Wikimedia Thailand/WikiDiversity 2023

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
WikiDiversity 2023
Event information
WhatWikiDiversity 2023
DateCampaign period 1 June 2023 – 30 June 2023 (UTC+7)
LocationOnline
HostWikimedia Thailand

Wikimedia Thailand/WikiDiversity เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายทางระบบประสาท และพหุวัฒนธรรมในโครงการวิกิพีเดียภาษาไทยและโครงการพี่น้องอื่น ๆ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1–30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจที่เป็นการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของชาวเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ เควียร์ และรวมถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอื่น ๆ ทั่วโลก

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์และร่วมแก้ไขพัฒนาบทความบนวิกิพีเดีย รวมถึงโครงการพี่น้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายทางระบบประสาท และพหุวัฒนธรรม โดยไม่ได้จำกัดเพียงหมวดหมู่ความหลากหลายทางเพศเท่านั้น เพื่อสนับสนุนการตระหนักรู้และเคารพในความแตกต่างต่อผู้อื่น

ธีม[edit]

กิจกรรมนี้มีธีมหลักสองธีม ได้แก่ ความภาคภูมิใจในการเป็นตัวของตัวเอง และ การเสริมสร้างพลังด้วยความเห็นใจและความเท่าเทียม

วิธีการร่วมกิจกรรม[edit]

ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขในหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายทางระบบประสาท และพหุวัฒนธรรมบนวิกิพีเดีย วิกิตำรา วิกิซอร์ซ วิกิคำคม วิกิสนเทศ วิกิพจนานุกรม และวิกิมีเดียคอมมอนส์ ตามความถนัด โดยมีกติกาและการให้คะแนนดังต่อไปนี้

กติกา[edit]

 1. มีส่วนร่วมอย่างน้อย 2,000 ไบต์และไม่น้อยกว่า 300 คำ
 2. การแก้ไขต้องอยู่ในช่วงวันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เท่านั้น
 3. บทความ คำศัพท์ ข้อมูล หรือภาพที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขต้องเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายทางระบบประสาท และพหุวัฒนธรรม
 4. บทความหรือไอเทมที่สร้าง ภาพที่อัปโหลด ต้องเป็นไปตามนโยบายของแต่ละโครงการ ตัวอย่างเช่น
 • บทความที่สร้างบนวิกิพีเดียจะต้องถูกเขียนด้วยความเป็นกลาง มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ไม่มีป้ายระบุปัญหาของบทความ
 • ภาพที่ลงบน วิกิมีเดีย คอมมอนส์ จะต้องเป็นผลงานของผู้เข้าร่วม ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ของผู้อื่น
หากทีมผู้จัดเห็นว่าบทความใดไม่ผ่านเกณฑ์ของแต่ละโครงการ บทความนั้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนน
5. ผู้มีส่วนร่วมจะต้องนำชื่อบทความที่ตนแก้ไขใส่ลงในตารางที่กำหนดให้

เกณฑ์การให้คะแนน[edit]

การนับคะแนนจะกระทำโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

โครงการ ปริมาณที่แก้ไข คะแนน
วิกิพีเดีย
(1 บทความ)
น้อยกว่า 2,000 ไบต์ 5
2,000 - 5,000 ไบต์ 8
มากกว่า 5,000 ไบต์ 10
วิกิตำรา
(1 บทความ)
น้อยกว่า 2,000 ไบต์ 1
2,000 - 5,000 ไบต์ 3
มากกว่า 5,000 ไบต์ 5
วิกิซอร์ซ
(1 บทความ)
น้อยกว่า 2,000 ไบต์ 1
2,000 - 5,000 ไบต์ 3
มากกว่า 5,000 ไบต์ 5
วิกิคำคม
(1 บทความ)
1 - 2 คำคม 1
3 - 4 คำคม 3
5 คำคมขึ้นไป 5
วิกิพจนานุกรม 1 คำ 3
วิกิสนเทศ 1 รายการ 1
วิกิมีเดียคอมมอนส์ 1 ภาพ 2

คะแนนพิเศษ[edit]

 1. หากบทความหรือสื่อนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับบุคคลชนชาติไทย บทความนั้นและสื่อนั้นจะมีคะแนนพิเศษอีก 5 คะแนน
 2. หากภาพที่อัปโหลดถูกนำขึ้นบนบทความในโครงการใด ภาพนั้นจะมีคะแนนพิเศษเพิ่มโครงการละ 3 คะแนน
 3. หากผู้เข้าร่วมเขียนบทความบนโครงการวิกิคำคมภาษาไทย วิกิตำราภาษาไทย วิกิพจนานุกรมภาษาไทย หรือวิกิสนเทศ และเชื่อมโยงหน้าเหล่านั้นไปที่วิกิพีเดียภาษาไทย บทความนั้นจะได้คะแนนพิเศษ 5 คะแนน
 4. หากผู้ร่วมกิจกรรมนำแม่แบบด้านล่างไปใส่ในกล่องผู้ใช้ของหน้าผู้ใช้ตนเองบนวิกิพีเดียภาษาไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนพิเศษ 10 คะแนนต่อ 1 แม่แบบ

ข้อควรระวัง[edit]

ผู้เข้าร่วมควรศึกษาวิธีการแก้ไขและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในแต่ละโครงการก่อนแก้ไขในโครงการที่ไม่ถนัด ท่านสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อศึกษาวิธีการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง

หากผู้เข้าร่วมไม่ศึกษาก่อนเบื้องต้น อาจทำให้มีข้อผิดพลาดและการแจ้งลบบทความของผู้เข้าร่วม ดังนั้นการศึกษาข้อมูลโดยรวมของโครงการจะช่วยป้องกันการมีส่วนร่วมที่เสียเปล่าและการเสียกำลังใจที่จะเกิดขึ้นได้

การตัดสิน[edit]

การนับคะแนนจะเริ่มหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และจะมีการประกาศผู้ชนะภายใน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รางวัล[edit]

 • โล่รางวัลสำหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสูดสามอันดับแรก
 • ของที่ระลึก ได้แก่ เสื้อออกแบบพิเศษสำหรับกิจกรรม WikiDiversity ร่ม และกระติกน้ำ สำหรับ 30 อันดับแรก
 • ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

บทความแนะนำ[edit]

วิกิพีเดีย[edit]

หมวดหมู่ที่แนะนำจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

Wikisource[edit]

ผู้เข้าร่วมสามารถดูแนวทางบทความที่สนใจได้ที่

Wikiquote[edit]

ผู้เข้าร่วมสามารถดูแนวทางบทความที่สนใจได้ที่

Wiktionary[edit]

ผู้เข้าร่วมสามารถเพิ่มคำศัพท์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางระบบประสาท และพหุวัฒนธรรม เช่น เพศ โรคทางระบบประสาท เป็นต้น

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม[edit]

ผู้เข้าร่วมสามารถกรอกข้อมูลได้ที่หน้า Wikimedia Thailand/WikiDiversity 2023/Participants

ใส่ชื่อของคุณในช่องผู้เข้าร่วม พร้อมระบุหน้าบทความที่สร้าง หรือใส่ภาพที่ถ่ายมา ตามด้วยโครงการที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ (มีอะไรบ้าง เช่น วิกิพีเดีย/วิกิตำรา/วิกิคำคม/วิกิพจนานุกรม)

ผู้เข้าร่วม หน้าวิกิพีเดียที่สร้าง หน้าวิกิตำราที่สร้าง หน้าวิกิซอร์ซที่สร้าง หน้าวิกิคำคมที่สร้าง หน้าวิกิพจนานุกรมที่สร้าง รายการวิกิสนเทศที่สร้าง ภาพที่ลงบนวิกิมีเดียคอมมอนส์ หน้าที่มีการเชื่อมโยงบทความข้ามโครงการหรือใส่ภาพถ่ายประกอบของผู้เข้าร่วม (ถ้ามี)
user:Thastp w:th:ความเท่าเทียมทางเพศ
w:th:ออดรีย์ ถัง
user:วณิพก w:th:เพียงพบบรรจบฝัน
w:th:เอเซ็กชวลวิซิบิลิตีแอนด์เอดูเคชันเน็ตเวิร์ก
w:th:สถานะเพศเอ็กซ์
w:th:ธงสีรุ้ง (กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ)
w:th:ยูกิ คามาตานิ
w:th:ธงไพรด์
w:th:เดือนไพรด์
w:th:เกรย์เอเซ็กชวล
w:th:เอเซ็กชวล
w:th:เดวิด เจย์
w:th:สุดท้ายก็คือเธอ
w:th:ความสัมพันธ์แบบเควียร์เพลโตนิก
w:th:เอโรแมนติก
w:th:ฟิกโตเซ็กชวล
w:th:การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เป็นเอเซ็กชวล
w:th:ตารางรสนิยมทางเพศไคลน์
w:th:เควสชันนิง
w:th:เมื่อวานเจ๊ทานอะไร?
w:th:รุ่นพี่สุดสวยคนนี้เป็นผู้ชาย
w:th:หนุ่มแอบหวานกับสาวแอ๊บแมน
w:th:เดมิเซ็กชวล
w:th:รายนามบุคคลที่อยู่ในสเปกตรัมเอเซ็กชวล
w:th:ซาซากิกับมิยาโนะ เดอะมูฟวี่ -ภาคจบการศึกษา-
w:th:ซาวส์เฟกบัตโอเค
wikt:th:Xジェンダー
wikt:th:graysexuality
wikt:th:asexuality
wikt:th:aromanticism
wikt:th:Xジェンダー
wikt:th:graysexuality
wikt:th:asexuality
wikt:th:aromanticism
user:PhakkaponP w:th:คาเงมะ
w:th:วากาชู
w:th:สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศญี่ปุ่น
user:Whitetissue w:th:แองเจเล่ อานัง
w:th:ยลดา สวนยศ
w:th:ลิลี เอลบี
user:Siam2019 w:th:เกย์เกมส์ 2023 b:th:ชีวเคมีโครงสร้าง/โรคออทิซึม wikt:th:neurodiversity d:Q120122333
user:Chainwit. w:th:การย้อมรุ้ง
w:th:หมู่บ้านเกย์
w:th:ซอยประตูชัย
w:th:ชินจูกุ นิ-โชเมะ
w:th:เพศที่สาม
w:th:หิชรา
w:th:มอสโกไพรด์
w:th:บาชาบูช
w:th:พรหมจารีโดยสาบานในบอลข่าน
w:th:โกะรรันกุฬังงรเทวีเกษตรัง
user:OraMAAG w:th:คดีระหว่างบริษัท 303 ครีเอทีฟ จำกัดกับเอเลนิส c:File:Bangkok_Pride_Parade_2023.jpg
user:ร้อยตรี โชคดี w:th:การเคลื่อนไหวของกลุ่มแอลจีบีที
w:th:การระรานกลุ่มแอลจีบีที
w:th:ศาสนาอิสลามกับกลุ่มคนแอลจีบีที
w:th:ศาสนาฮินดูกับกลุ่มแอลจีบีที
w:th:การเข้าเป็นทหารของกลุ่มคนแอลจีบีที
w:th:การกดขี่ข่มเหงกลุ่มคนรักร่วมเพศในนาซีเยอรมนี
w:th:ความเปราะบางของกลุ่มเยาวชนแอลจีบีที
w:th:หัวใจทรนง
w:th:วอเตอร์บอย รักใสใส วัยรุ่นชอบ
w:th:My Engineer มีช็อป มีเกียร์ มีเมียรึยังวะ
w:th:ไอศวรรยา อริยะวัฒนา
w:th:ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยกลุ่มแอลจีบีทีในประเทศแคนาดา
w:th:บอยซ์ทาวน์

สรุปผลกิจกรรม[edit]

ในกิจกรรม WikiDiversity 2023 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 8 ท่าน ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ วณิพก ร้อยตรี โชคดี และ Chainwit. ผู้เข้าร่วมสามารถดูคะแนนของท่านได้ที่ตารางด่านล่างนี้ ทางผู้จัดกิจกรรมจะจัดทำของรางวัลและจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมทุก ๆ ท่านเมื่อรางวัลและของที่ระลึกทำการผลิตเสร็จภายในสิงหาคมนี้

อันดับ ชื่อผู้ใช้ คะแนน
1 user:วณิพก 284
2 user:ร้อยตรี โชคดี 156
3 user:Chainwit. 100
4 user:Whitetissue 58
5 user:Thastp 50
6 user:PhakkaponP 30
7 user:Siam2019 29
8 user:OraMAAG 12

จากการจัดกิจกรรม มีการสร้างหรือแก้ไขรวมทั้งหมด 948,384 ไบต์บน 5 โครงการด้วยกัน ได้แก่

 • วิกิพีเดีย จำนวน 57 บทความ
 • วิกิตำรา จำนวน 1 บทความ
 • วิกิพจนานุกรม จำนวน 5 คำ
 • วิกิสนเทศ จำนวน 1 รายการ
 • วิกิมีเดีย คอมมอนส์ จำนวน 1 ภาพ

ผู้สนับสนุน[edit]


Wikimedia Foundation


ดำเนินการโดย

Wikimedia Thailand Facebook

ทีมผู้จัด / Organizing Team: Tanapatjms และ Eevnnap
ที่ปรึกษา / Advisors: Azoma, B20180 และ Taweetham