Wikimedia Sverige/Protokoll 2007-10-08

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Årsmötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll
Diverse
Wikimedia och media
Stadgar - en.
Årsmöte
Kontonummer
Styrelsens arbetsmaterial
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Mötesanteckningar från möte i Interimstyreskommittén för WMF Sverige den 8 oktober 2007[edit]

Tid och plats: Skypemöte mellan 17.05 och 18.00.

Närvarande: Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten och Joakim Larsson.

Programmet den 20 oktober[edit]

  • Vi beslöt att Joakim slutför den detaljerade mötesordningen och har den klar på nätet senast den 9e kväll.

Inbjudan mm[edit]

  • Vi beslöt att Lennart lägger ut blänkare om mötet på lämpliga ställen när möteshandlingarna finns upplagda.
  • Vi beslöt att Anders skickar ut inbjudan mm via mail till de på intresselistan som därefter tas bort.
  • Vi beslöt att Joakim till nästa möte skall ha en text till pressrelease framme.

Ekonomi[edit]

  • Vi beslöt att Anders slutför förslaget till budget och skickar till Joakim för att finnas med i möteshandlingarna.
  • Vi beslöt att Anders genomför utdelning av resebidragslöften efter den princip som fastslogs och att det vid årsmötet skall finnas möjlighet att ge bidrag till en resebidragskassa för de som haft låg kostnad ta sig dit.

Föreningsaktiviteter[edit]

  • Lars hade varit på ett seminarie med skolfolk som såg mycket positivt på Wikipedia.
  • Reservering av gratis monter till Internetdagarna är klar.

Medlemsfrågor och sammansättning av styrelsen[edit]

  • Vi noterade att idén med kandidatlista till styrelsen fungerat bra.

Nästa möte mm[edit]

  • Vi beslöt att hålla Skypemöte nästa måndag den 15 oktober 17.00.