Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Vote interface/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 10 tháng 8 năm 2009. Các phiếu mới sẽ không được chấp nhận.
Kết quả đã được thông báo vào ngày 12 tháng 8 năm 2009.
Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2009
Tổ chức

Title[edit]

Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2009

Jump text[edit]

Cuộc bỏ phiếu này sẽ được tiến hành trên máy chủ do SPI điều hành. Nhấn vào nút phía dưới để chuyển sang máy chủ bỏ phiếu.

Introduction[edit]

Chào mừng bạn đã tới cuộc bầu cử năm 2009 cho Ban Quản trị Wikimedia. Chúng ta sẽ bầu ra ba người đại diện cho cộng đồng thành viên trên các dự án Wikimedia. Họ sẽ cùng định hướng tương lai của các dự án, với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm, và sẽ thể hiện những ý muốn và mối quan tâm của bạn tại Ban Quản trị. Họ sẽ quyết định về cách làm thế nào để tạo thu nhập và sử dụng số tiền hợp lý.

Xin hãy đọc những lời tuyên bố và trả lời của những ứng cử viên cẩn thận trước khi bỏ phiếu. Mỗi ứng cử viên đều là thành viên được cộng đồng kính trọng, và họ đã đóng góp nhiều sức lực và thì giờ để làm mỗi dự án trở nên ngày càng gần gũi với mục tiêu theo đuổi và phổ biến thông tin một cách tự do.

Xin hãy xếp thứ hạng cho các ứng cử viên theo lựa chọn của bạn bằng cách điền một con số bên cạnh hộp (1 = ứng cử viên ưa thích, 2 = ưa thích thứ hai, ...). Bạn có thể đưa ra sự lựa chọn ưu tiên cho nhiều hơn một ứng cử viên và cũng có thể không xếp hạng cho ứng cử viên. Chúng tôi sẽ cho là bạn thích tất cả các ứng viên được xếp hạng hơn là tất cả các ứng viên không xếp hạng và rằng bạn xem các thành viên không xếp hạng là như nhau.

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ được chọn ra nhờ phương pháp Schulze. Để biết thêm thông tin, mời xem các trang bầu cử chính thức.

Để biết thêm về bầu cử này, xem: