan ziren dohaintzak.
 • Elkarteak antolatutako jardueretatik datorren sarrerak.
 • Interes finantzarioak eta ondareetako eta Elkarteak dauzkan eskubideetako beste errenta batzuk.
 • Legezko beste baliabide batzuk.

29 artikulua. Ondarea eta Ariketak[edit]

Elkartearen hasierako ondarea euroak da zeroko (0etako). Ariketa asoziatibo eta ekonomikoa urterokoa izango da eta itxiko da urte bakoitzeko abenduaren hogeita hamaikan (31tan).

30 artikulua. Ondare-kitapena[edit]

Elkartea desegitekotan, den komisio liquidadorak zuzenduko ditu soberako ondareak, zorren ordainketaren ondoren, antzeko amaierek lortu nahitzen duten irabazi-asmorik gabeko beste elkarte espainiar batzuetara, edo Elkartearen ez irabazizko izaera indargabetzen ez duten beste amaiera batzuetara.

Xedapen gehigarriak[edit]

 • Lehen. Bileretara, zigor komunikazioetara, galderetako eta Batzar Orokorretarako boto ordezkaritzetako formulaziora, deialdiak sartuz, Elkartearen barneko jakinarazpenak, egin ahal izango dira une bakoitzeko baliabide teknikoki libreen edozeinaren bitartez: papereko posta, posta elektronikoa, telefonoa, edo beste baliokide batzuk, notificante-aren identitatea beti bermatuz.
 • Bigarren. Barneko araudian arautu ahal izango ditu esistentzia eta kontsulta-funtzioekiko, kulturako munduaren nortasunek, arteek eta zientziek eratutako Aholku Aholkulariko, Elkarteko edo proiektuetatik bereizitako kolaboratzaileetako bazkide ohietako edo ezaguera libreko ekimenetako funtzionamendua; helbide-konpetentziarik, administraziorik edo Elkartearen irudikapenik ezin izango da esleitu aipaturiko Aholkura.

Xedapen iragankorrak[edit]

 • Lehen. Izendatutako behin-behineko Zuzendaritza-Batzordea Sortze-Aktak ukango ditu Zuzendaritza-Batzordeari Elkarteko lehen Batzar Orokor Arruntaren ospakizunera arte Estatutu hauetan emandako fakultate guztiak, eta beharrezko izapideak egingo ditu beraren legeztapenerako.
 • Bigarren. Lehen ariketa asoziatibo eta ekonomikoa itxiko da Elkartea, beraren konstituzio datako independenteki, erregistratzen den urteko abenduaren 31n.