Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-01-21

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 20:39, 23 January 2008 (UTC)
Sekreterare Joakim Larsson 13:53, 1 March 2008 (UTC)

Mötets öppnande[edit]

Lennart öppnade mötet

Val av ordförande[edit]

Lennart valdes till ordförande

Val av sekreterare[edit]

Joakim valdes till sekreterare

Rapporter och beslut[edit]

Wikimedia Foundation[edit]

Anders berättade att Delphine har avgått som ordförande för ChapCom. Det finns fyra nya lokalavdelningar som behandlas Hongkong, Österrike, Tjeckien och Australien. Man pratar om ett möte mellan alla olika chapters.

Kontakter och information[edit]

Hemsidan[edit]

Att vi låter Frank Schulenburg ta hand om saken och att Joakim vidarebefordrar de uppgifter han fått av WMF till honom

Årsmötet[edit]

Tema[edit]

BESLUT: Temat blir "Diskussioner som syftar till större aktivitet bland medlemmarna i saker där de med fördel kan vara drivande"

Vem fixar vad inför årsmötet[edit]

Vi diskuterade huruvida vi kunde ha någon form av webcam eller annan möjlighet att interagera med årsmötet från utanför.

Tidschema[edit]

Vi diskuterade ett tidschema efter ungefär:

  • 12 - 13 seminarium
  • 13 - 14 lunch
  • 14 - 16 årsmöte

Tankar om seminariet som diskuterades var "introduktion till Wikipedia". Tanken är att det till viss del ska rikta sig till allmänheten. Vi diskuterade även att använda en timmen av årsmötet till att diskutera tankar och idéer till verksamhetsplanen.

Nyhetsbrev januari och utskick av kallelse till årsmöte[edit]

Utskicksdag och ev blänkare på Bybrunnen[edit]

  • att utskicket av nyhetsbrev för januari och kallelse till årsmötet sker den 27 jan
  • att vi har en blänkare på bybrunnen till nyhetsbrevet

Språkversioner[edit]

Lennart kan tänkas sig att göra en förkortad version av nyhetsbrevet till våra icke-svensktalande medlemmar. Vi är dock överens om att de det inte tillhör föreningens kärnverksamhet.

Vem skriver vad till nyhetsbrevet[edit]

Lennart skriver nyhetsbrevet.

Ekonomi mm[edit]

Sponsorärendet[edit]
Webshop[edit]

Att vi beslutar om riktlinjer för prissätting i enlighet med Jans mail från 15 jan 21.54

Namnändring av föreningen hos skatteverket[edit]

Att vi antecknar att föreningens namn och adress nu har ändrats till det korrekta hos skatteverket, Swedbank och bankgirot

Utgifter för besök från Frank S[edit]
Att vi godkänner att föreningen betalar lunchkostnaden med 1392 kr för de 10 som var med på träffen med Frank S i lördags
Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse[edit]

Vi har 91 medlemmar.

VERKSAMHETSPLANERING[edit]

Wikipedia Academy i Sverige[edit]

Lennart utannonsera på Bybrunnen att vi bör besluta om ort för Wikipedia Academy inom en vecka. Tanken är Wikimedia Academy 7-8 November.

Fler pressmeddelanden[edit]

Tyska Wikimedia har ganska många pressmeddelanden för att försöka hålla sig själva aktuella. I Januari så hade de ett pressmeddelande om författare vilka vars texter nu har blivit public domain. Vi pratade om att Lennart har mandat att skicka ut pressmeddelanden om han finner det lämpligt. Vi diskuterade också Lennarts möjlighet att ta mer aktiv del i den externa debatten om Wikimediaprojekten,

Användning av mediaWiki inom SKL[edit]

Inget nytt att rapportera.

Samarbetsprojekt[edit]

Bibliotek[edit]

Stadsbiblioteket i Göteborg och vi börjar ett samarbete inom kort. Bl.a. ska föreläsningar för allmänheten, och samtal med kommunens datorkunniga seniorer. Vidare chattar etc.

Andra saker runt användning och wikiprojekt[edit]

Johan har upprättat en lista över NGO:s och deras viktigaste sökord samt hur högt Wikipedia ligger där samt vilka luckor som finns där.

Bidragsansökningar[edit]

Vi pratade om olika bidragsmöjligheter, både för föreningens grundekonomi och för Wikipedia Academy. De vi pratade om är II-stiftelsen, Nordisk Kulturfond och Allmäna arvdsfonden.

  • Anders får i uppdrag att ta fram underlag för ansökningar till nästa möte med utgångspunkt i Wikipedia Academy

Partnerskap[edit]

FSF[edit]

Mässor och seminarier[edit]

Idéer som nämnde är släktforskningsdagarna 29-31 aug i Malmö, monterplats 1500 kronor och 625 kr för internet och European social forum 17-21 september i Malmö.

Initiativ för vår wikicommunity[edit]

Bordläggning

Aktivering av medlemmar[edit]

Vi koncentrerar oss på Wikipedia Acadamy vad det gäller att försöka aktivera medlemmarna. Vår roll som förening är ju att stödja exempelvis genom att skjuta till pengar till pris om någon arrangerar en tävling.

Lennarts idé om tävlingar med belöning[edit]

Vi kom fram till att dessvärre har vi inte tid att sköta en tävling själva, därför uppmanar vi andra på Bybrunnen att starta en egen tävling

Film om hur man redigerar på WP[edit]

Inget nytt att rapportera.

Nästa möte[edit]

4 februari 20:00 via Skype

Övriga frågor[edit]

Wikimedia Tyskland broscyr[edit]

Om vi översätter Wikimedia Tysklands 16-sidiga broschyr om hur man redigerar Wikipedia kan de tänka sig att trycka den i ca 1000 ex för vår räkning.

Möte i Frankfurt om sponsring i feb[edit]

Vi tror inte vi har någon som passar.

Mötets avslutande[edit]