Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-02-25

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 22:26, 25 February 2008 (UTC)
Sekreterare Ainali 21:35, 25 February 2008 (UTC)

25 februari 20:00-22:00, via Skype Närvarande: Lennart Guldbrandsson, Jan Ainali, Lars Aronsson, Anders Wennersten. Joakim Larsson deltog delar av tiden.

Inledning[edit]

Mötets öppnande[edit]

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande[edit]

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare[edit]

 • Jan valdes.

Rapporteing och beslut[edit]

Wikimedia Foundation[edit]

 • Lennart informerade om diskussion på internal listan.
 • Lennart informerade om diskussion om eventuellt nya upphovsrättsregler.
 • Lennart informerade om konferens i Estland 5-6/5 i Tallinn.
 • Anders informerade om att Australien godkända i ChapCom som local chapter.

Kontakter och information[edit]

Wikipedia Academy[edit]

Kontaker med Lunds bibliotek och tillsättande av arbetsgrupp[edit]

 • Möte torsdag 6/3 i Lund med universitetsbiblioteket för planering.
 • Wikifika onsdag 5/3 i Lund.

Bidragsansökningar[edit]

Framtidens kultur[edit]

 • Ansökan formuleras med inriktning mot samarbeten med bibliotek.
 • Anders skickar in ansökan.

Internetfonden[edit]

 • Diskussion om inriktning, Wikipedia Academy kan vara lämpligt.
 • Bordläggs till nästa möte.

Verksamhetsplan[edit]

10 tankar om kvalitet - ett visionsdokument?[edit]

 • Diskussion om hur vi kan använda den som grund till verksamhetsplan.

Framtagande av själva dokumentet verksamhetsplan[edit]

 • Lennart gör ett utkast.

Årsmötet[edit]

Möteshandlingar/info på hemsidan[edit]

Dagordning[edit]

 • Finns i stadgarna.

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse[edit]

 • Anders ansvarar för denna punkt.

Verksamhetsplan och budget[edit]

 • Se tidigare fråga om verksamhetsplan. Budget görs efter att denna är klar.

Ordförande och sekreterare för årsmötet[edit]

 • Diskussion om möjlig ordförande.

Inskrivning, röstkort, skrivtavlor, kaffe och bullar mm[edit]

 • Diskussion om möjlig ansvarig.

Pressmeddelande[edit]

 • Diskussion om att skicka ut ett sådant i anslutning till årsmötet.

Ekonomi mm[edit]

Webshop[edit]

 • Jan informerade om försäljning och besöksstatistik.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse[edit]

 • Vi har nu 97 medlemmar.
 • Anders informerade om det ekonomiska läget.

Verksamhetsplanering[edit]

Samarbeten[edit]

Bibliotek[edit]

 • Lars och Lennart åker till BibCamp 26/2.
 • Lennart informerade om föreläsning han ska hålla i april.
 • Jan informerade om föreläsningen på Karlstads universitetsbibliotek. Efterfrågan på föreläsning även för lärare. Ny kontakt med länsbiblioteket.

Andra saker runt användning och wikiprojekt[edit]

 • Frågan bordläggs.

Svenskt näringsliv[edit]

 • Frågan bordläggs.

Mässor och seminarier[edit]

 • Lars informerade om inbjudan till mässa i Halmstad.
 • Lennart informerade om inbjudan till FSCONS i oktober.

Initiativ för vår wikicommunity[edit]

Aktivering av medlemmar[edit]

 • Frågan bordläggs.

Lennarts idé om tävlingar med belöning[edit]

 • Frågan bordläggs.

Film om hur man redigerar på WP[edit]

 • Frågan bordläggs.

Partnerskap,sponsoring etc[edit]

FSF[edit]

 • Frågan bordläggs.

Användning av mediaWiki inom SKL[edit]

 • Frågan bordläggs.

AVSLUTNING[edit]

Nästa möte[edit]

2008-03-10 20:00 på Skype.

Övriga frågor[edit]

Seniorer[edit]

 • Lennart informerade om att han ska hålla en föreläsning i maj för seniorer.

Wikinews i journalistiska utbildningar[edit]

 • Jan blir kontaktperson för inbjudan till utbildningar i journalistik att de är välkomna att skriva på Wikinews.

Mötets avslutande[edit]

 • Mötet avslutades.