Wikimedia Sverige/Protokoll 2007-10-29

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Årsmötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll
Diverse
Wikimedia och media
Stadgar - en.
Årsmöte
Kontonummer
Styrelsens arbetsmaterial
Alla undersidor
Bilder och dokument
#Wikimedia-se
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 11:19, 29 February 2008 (UTC)
Sekreterare Johan Schiff 21:12, 29 October 2007 (UTC)

Närvarande[edit]

Plats: Telefonmöte via Skype
Närvarande ledamöter: Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten, Lars Aronsson och Johan Schiff.
Övriga närvarande: Jan Ainali

§1 Mötets öppnande[edit]

Mötets öppnades av Lennart Guldbrandsson

§2 Val av ordförande[edit]

Beslut: Lennart Guldbrandsson valdes till mötesordförande

§3 Val av sekreterare[edit]

Beslut: Johan Schiff valdes till mötessekreterare

§4 Årsmötesprotokoll[edit]

Beslut: Anteckna att protokollet är justerat och godkänt

§5 Wikimedia Foundation[edit]

a) Kontakt Beslut:
Att Lennart i inledningen sköter alla kontakter med WMF
Att vi godkänner den engelska översättningen och ber Lennart meddela denna till WMF
b) Wikimedia Internal
Beslut: Att välja ordförande, vice ordförande och kassör till att ingå i Wikimedia Internal
c) Domän – wikimedia.se
Beslut: Att bordlägga frågan

§6 Sponsormöjligheter[edit]

Beslut: Att vi erbjuder möjligheten för donatorer att bli listade på vår hemsida (wikimedia.se).

§7 Bidrag[edit]

Beslut:
Att bordlägga ansökan II-stiftelsen till februari
Att inte skicka någon ansökan till Tfä

§8 Bokmässan 2008[edit]

Beslut:
Att vi skickar in en beställning på budgetplats på bokmässan 2008
Att frågan om beställning av el och datalinjer skjuts till februari

§9 Internetdagarna 2007[edit]

Beslut:
Att Johan Schiff utses som ansvarig för Internetdagarna 2007
Att Johan och Anders representerar Wikimedia Sverige på arrangemanget

§10 Informationsmaterial[edit]

Beslut: Att Jan får i uppdrag att utifrån Lennarts och Lars förslag sätta ihop en 4-sidig A5-broschyr

§11 Nyhetsbrev[edit]

Beslut:
Att inrätta ett nyhetsbrev som vi sänder ut till de som vill ha ett sådant
Att ett första sådant skall finnas framme till nästa möte redo att skickas ut
Att Lennart får i uppdrag att ta fram första nyhetsbrevet

§12 Ekonomisk lägesrapport[edit]

Anders föredrog den ekonomiska lägesrapporten

§13 Verksamhetsförslag och idéer[edit]

Information: Lars föreläser den 30 oktober på Linköpings universitet
Beslut: Att Jan får i uppdrag att boka in ett arrangemang under 2008 på karlstads universitets biblioteksevent

§14 Hemsidan (Johan och Joakim)[edit]

Beslut: Att Johan och Joakim får i uppdrag att ta fram ett förslag till hemsida

§15 Intern kommunikation[edit]

a) IRC-ansvarig
Beslut: Att välja Joakim Larsson till ansvarig för Wikimedia Sveriges irc-kanal på freenode #wikimedia-se
b) E-postlistor
Beslut: Att bordlägga frågan om e-postlistor
c) Styrelsemöten
Beslut: Att utvärdera Teamspeak innan nästa möte

§16 Nästa möte[edit]

Beslut: Att hålla nästa styrelsemöte den 12e November 20:00-21:00

§17 Övriga frågor[edit]

a) Fråga från Mikael Nordin
Beslut: Att ge Lars i uppdrag att svara på frågan utifrån förd diskussion

b) Sime (http://www.sime.nu/media/)
Informationspunkt från Lars

c) Värmlands bokmässa, 15-16 november
Informationspunkt från Jan

§18 Mötets avslutande[edit]