Wikimedians of Slovakia/Reports/2019/sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Toto je výročná správa skupiny používateľov Wikimedia Slovakia za rok 2019.


Operatívne riadenie organizácie[edit]

Názov organizácie[edit]

Po rokovaniach nám Wikimedia Foundation dovolila používať nový názov, Wikimedia Slovensko, pre slovensko-jazyčné prostredie. Anglický názov Wikimedians of Slovakia User Group ostáva naďalej platný. Dôvod na zmenu názvu bola dĺžka starého názvu (Wikimedia Slovenská republika).

Schôdza valného zhromaždenia a zmena vedenia[edit]

Mimoriadne valné zhromaždenie sa uskutočnilo 4. mája 2019. Na valnom zhromaždení bol za predsedu občianskeho združenia zvolený Matej Grochal, za podpredsedníčku Radoslava Semanová a za podpredsedu Dávid Štefan. Patrik Kunec a Lukáš Mikulec sú členmi Revíznej komisie.

Mimoriadne valné zhromaždenie sa uskutočnilo 28. septembra 2019. Bola na ňom schválená výročná správa za rok 2018.

Organizačné[edit]

Počas roku sme pracovali na presune webhostingu a email hostingu ako aj zriadenia nového fyzického sídla organizácie. Podarilo sa nám vybaviť viacero bankových záležitostí, nové bankové karty pre organizáciu. Vedieme interné účtovníctvo. Pod našu kontrolu sme presunuli viacero informačných kanálov. Vylepšovali sme webové sídlo a pravidelne sme slovenskú wikipedickú komunitu informovali o novinkách v širšej komunite.

Činnosť organizácie[edit]

V roku 2019 občianske združenie organizovalo a spoluorganizovalo tieto projekty:

WikiJar SVE 2019[edit]

V roku 2019 WMSK zorganizovala tretí slovenský ročník medzinárodnej súťaže WikiJar strednej a východnej Európy 2019, ktorej cieľom je zvyšovanie kvality a počtu článkov o strednej a východnej Európe na Wikipédii. V čase jej trvania na slovenskej Wikipédii, od 22. marca do 31. mája 2019, sa do nej zapojilo 15 redaktorov. Tí spolu vytvorili 171 článkov, ktoré v 11 tematických celkoch zmapovali 14 krajín regiónu. Najpopulárnejšími krajinami tohto ročníka boli Česko, Rumunsko, Bulharsko a Poľsko. Najviac článkov sa týkalo histórie, prírody/geografie a kultúry. V 3. ročníku sa súťažilo v dvoch kategóriách: jedna z nich bola vyhradená pre originálne články a druhá pre preklady. V každej kategórii boli ocenení prví traja redaktori. Porota hodnotila kvantitatívne štatistiky, ako aj kvalitu článkov po obsahovej a štylistickej stránke a využitie bibliografických a internetových zdrojov v článku. Od Wikimedie Slovensko výhercovia dostali poukážky do kníhkupectva Martinus v hodnote 10 až 50 eur za celkovú sumu 160 eur.

WikiEdit Nežná’89[edit]

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa WMSK a slovenská Wikipédia pripojili k akciám viažúcim sa k tejto významnej udalosti zorganizovaním editačného maratónu. Našim partnerom sa stala Univerzitná knižnica v Bratislave poskytnutím priestorov v centre Bratislavy, technickej podpory a v hlavnom rade knižných, časopisových a internetových zdrojov pre účastníkov podujatia. Samotný maratón sa uskutočnil 9. novembra 2019 v Seminárnej sále Univerzitnej knižnici v Bratislave. Po predstavení celosvetového a slovenského hnutia sme účastníkov ukázali základy editovania. Následne mali noví redaktori možnosť prispieť za priamej pomoci skúsenejších redaktorov. Počas podujatie WMSK zabezpečila tiež bčerstvenie. Počas podujatia bolo novozaložených 15 článkov a doplnené alebo upravené ďalšie 4 články. Editačného maratónu sa zúčastnilo 15 ľudí z toho 2 diaľkovo (len online).

Reforma autorského práva[edit]

V marci 2019 sa v Európskom parlamente hlasovalo o reforme európskeho autorského práva. Wikimedia Slovensko zaslala členom Európskeho parlamentu zastupujúcim Slovensko emaily s poďakovaním za verejný prísľub hlasovať proti prijatiu súčasného znenia návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu alebo s odôvodnenou žiadosťou tento návrh nepodporiť. Wikimedia Slovensko poskytla niekoľko vyjadrení médiám a koordinovala slovenské zapojenie do protestného vypnutia wikimedických projektov v rámci Európy. Blackouty sa uskutočnili v druhej polovici marca 2019.

Wiki miluje pamiatky[edit]

V roku 2019 sa uskutočnil už siedmy slovenský ročník medzinárodnej fotografickej súťaže venovanej pamiatkam, Wiki miluje pamiatky. V rámci súťaže bolo nahraných 1063 fotografií. Odborná porota z nich vybrala 10 víťazných, ktoré postúpili do medzinárodného kola. Autorom víťaznej fotografie Židovského cintorína v Jelšave je David Raška. Wikimedia Slovensko pod vedením Radoslavy Semanovej do súťaže darovala ceny a zabezpečila porotu.

Ázijský mesiac Wikipédie[edit]

V novembri sa na slovenskej Wikipédii uskutočnil druhý slovenský ročník súťaže Ázijský mesiac Wikipédie. Táto medzinárodná súťaž sa zameriava na zvyšovanie obsahu o Ázii na Wikipédii. Tradične trvá jeden mesiac od 1. do 30. novembra, no tento rok bola súťaž z dôvodu týždňového blokovania internetu v Iráne predĺžená do 7. decembra. Miera zapojenia bola vyššia ako v prvom ročníku v roku 2018, do súťaže sa v roku 2019 zapojilo 10 redaktorov, ktorí pridali spolu 43 článkov. V porovnaní s predošlým ročníkom boli témy pestrejšie. Polovica redaktorov splnila požiadavku minimálneho počtu článkov na zaslanie pohľadnice od jednej z participujúcich ázijských wikimedických pobočiek a zároveň bola ocenená Wikimediou Slovensko poukážkami do kníhkupectva Martinus v hodnote 10 eur. Súťažiaci s najvyšším počtom článkov získal taktiež titul „Ázijského veľvyslanca Wikipédie“ a dostal podpísaný certifikát. Organizátormi boli Dávid Štefan a Lukáš Mikulec.

Wikimania 2019[edit]

V roku 2019 sa globálne stretnutie wikimedia hnutia konalo vo švédskom Štokholme. Stretnutia sa zúčastnil Matej Grochal s podporou programu CivilServant; zúčastnil sa na workshope wikipedistického výskumu tejto organizácie. Počas Wikimania s kolegami prezentoval zaujímavé výsledky výskumu ohľadne wiki projektov za roky 2018-2019: The State of Wikimedia Research: 2018-2019. Pri podujatí sa podarilo pripraviť technické podklady pre súťaž Wiki miluje pamiatky.

CEE 2019[edit]

V októbri 2019 sa v srbskom Belehrade uskutočnilo ďalšie z pravidelných stretnutí regiónu strednej a východnej Európy. Za WMSK sa ho zúčastnili Radoslava Semanová a Matej Grochal. Obaja do programu konferencie prispeli svojim príspevkom (Radoslava Semanová o projekte WikiEdit Slovenská ľudová kultúra, ktorý prebehol v roku 2018. Matej Grochal prezentoval o probléme s prechyľovaním). Okrem príspevku sa aktívne zapojili do spoločných a individuálnych diskusií a riešení regionálnych problémov.

Spolupráca s ďalšími organizáciami[edit]

Počas roka sme nadviazali kontakt s viacerými organizáciami s podobnými cieľmi za účelom nadviazania (užšej) spolupráce.