Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Email/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Xin chào $username,

Bạn có đủ điều kiện để tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation năm 2009. Wikimedia Foundation là tổ chức điều hành các dự án như $activeproject. Hội đồng Quản trị là cơ quan ra quyết định chịu trách nhiệm cao nhất do sự ổn định lâu dài của Foundation, do đó chúng tôi mong muốn càng nhiều người tham gia lựa chọn càng tốt.

Để biết thêm thông tin, mời xem http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2009/vi . Nếu bạn không muốn nhận thêm thông báo, xin hãy thêm tên mình vào http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list .