Wikimedia Sverige/Protokoll 2007-10-01

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Årsmötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll
Diverse
Wikimedia och media
Stadgar - en.
Årsmöte
Kontonummer
Styrelsens arbetsmaterial
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Mötesanteckningar från möte i Interimstyreskommittén för WMF Sverige den 1 oktober 2007[edit]

Tid och plats: Skypemöte mellan 17.05 och 17.50.

Närvarande: Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten och Joakim Larsson.

Programmet den 20 oktober[edit]

  • Vi beslöt att Joakim slutför den detaljerade dagordningen så den kan finnas klar senast till nästa möte den 8 oktober.
  • Vi beslöt att Anders skall försöka få besked av en som kommer till mötet den 20e att fungera som justerare/rösträknare.

Inbjudan mm[edit]

  • Vi beslöt att i anslutning till nästa möte den 8 oktober gå ut med en förnyad inbjudan till wikicommunitien, då "allt" skall vara klart.

Stadgar[edit]

  • Vi beslöt att det förenklade förslag Joakim lagt upp nu fryses och förs fram till mötet. Den engelska versionen är redan uppdaterad.
  • Vi beslöt att Lars kontaktar Delphine på WMF för att få deras OK på denna justerade text.

Föreningsaktiviteter[edit]

  • Vi beslöt att Lennart och Joakim följer upp deltagande på bokmässan nästa år. Beslut etc i frågan är en fråga för "nya" styrelsen.
  • Lars berättade om kontakter på mässan med ansvarig för NE och person i Nordiska Kulturfonden. Söndagsartikel i DN noterades.
  • Lars hade inte lyckats få kontakt med reklamaren och vi bedömde att det nu är för sent att lyckas få till något material innan den 20e

Medlemsfrågor och sammansättning av styrelsen[edit]

  • Vi beslöt att vi till den 15 oktober bör ha klart att det finns minst fem kandidater som är intresserade ingå i den kommande styrelsen, inklusive oss själva. Vi skall arbeta för och underlätta för fler kandidater att anmäla intresse att arbeta i föreningen så styrelsen kan bli större än fem och så att också revisorsrollerna och valberedning blir tillsatta.

Nästa möte mm[edit]

  • Vi beslöt att hålla Skypemöte nästa måndag den 8 oktober 17.00.