Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning5/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 10 tháng 8 năm 2009. Các phiếu mới sẽ không được chấp nhận.
Kết quả đã được thông báo vào ngày 12 tháng 8 năm 2009.