Wikimedia Sverige/Protokoll 2008-04-14

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Jan Ainali.

Justerat:
Ordförande svHannibal 20:53, 14 April 2008 (UTC)
Sekreterare Ainali 18:44, 14 April 2008 (UTC)
14 april 19:30-21.00, via Skype
Närvarande: Jan Ainali, Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff och Anders Wennersten.

INLEDNING[edit]

Mötets öppnande[edit]

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande[edit]

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare[edit]

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT[edit]

Wikimedia världen[edit]

Kontakter och information[edit]

 • Lennart informerade om en ny wikimedia blogg på http://blog.wikimedia.org/
 • Anders informerade om ett local chapter är på gång i Ryssland.

Beslut om aktiviteter för att se om vi kan få fram extra sponsorer till Wikipedia Academy[edit]

 • Diskussion om hur vi ska arbeta, utformning av sponsorbrev och hur stor sponsorsumma vi kan begära. Lennart börjar arbeta på brev till sponsorer.

Hemsidan[edit]

 • Frågan bordlades.

Rapportering om ev kontakter runt juridiska spörsmål[edit]

 • Frågan bordlades.

Inplanering av eventuell medverkan på mässor och seminarier före augusti[edit]

 • Frågan bordlades.

Rapport om nyhetsbrev och ev aktiviteter inom WA eller biblioteksspåret[edit]

 • Lennart informerade om att nyhetsbrevet har skickats ut.
 • Anders informerade om att bekräftelse på ansökan till kulturstiftelsen är mottagen.

WikipediaVision för svwp[edit]

 • Johan Schiff kontaktar WikipediaVision och installerar den programvara som behövs på en säker server.

Ekonomi mm[edit]

Webshop[edit]

 • Jan informerade om antalet besökare (ca 9/dag) och försäljning sedan förra styrelsemötet (ingen).
 • Diskussion om behov av ytterligare försäljning.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse[edit]

 • Anders redovisade medlemsantalet, 117, vi är nu den tredje största lokalavdelningen, och föreningens ekonomiska status.

VERKSAMHETSPLANERING[edit]

Om det finns något mer än vad vi berört som vi behöver göra före vi får besked från bidragsansökningarna i september[edit]

Bör vi etablera kontakt med NE?[edit]

 • Diskussion om möjliga kontaktmöjligheter.

Samarbeten och partnering[edit]

 • Lennart informerade om att han skulle behöva hjälp med att arrangera wikipediaspåret på FSCONS.
 • Att bjuda in en person från FSFE att delta på FSCONS-punkten på nästa styrelsemöte.
 • Lennart informerade om att han är inbjuden att föreläsa på Chalmers den 2 juni om Wikipedia. Lennart undersöker möjligheterna att fakturera via föreningen.
 • Johan informerade om att han ska hålla föreläsning för ky-studenter, Avancerad research imorgon.
 • Jan informerade om att föreläsningen för Värmlands länsbibliotek är framskjuten till maj.

Användning av mediaWiki[edit]

 • Diskussionspunkt.

Vår wikicommunity[edit]

 • Diskussionspunkt.

AVSLUTNING[edit]

Nästa möte[edit]

 • 12 maj, 19.30- på skype

Övriga frågor[edit]

 • Frågan bordlades.

Mötets avslutande[edit]

 • Mötet avslutades.