Jump to content

รายงานประจำปีที่โปร่งใสของมูลนิธิวิกิมีเดีย/2561/ร้องขอข้อมูลผู้ใช้

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Transparency Report/2014/Requests for User Data and the translation is 8% complete.
Wikimedia Foundation Transparency Reports
Wikimedia Foundation Transparency Reports

All transparency reports

Privacy-related WMF Policies


การพูดอย่างเสรี เป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวของวิกิมีเดีย—โครงการของเราจะไม่สามารถเติบโตได้ในสภาวะแวดล้อมที่บุคคลไม่สามารถพูดได้อย่างอิสระ ผู้ใช้ของเราเชื่อมั่นว่าเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเหล่านั้นและเราแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงจังในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตามทุก ๆ ปี รัฐบาล, ผู้คนและบริษัทต่าง ๆ ขอให้เราเปิดเผย ข้อมูลผู้ใช้ บ่อยครั้งที่เราไม่มีข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในการเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากเรา รวบรวมข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะเล็กน้อย เกี่ยวกับผู้ใช้และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวสำหรับ ช่วงสั้น ๆ เวลา แต่เมื่อเรามีข้อมูลเราจะตรวจสอบคำขอทั้งหมดก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างรอบคอบ หากคำขอไม่เป็นไปตาม มาตรฐานของเรา - หากมีความกว้างไม่ชัดเจนหรือไม่เกี่ยวข้องเราจะผลักดันในนามของผู้ใช้ของเรา

หากเราต้องผลิตข้อมูลเนื่องจากคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายเราจะ แจ้งผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ ก่อนที่เราจะเปิดเผยหากเรา ไม่ได้รับการอนุญาตและแสดงเจตจำนงค์ ให้ทำเช่นนั้น ในบางกรณีเราอาจ ค้นหาตัวช่วยเพื่อให้ความช่วยเหลือ สำหรับผู้ใช้เพื่อต่อสู้กับคำขอที่ไม่ถูกต้อง

ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอข้อมูลผู้ใช้ที่เราได้รับ

“Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.”

JULY 2012 – JUNE 2014
Total Number of Requests
56   
JULY 2012 – JUNE 2014
Percentage of Times Information Produced
14%

Data

JULY 2012 – JUNE 2014
Summary
Total number of requests 56
Informal non-government requests 28
Informal government requests 15
Civil subpoenas 8
Criminal subpoenas 5
Administrative subpoenas 0
Search warrants 0
Court orders 0
Number of Times Information Produced 8
User accounts potentially affected 69
User accounts actually affected 11
July 2013 – December 2013
Compared to other companies, we received relatively few requests*
Company Requests received Requests granted
Facebook 28,147 17,851
Google 27,477 17,561
Twitter 1,410 705
LinkedIn 72 34
Wikimedia 13 0
* Figures for Wikimedia include additional types of requests for user data that are not included in the other organizations' figures. See the FAQ for more details.
JULY 2012 – JUNE 2014
Requests for user data, and how we responded
By request type:
Received Granted
Criminal subpoenas 5 5
Informal non-government requests 28 0
Informal government requests 15 0
Civil subpoenas 8 3
Administrative subpoenas 0 0
Search warrants 0 0
Court orders 0 0
By country:
United States 22 8
France 5 0
Germany 5 0
India 5 0
United Kingdom 4 0
Italy 4 0
New Zealand 1 0
Singapore 1 0
Malaysia 1 0
Canada 1 0
Hong Kong 1 0
Mexico 1 0
Netherlands 1 0
Slovakia 1 0
Brazil 1 0
Spain 1 0
Switzerland 1 0