Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-03-10

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 21:59, 10 March 2008 (UTC)
Sekreterare Jan Ainali 21:05, 10 March 2008 (UTC)

10 mars 20:00-21:45, via Skype

Närvarande: Anders Wennersten, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Jan Ainali och Johan Schiff.

Inledning[edit]

Mötets öppnande[edit]

Mötet öppnades.

Val av ordförande[edit]

Lennart valdes.

Val av sekreterare[edit]

Jan valdes.

Rapportering och beslut[edit]

Wikimedia Foundation[edit]

 • Lennart informerar om vaga reaktioner på hans tio tankar.
 • Lennart informerade om att det pågår dikussioner på foundation-l om Muhammedbilderna.

Kontakter och information[edit]

 • Anders informerade om att Wikimedia Australia har godkänts av Wikimedia Foundation.

Chapterträff i Nederländerna den 24-25 maj[edit]

 • Lennart och Anders informerade om att informell inbjudan har kommit. Träffen hålls i

Nijmegen.

 • Minst Lennart åker ner.

Biblioteksspåret[edit]

Från Bibcamp[edit]

 • Lars informerade om att han och Lennart var på BibCamp, att kontakter har knytits och

att de hållt en föreläsning. Inga konkreta uppslag till samarbeten ficks.

 • Lennart informerade om att Einar Spets har gjort en förstudie om Wikipedias fel och

brister som är nyttig läsning.

Inskick av bidragsansökan[edit]

 • Anders informerade om att ansökan har kommit fram.

Aktiviteter vi vill driva inom detta spår[edit]

Värmlands länsbibliotek[edit]

 • Jan informerade om att ny kontakt fåtts och att diskussion om föreläsning pågår.

Wikipedia Academy[edit]

 • Lennart informerar att han blivit inbjuden till Wikipedia Academy i Tyskland.

Kontaker med Lunds bibliotek etc[edit]

 • Lars informerade om att två inledande träffar har hållits. På en av dem träffade de

biblioteksdirektionen som har förankrat det i sin organisation.

 • 12-13 november är datumet för händelsen.
 • Namnet Wikipedia Academy ska användas.
 • Det ska vara gratis för deltagare att närvara.
 • Lars informerade om att 21 april hålls Nordic Conference on Scholarly Communication som

kan vara en bra marknadsföringskanal.

 • Biblioteket har åtagit sig att hålla arrangemanget, boka lokaler, ordna catering, göra

affisch, namnskyltar mm.

Bidragsansökan[edit]

 • Frank Schulenberg från Wikimedia Deutschland har lovat att de eller Wikimedia

Foundation kan ställa upp med ekonomiskt stöd om vår bidragsansökan inte beviljas.

Hemsidan[edit]

 • Frågan bordlades.

Årsmötet[edit]

Ordförande och sekreterare för årsmötet[edit]

 • Johan får i uppdrag att ta fram kandidat till ordförande.
 • Jan är föreslagen till sekreterare för årsmötet.

Möteshandlingar-verksamhetsplan, budget[edit]

 • Finns färdigt på meta.

Inskrivning, röstkort, skrivtavlor, kaffe och bullar mm[edit]

 • Anders ansvarar för framtagande av röstkort.
 • Anders ansvarar för inskrivning.
 • Lennart ansvarar för att ordna fram det övriga praktiska.
 • Stadsbiblioteket hjälper till med catering.

Konstituerande styrelsemöte[edit]

 • Ett möte hålls den 15/3 efter årsmötet.

Pressmeddelande[edit]

 • Lennart skickar ut ett pressmeddelande om årsmötet ikväll.

Nästa nyhetsbrev[edit]

 • Frågan diskuterades.

Ekonomi mm[edit]

Webshop[edit]

 • Jan informerade om besöksstatistiken och att inga nya försäljningar gjorts.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse[edit]

 • Anders informerade om medlemsantal (104) och ekonomin.

VERKSAMHETSPLANERING[edit]

Mässor och seminarier[edit]

 • Lennart informerade att han håller föreläsning i slutet av april för seniorer.

Samarbeten och partnering[edit]

 • Frågan bordlades.

Användning av mediaWiki[edit]

 • Frågan bordlades.

Vår wikicommunity[edit]

 • Frågan bordlades.

AVSLUTNING[edit]

Nästa möte[edit]

Övriga frågor[edit]

 • Frågan bordlades.

Mötets avslutande[edit]

 • Mötet avslutades.