Wikimedia chapters/Reports/Wikimedia Czech Republic/2012-09-10/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Report Wikimedie Česká republika za období 9/2012 - 10/2012[edit]

Hlavní události[edit]

Setkání komunity[edit]

Limojoe (předseda WMČR) prezentuje Wikipedii na "Bloku expertů v Brně (říjen 2012)

Celkem se konaly 3 setkání komunity. Jedno v Brně (11. října 2012) a dvě v Praze (17. září 2012, 15. října 2012)

 • První setkání komunity 17. září v Praze navštívilo okolo 10 wikipedistů. Mluvilo se především o typických wikipedistických tématech, hlavním bodem byl rozvíjející se projekt Wikidata.
 • Druhé setkání se konalo v Brně 11. října, nedlouho po skončení "Bloku expertů". Tam byla Wikipedie prezentována naším předsedou. Komunita okolo 10 lidí se setkala ten den večer. Mluvili o využití QR kódů v souvislosti s českou Wikipedií a fotografických projektech WMČR.
 • Třetí setkání se konalo v Praze 15. října. 7 wikipedistů se zůčastnilo, nicméně se nemluvilo o žádných klíčových tématech.

Jednání Rady[edit]

Rada WMČR se setkala v uvedeném období dvakrát: poprvé 11. září 2012 a podruhé 23. října 2012.

 • Během prvního setkání v září 2012 se rada pokusila najít trvalé řešení vnitřních záležitostí ve sdružení. Diskutovalo se o přítomnosti českých zástupců na GLAM Campu v Londýně a CEE Meetingu v Bělehradě. Rovněž začaly přípravy pro sestavení rozpočtu na rok 2013. Na zasedání Rady se také hovořilo o nadcházející Wikikonferenci a budoucnosti časopisu WIkimedium.
 • Druhé zasedání Rady se odehrálo v říjnu 2012. Jeho hlavním tématem bylo dořešit některé body, zmíněné již v září. Členové Rady ukázali, jak pokročily jejich aktivity za poslední měsíc. Rada tedy diskutovala o budoucnosti časopisu Wikimedium, Wikikonferenci, skončené soutěži Wiki Loves Monuments a situaci ohledně propagačních materiálů sdružení.

GLAM[edit]

Jedna z cedulí s QR kódem, které budou umístěny na Praze 10

Wikimedie Česká republika zahájila spolupráci s městským obvodem Praha 10. Cílem je umístit informační cedule s QR kódy na vybrané památky. Tím se QRpedie plně uplatní v podmínkách české Wikipedie. Projekt byl inspirován anglickou úspěšnou Monthmouthpedií a přilákal pozornost i dalších radnic. Zájem o podobný projekt tak má i Praha 3 a přípravy na realizaci informativních cedulí s QR kódy již běží v Českých Budějovicích.

 • V říjnu 2012 odvysílala Česká televize reportáž o QR kódech a české Wikipedii.

Rovněž byla zahájena spolupráce mezi WMČR a Geografickou knihovnou Přírodovědecké fakulty UK. Jedná se o digitalizaci přibližně 3000 diapozitivů a stereopozitivů, které pocházejí z počátku 20. století. Spolupráce by měla začít v nejbližší době.

Studenti píší Wikipedii[edit]

V rámci projektu Studenti píší Wikipedii byly zahájeny nové kurzy, které se budou konat v zimním semestru 2012/2013 na různých fakultách. Také byla iniciována spolupráce s Národním památkovým ústavem. Tam se již WMČR objevila v souvislosti s přípravou Wiki Loves Monuments, a proto není pro tuto instutuci naše sdružení neznámé. Na NPÚ by měl být rozvinut vzdělávací program.

Dva ambasadoři v rámci SPW podpořili vznik nových kurzů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Rovněž pokračuje spolupráce s Univerzitou Palackého. Tam mají studenti psát bakalářské práce s tématikou tělesné výchovy.

Spolupráce běží rovněž s Vyšší odbornou školou restaurátorskou. Tam se projekt v rámci SPW soustředí na dějiny řemesel.

Projekt Studenti píší Wikipedii byl představen na CEE Meetingu v Bělehradě 14. října 2012.

Granty (Mediagrant a P&O)[edit]

Pokračují následující ve WMČR dobře zaběhnuté granty:

 • Chráněná území pokračovala v kampani "Experti na přírodu", která částečně běží i na youtube: Youtube. Rovněž také byla zveřejněna propagace v časopise Respekt, Příroda a Naše Příroda. Projekt byl také zmíněn ve vysílání rádia KISS.
 • V rámci grantu Foto českých obcí bylo během září a října 2012 provedeno několik cest do venkovských oblastí. Bylo pořízeno několik set snímků.
 • Rovněž pokračoval i projekt židovské památky
 • Rovněž pokračoval i projekt Odborná fotografie

Během měsíců září a říjen probíhaly v rámci grantu P&O různé aktivity. Klíčové jsou tyto dvě:

 • Projekt Studenti píší Wikipedii byl prezentován v Olomouci na katedře Slavistiky Filozofické fakulty UPOL (září).
 • Předseda WMČR prezentoval Wikipedii v září 2012 v Brně na Bloku expertů a v říjnu 2012 v Ostravě v městské knihovně.

Ostatní aktivity[edit]

Wiki Loves Monuments[edit]

Česká verze soutěže Wiki Loves Monuments byla zahájena 1. září a skončila 30. září. Během tohoto měsíce nahráli dobrovolníci pro Commons více než 15 000 souborů. 20. října vybrala komise, složená ze zástupců komunity Wikipedie, fotografů a zástupců NPÚ 20 finalistů. Vítězné snímky a jejich autoři budou vyhlášeni na 4. české wikikonferenci, která se bude konat v listopadu 2012. WLM získalo značnou mediální pozornost. Byly vydány dvě tiskové zprávy.

Wiki Loves Monuments byly ve své české verzi plně financovány prostřednictvím grantu, poskytnutého Českou spořitelnou.

Den finanční gramotnosti[edit]

8. září se konal v České republice Den finanční gramotnosti. V souvislosti s ním byla na české Wikipedii zahájena soutěž, ve které dobrovolníci zakládali a zdokonalovali články s finančními tématy. Soutěž probíhala od 8. září do 8. listopadu. Dobrovolníci vylepšovali články, které byly předtím uveřejněny v seznamu. Finančně soutěž zajistila společnost Partners.

23. knižní veletrh v Havlíčkově Brodě[edit]

Podzimní knižní veletrh v roce 2011

Zástupci Wikimedie Česká republika představili Wikipedii a projekty WMF na 23. knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, který se konal 19. a 20. října. Bylo to již počvrté, kdy se WMČR této akce účastnila - od roku 2009 se tohoto veletrhu účastní pravidelně. Na veletrhu byli za sdružení celkem 4 jeho členové.