Wikimedia Sverige/Protokoll 2007-12-17

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 23:28, 17 December 2007 (UTC)
Sekreterare Johan Schiff 22:48, 17 December 2007 (UTC)

Närvarande: Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten, Lars Aronsson, Jan Ainali, Johan Schiff och Joakim Larsson (från §7)

Mötets öppnande[edit]

Mötet öppnades av Lennart Guldbrandsson

Val av ordförande[edit]

Att välja Lennart Guldbrandsson till mötesordförande

Val av sekreterare[edit]

Att välja Johan Schiff till mötessekreterare

Wikimedia Foundation[edit]

Wikimedia Sverige har godkänts som en officiell Wikimedia-förening (Local Chapter).

Sponsorärendet[edit]

Punkten utgick.

Rapportering från Edit wikipedia week[edit]

Lars A har skickat ut inbjudan till mejllistan "biblist" (ca 2000 medlemmar). Lars har inte fått någon direkt respons, men Anders W har noterat respons på Wikipedia bland de som redan varit aktiva inom Wikipedia. Anders noterade en uppgång från vanliga 3-4 till 5-6 redigeringar per minut på svenska Wikipedia. Vi planerar att delta på nästa officiella Edit Wikipedia Week i april 2008.

Rapportering från FSCONS[edit]

Lennart, Lars, Joakim och Johan var närvarande. Mycket positiva reaktioner. 9 medlemmar värvade. Joakim passade på att översätta vår broschyr till engelska.

Hemsidan och föreningens meta-sida[edit]

Joakim ligger på kommittén som hanterar Wikimedias domäner när det gäller wikimedia.se.

Årsmöte[edit]

Plats och tid[edit]

  • Lars har kontakt med stadsbiblioteket i Göteborg och får i uppdrag att boka lokalen den 15 mars. (heldag)
  • Årsmötet beslutas starta klockan 14.

Översyn av stadgar[edit]

Joakim och Anders får i uppdrag att se över de stadgeändringar som diskuterades på årsmötet.

Förberedelse och upplägg av årsmötet[edit]

Lennart och Joakim bildar en arbetsgrupp och efterfrågar intresse på wikipedia.

Ekonomisk lägesrapport[edit]

Anders föredrog det ekonomiska läget.

Namnändring av föreningen hos skatteverket mm[edit]

Anders sköter kontakten om namnbyte med skatteverk och bank i veckan.

Mässor och seminarier[edit]

easyfairs februari[edit]

De som är intresserade får gå på mässan som deltagare, men vi bokar ingen monter.

Samarbetsprojekt[edit]

Wikipedia Academy i Sverige[edit]

  • Vi beslutar att Lennart bokar ett möte med Frank Schulenburg (Wikipedia Academy) under februari.
  • Johan får i uppdrag att ta kontakt med NGO:s (ex. Amnesty, Röda Korset) för att motivera till deltagande i Wikimedia-projekten och Wikipedia Academy.

Samarbetsprojekt mot bibliotek[edit]

  • Jan går vidare i kontakt med biblioteken i Karlstad/Värmland.
  • Lars får i uppdrag att ta kontakt med organisatörerna av Bibcamp i Jönköping.

Uppföljning och marknadsföring av användande av MediaWiki[edit]

Lennart får i uppdrag att ta första kontakt med Mats Östling på SKL för att införa MediaWiki där. Anders kommer senare att ta över det projektet.

Partnerskap[edit]

Möjligheter utveckla kontakterna tagna under FSCONS[edit]

Lennart får i uppdrag att kontakt med FSFE angående samarbete på mässor.

Aktivering av föreningens medlemmar förutom inbjudan medverka i aktiviteterna diskuterade ovan[edit]

Medlemmar ska inbjudas att medverka i våra aktiviteter via bybrunnen/nyhetsbrevet och uppmuntras att ta egna initiativ.

Initiativ för vår wikicommunity[edit]

Lennarts idé om tävlingar med belöning[edit]

Punkten bordläggs till vidare.

Film om hur man redigerar på Wikipedia[edit]

Lennart har kontakt med franska wikimedia som jobbar med ett filmprojekt. Lennart har föreslagit ett samarbete och fortsätter kontakten.

Nästa möte[edit]

Tidpunkt för nästa möte sätts till den 7 januari klockan 20.00

Övriga frågor[edit]

Diskussion om medlemsregistret.

Mötets avslutande[edit]