Wikimedia Sverige/Protokoll 2007-10-15

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Årsmötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll
Diverse
Wikimedia och media
Stadgar - en.
Årsmöte
Kontonummer
Styrelsens arbetsmaterial
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Mötesanteckningar från möte i Interimstyreskommittén för WMF Sverige den 15 oktober 2007[edit]

Tid och plats: Skypemöte mellan 17.15 och 17.35.

Närvarande: Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten och Joakim Larsson.

Programmet den 20 oktober[edit]

  • Vi beslöt att Lars hämtar upp Delphine på Arlanda.
  • Vi beslöt att Joakim fixar PC stöd till mötet och kopierar upp möteshandlingar.
  • Vi beslöt att Anders fixar resten av föreberedelserna, inklusive en pärm med protokoll.

Inbjudan mm[edit]

  • Vi beslöt att Lennart skickar ut presserelase i början av veckan.
  • Vi beslöt att Anders skickar ut en sista information om praktikaliteter vid mötet to kväll till alla som anmält närvaro.

Föreningsaktiviteter[edit]

  • Lennart skall se om han få till fler knappar.

Medlemsfrågor och sammansättning av styrelsen[edit]

  • Vi noterade ett mycket gott gensvar på de senaste inbjudan, och att det ser ut som alla funktionärsroller kommer besättas med starka namn.

Övrigt[edit]

  • Vi beslöt att försöka hålla ett kort konstituerande styrelsemöte i omedelbar anslutning till årsmötet

Nästa möte mm[edit]

  • Då detta var det sista mötet för interimsstyreskommittén, så tackade vi oss för denna serie möten, och såg fram emot lördagen och det följande styrelsearbetet.