Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-01-07

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 21:13, 7 January 2008 (UTC)
Sekreterare Jan Ainali 22:00, 7 Januari 2008 (UTC)

7 januari 20:00-, via Skype

Närvarande: Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten, Lars Aronsson och Jan Ainali.

Inledning[edit]

Mötets öppnande[edit]

Mötet förklarades öppnat.

Val av ordförande[edit]

Lennart valdes.

Val av sekreterare[edit]

Jan valdes.

Rapportering och beslut[edit]

Wikimedia Foundation[edit]

Kontakter och information[edit]

  • Lennart informerade: Enkäten vi tidigare fyllde i är nu sammanställd.
  • Anders informerade: Kontakt har återupptagits med Wikimedia Norge.

Sponsorärendet[edit]

Frågan bordlades.

Årsmöte[edit]

Eventuellt behov föreslå stadgeändringar[edit]

Inga ändringar föreslås.

Formalia runt hur verksamhet och ansvarsfrihet 2007 skall hanteras[edit]

Frågan ställs åter till revisorerna.

Upplägg av årsmötet[edit]

  • Lars förmedlade kontakt för Stadsbiblioteket i Göteborg till Lennart.
  • Diskussion om eventuella kringaktiviteter.

Nyhetsbrev januari och utskick av kallelse till årsmöte[edit]

Deadline för programmet bör vara 21 januari. Inbjudan till årsmötet görs i kombination med nyhetsbrev.

Hemsidan och föreningens meta sida[edit]

Frågan bordlades, Johan och Joakim får i uppdrag att färdigställa detta innan nyhetsbrevet.

Webshop[edit]

  • Att Anders skapar konto på Spreadshirt som webshop.
  • Jan lägger upp de första designutformningarna.

Ekonomisk lägesrapport[edit]

Anders föredrog det ekonomiska läget. Antalet medlemmar är nu 83.

Namnändring av föreningen hos skatteverket mm[edit]

Namnändringen är inskickad.

Revison 2007 och ekonomiska rutiner[edit]

Frågan utgick.

Verksamhetsplanering[edit]

Mässor och seminarier[edit]

easyfairs feb? annat?[edit]

Lars informerade om BibCamp 26-27/2, Lars och Lennart är anmälda för deltagande.

Samarbetsprojekt[edit]

Wikipedia Academy i Sverige mm[edit]

  • Möte är inplanerat med Frank Schulenburg.
  • Lennart drar igång ett wikifika 19 januari i samband med detta.

Bibliotek[edit]

  • Lars deltar på Halmstadkonferensen och BibCamp.
  • Jan håller föredrag på Karlstads Universitetsbibliotek 8 februari.

Användning av MediaWiki inom SKL[edit]

E-postkontakt har tagits och svar inväntas från Sveriges Kommuner och Landsting.

Andra saker runt användning och wikiprojekt[edit]

Frågan bordlades.

Bidragsansökningar[edit]

Frågan bordlades.

Partnerskap[edit]

FSF[edit]

Lennart informerade om att e-postkontakt har tagits. Samarbete inför bokmässan diskuterades.

Initiativ för vår wikicommunity[edit]

Lennarts idé om tävlingar med belöning[edit]

Frågan diskuterades.

Film om hur man redigerar på WP[edit]

Lennart ställer en fråga på bybrunnen om någon kan tekniken angående format.

Avslutning[edit]

Nästa möte[edit]

21 januari 20.00

Övriga frågor[edit]

Vi diskuterade att vi inte har fler medlemmar från communityn och olika strategier att ändra på detta.

Mötets avslutande[edit]

Mötet avslutades.