Jump to content

Fundacyjŏ Wikimedia/Rezursy ruchu

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation/Movement Resources and the translation is 100% complete.Ruch Wikimedii

Podpiyrwanie ludzi i ôrganizacyji, kere dōm sie do wolnyj wiedzy

Szukaj ôfiliyōw


Zasoby, nŏczyniŏ i informacyje, kere pōmogōm Wikimedianom w ryalizacyji naszyj spōlnyj misyje.


Przijńdzie do dotacyje

Wspiyrōmy ôsobne i ôrganizacyje na cołkim świecie, coby zwiynkszyć rozmaity, zasiyżność, jakość i ilość wolnyj wiedzy bez szyrok programōw finansōw.Sztōżność budowy

Ôferujymy informacyje i zasoby, coby pōmoc społecznościōm do pokōjanio wyzwaniōw i zwiększōnego jejich wpływu.Prōwnik wolnego wiedzy

Pracujymy z społecznościami, coby zagōndać za politykami ôpublicznymi, kere ôchrōniajōm dzielyniynie wolnyj i ôtwartej wiedzy w internecie.Rozwiōnzać technologijo Wikimedii

Spōłpracujymy z wolontariuszami, coby rozszyrzić i ulepszyć software open source Wikimedii.Zapewniynie zicher społeczności

Wspiyrōmy społeczności w ôbrŏżaniu jejich bezpieczyństwa, zarówno w internecie, jak i poza internecyjōm.