Wikimedia Sverige/Styrelsen/Wikipedia Academy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Mötesprotokoll
Diverse
Stadgar - en.
Kontonummer
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.


Denna sida hålls inte uppdaterad. Den aktuella versionen ligger på Wikimedia Sveriges nya webbplats.

Wikipedia Academy går av stapeln onsdag-torsdag den 12-13 november 2008 i Lund.

Lunds universitets bibliotek kommer samordna det hela runt om och också ta fram en småbroschyr, affischer och ombesörja utskick. De grundläggande sakerna skall vara framme redan till mitten av april, medan detaljplaneringen inte börjar förrän i september.

Kontaktpersoner från Wikimedia Sverige är LA2 och Grillo

Preliminärt program[edit]

12 november[edit]

  • 13.00 Wikipedia Academy öppnas
  • Senare under dagen grundinformation om hur man arbetar i Wikipedia.
  • Kvällen - mingel (en viktig del av programmet)

13 november[edit]

  • 9.00 Lunds universitets bibliotek - kopplingen mellan Wikipedia och deras satsning på vetenskaplig publicering, Wikipedia som stöd i undervisningen, och utmaningen med källkritik - är Wikipedia ett stöd eller hinder för att studerande skall bli bättre på källkritik?
  • Lunch
  • Workshop om kulturen och det sociala samspelet på Wikipedia
  • Wikipedia i samhället - problem och utmaningar
  • Wikipedia Academy avslutas