Cuộc bầu cử Tổ chức Wikimedia/2021/2021-04-29/Kêu gọi tình nguyện viên Bầu cử Hội đồng Quản trị

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Tình nguyện viên bầu cử năm 2021
Kêu gọi tình nguyện viên
Trang chính
Đăng ký tại đây
Danh mục
Tài nguyên/Hướng dẫn
Nhóm điều hành
Hộp này: xem · thảo luận · sửa

Bạn có muốn bầu đúng người vào Hội đồng quản trị của Wikimedia Foundation không?

Tuần trước, Hội đồng Quản trị của Quỹ Wikimedia đã công bố kế hoạch cho cuộc bầu cử Hội đồng năm 2021. Kế hoạch đó bao gồm tiếp cận cộng đồng và hỗ trợ thông tin liên lạc cho các cuộc bầu cử Hội đồng. Người điều hành cuộc bầu cử của Hội đồng quản trị sẽ:

  • Thông báo cho cộng đồng về quy trình lựa chọn người được ủy thác
  • Mời cộng đồng tham gia bỏ phiếu
  • Khuyến khích những người đại diện cho các cộng đồng Wikimedia mới nổi tham gia tranh cử với tư cách là ứng viên

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử trước đạt khoảng 10% trên toàn cầu. Nó tốt hơn trong các cộng đồng với sự hỗ trợ bầu cử của tình nguyện viên. Một số cộng đồng đó đạt hơn 20% cử tri đi bỏ phiếu. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể nhận được nhiều cử tri hơn để giúp đánh giá và thúc đẩy các ứng cử viên tốt nhất, nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.

Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên làm Tình nguyện viên Bầu cử. Tình nguyện viên Bầu cử nên có hiểu biết tốt về cộng đồng của họ. Nhóm điều hành nhận thấy các Tình nguyện viên Bầu cử đang làm những việc sau:

  • Quảng cáo cuộc bầu cử trong các kênh của cộng đồng của họ
  • Tổ chức các cuộc thảo luận về cuộc bầu cử trong cộng đồng của họ
  • Dịch thông điệp cho cộng đồng của họ

Bạn có muốn trở thành Tình nguyện viên Bầu cử và kết nối cộng đồng của bạn với nỗ lực của phong trào này không? Xem thêm chi tiết về Tình nguyện viên Bầu cử và thêm tên của bạn bên cạnh cộng đồng mà bạn sẽ hỗ trợ trong bảng này hoặc liên hệ với người hỗ trợ. Chúng tôi mong muốn có ít nhất một Tình nguyện viên Bầu cử cho các Dự án Wiki trong top 30 cho những cử tri đủ điều kiện. Thậm chí tốt hơn nếu có hai hoặc nhiều hơn chia sẻ công việc.

Với tư cách là một phong trào, chúng ta có thể tăng gấp đôi tỷ lệ tham gia vào các cuộc bầu cử Hội đồng quản trị từ 10% lên 20% không? Hãy thử!