Wm-bot/da

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
PermissionDenied=Adgang nægtet;
Authorization=Beklager, men du er ikke autoriseret til at udføre denne handling;
ChannelIn=Denne kanal er allerede i db;
UserSc=Tilføjet med succes;
InvalidName=Ugyldigt navn;
MessageQueueWasReloaded=Beskedkø var genstartet!;
Feed1=Kanalen har allerede feeds aktiveret;
Feed2=Feeds er aktiveret;
InvalidWiki=Ugyldig wiki;
Wiki+=Wiki indsat;
Wiki-=Wiki fjernet;
Feed3=Kanalen har ikke aktiveret seneste ændringer;
Feed4=Fejl, ;
Feed5=: Forkert antal parametre;
InvalidUser=Ugyldig bruger;
Language=Jeg vil tale dansk her;
InvalidCode=Beklager, men jeg kender ikke dette sprog;
LanguageInfo=Denne kommando vil ændre sproget, jeg taler i kanalen;
Silence1=Kanalen har allerde quiet mode aktiveret;
Silence2=Output vil kkke længere blive undertrykt;
SilenceBegin=Jeg vil ikke tale her, før du slår dette fra;
Feed6=Kanalen har allerede feeds deaktiveret;
Feed7=Feed deaktiveret;
Feed8=Fejl $1 forkert antal parametre, du skal skrive 2 parametre;
Config=Kanalkonfiuguration er hentet igen;
ChannelLogged=Kanalen logges allerede;
Trust1=Forkert antal parametre, ret det - f.eks.@trustadd regex (admin|trusted);
LoggingOn=Kanalen bliver nu logget;
Unknown=Jeg kender dig ikke :);
usr1=Du er $1 identificeret via navnet $2;
LogsE1=Kanalen blev ikke logget I forvejen;
NotLogged=Kanalen bliver ikke logget;
List=Jeg er nu I følgende kanaler:;
infobot1=Kanalen havde infobot deaktiveret;
infobot2=Infobot deaktiveret;
infobot3=Infobot var allerede aktiveret;
infobot4=Infobot aktiveret;
trustdel= Fjern en bruger fra adgangslisten, eksempelvis @trustdel regex -- Se http://meta.wikimedia.org/wiki/WM-Bot#.40trustdel_regex for deltaljer;
refresh=Fjern data fra beskedkøen, der skal sendes;
infobot-on=Aktiver infobot;
infobot-off=Deaktiver infobot, behold db;
channellist=Vis liste over kanaler, hvor botten bør bruges (kun, hvis den kan komme ind på kanalen);
trusted=Vis adgangsliste for denne kanal;
add=Indsæt bot i en specificeret kanal og giv dig admin-rettigheder for det -- Se http://meta.wikimedia.org/wiki/WM-Bot#Getting_bot_to_the_channel for detaljer;
trustadd=Tilføj et emne på adganngslisten, f.eks. @trustadd regex admin -- Se http://meta.wikimedia.org/wiki/WM-Bot#.40trustadd_regex_level for detaljer;
drop=Fjern bot fra en kanal sammen med alle de indsamlede data -- Se http://meta.wikimedia.org/wiki/WM-Bot#.40drop for detaljer;
part=Fjern bot fra en kanal og behold alle konfigurationer -- Se http://meta.wikimedia.org/wiki/WM-Bot#.40part for detaljer;
language=Denne kommando vil ændre sproget, jeg taler på;
whoami=Vis dig nuværende status på adgangslisten -- Se http://meta.wikimedia.org/wiki/WM-Bot#.40whoami for detaljer;
suppress-on=Deaktiver output til kanalen;
reload=Læs en konfiguration fra disk;
logon=Startt med at logge til fil;
logoff=Dealtiver loggning;
recentchanges-on=Aktiver feed fra seneste ændringer på wmf-wikis;
recentchanges-off=Deaktiver wiki-feed;
recentchanges-=Fjern en wiki fra et feed, f.eks. @recentchanges- en_wikipedia;
recentchanges+=Indsæt en wiki til et feed, f.eks.  @recentchanges+ en_wikipedia;
rc-=Fjern en side fra  rc-listen;
rc+=Tilføj en side til et feed for en specifik side, f.eks. @RC+ wiki page;
suppress-off=Aktiver output til kanal;
key=Det ville være cool, hvis du også giver mig key-teksten;
AliasRemoved=Alias fjernet;
ResultsWereNotFound=Ingen resultater blev fundet, husk at botten søger via i indholdet af keys og deres navne;
Results=Resultater (Fundet $1): ;
ResultsFound=Total ;
Error2=Søgning tog mere end 800ms, prøv en bedre regex;
Error1=Dette er en ret dårlig regex;
Search1=Kunne du venligst fortælle mig, hvad jeg skal søge efter;
Error3=Denne key eksisterer allerede. Fjern den, hvis du ønsker at ændre den;
Unknown1=Ukendt brugerniveau;
infobot6=Key blev tilføjet;
infobot7=Alias eksisterer allerede;
infobot8=Oprettet nyt alias for denne key;
infobot9=Fjernet med succes ;
infobot10=Kan ikke finde den specificerede key i db;
infobot11=Den delte db er allerede konfigureret;
infobot12=Kanalen var konfigureret til at dele db;
infobot13=Delt infobot var deaktiveret;
infobot14=Infobot var ikke delt, ignorerer dette;
infobot15=Du kan ikke konfigurere denne kanal til at dele lokal db, fordi denne kanal bruger en delt db med en anden kanal, hvorfor den lokale db er låst;
infobot16=Denne kanal har en delt infobot;
infobot17=Du kan ikke linke db-vært til en anden kanal, deaktiverer deling;
infobot18=Denne kanal er allerede linket til $1 hvis du ønsker at linke til en anden kanal, skal du fjerne den;
infobot19=Bruger $1 deaktiverede adgang til delt db fra målkanalen, således har denne kanal en lokal db;
db1=Du indsatte kanal $1 til delt db;
db2=Du fjernede adgang til kanal $1 til delt db;
db3=Denne kanal er der allerede;
db4=Denne kanal er ikke på en liste;
db5=Du kan ikke indsætte denne kanal i db;
db6=Ugyldigt antal parametre;
db10=Disse kanaler deler nu den samme infobot-db;
db9=Denne kanal har ingen adgang til den efterspurgte kanals database, kontakt en lokal admin for at give dig adgang der;	
db8=Denne kanal bruges ikke af mig;
db14=Kanalen er allerede inde;
db7=Kan ikke ændre db, adgang nægtet, link til datahase er ikke gyldig;
InvalidAlias=Du angav ikke et gyldigt alias-navn;
rcfeed1=Der findes ikke sådan en wiki på listen over wikier;
rcfeed2=Denne kanal bliver allerede overvåget;
rcfeed3=Denne kanal bliver ikke overvåget i forvejen;
rcfeed4=Slettede genstand fra feed;
rcfeed5=Kan ikke finde genstanden på en liste;
rcfeed6=Kan ikke slette strengen, fordi kanalen ikke bliver overvåget nu;
rcfeed7=Kan ikke slette stregen fra listen fordi botten ikke kender sådan en wiki;
rcfeed8=Ugyldig streng, du kan ikke bruge et wildcard på denne måde;
rcfeed9=Denne streng er allerede i en liste over overvågede genstande;
rcfeed10=Indsat ny genstand i ændrings-feedet;
rcfeed11=Kan ikke indsætte strengen, fordi kanalen ikke bliver overvåget nu;
rcfeed12=Kan ikke indsætte strengen til listen, fordi botten ikke kender sådan et wikisite, kontakt en udvikler med svn-adgang for at indsætte den;
rcfeed13=Seneste ændringer-tråden er stadig ikke hentet, vent venligst;
configure=Ændr en værdi i kanalkonfigurationen, se: http://meta.wikimedia.org/wiki/WM-Bot#.40configure for flere detaler;
configure-wrong=Denne værdig kan ikke gemmes;
configuresave=Value $1 was stored into $2 to config;
configure-va=Værdi af $1 kan ikke være $2, brug venligst den korrekte datatype;
infobot-c-e=There are multiple keys, refine your input: $1;
infobot-help=Der findes ikke sådan en key, du ønsker sandsynligvis at prøve: $1;
infobot-share-on=Konfigurer kanal til at dele db;
infobot-share-off=Skift tilbage til lokal db;
infobot-share-trust+=Giv en kanal adgang til din db;
infobot-share-trust-=Fjern en kanal fra adgangslisten;
infobot-link=Set up a link to shared db using other channel;
action-new=oprettet;
action-mod=ændret;
fl=Ændring på $1 en side $2 var $3, ændret af $4 libk $5 redigeringsbeskrivelse; $6;
Trust1=Denne bruger har et højere niveau end dig, beklager;
Trust2=Du kan ikke slette dig selv fra db;
Trust3=Brugeren blev slettet fra adgangslisten;
hi=Hej $1, der er nogle fejl, jeg er en dum bot og jeg er ikke intelligent nok til at konversere med dig :-);
Trust4=Bruger ikke fundet,  beklager;
TrustedUserList=Jeg stoler på: ;
infobot-ignore+=Indsæt en ny streng i ignonrer-listen for infobot;
infobot-ignore-=Fjern genstand fra ignorer-listen for infobot;
infobot-ignore-ok=Genstand $1 blev indsat i ignorer-listen;
infobot-ignore-exist=Genstand $1 er allerede på listen;
infobot-ignore-rm=Genstand $1 blev fjernet fra listen;
infobot-ignore-found=Genstand $1 blev ikke fundet på listen;
infobot-data=Info for $1: denne key blev oprettet på $3 af $2, dennne key er blev vist $4 gang(e), senest $5;
info=Link til en db html-fil (ingen parametre);
invalid-data=Forkert antal parametre;
commands=Vis en liste over kendte kommandier, hver kommando har et symbol foran sig;
StatE1=Statistikker er allerede aktiveret;
StatE2=Statistikker var allerede deaktiveret;
Stat-off=Statistikker er nu deaktiveret;
Statdt=Statistics DB was flushed;
Stat-on=Statistikker var nu aktiveret;
statistics-on=Generer statistikker for en kanal (aktiver);
statistics-off=Generer statistikker for en kanal (deaktiver);
infobot-detail=Vis detaljeret information (1 parameter);
seen=Vis infornation om brugeraktivitet;
seen-on=Seen er nu aktiveret i denne kanal;
seen-off=Seen er nu deaktiveret i denne kanal;
seen-oe=Seen var allerede aktiveret;
seen-e2=Seen var allerede deaktiveret;
seen-e=Seen er deaktiveret i denne kanal;
seen-r=Regex db select took too much CPU time, and was aborted, try to optimize;
Rss1=Rss-feed er allerede deaktiveret i denne kanal;
Rss2=Rss-feed er blevet deaktiveret i denne kanal ;
Rss3=Rss-feed er aktiveret i denne kanal;
Rss4=Rss-feed er blevet aktiveret i denne kanal;
Rss5=Ugyldigt antal parametre, nu skal specificere navn og url, f. eks. example @rss+ navn (en url)
rss-on=Aktiver et rss-feed;
UnknownChan=Jeg kender ikke denne kanal, du bliver nødt til at specificere en kanal, jeg er i;
rss-off=Dektiver et rss-feed;
rss-=Fjern en genstand fra rss-feed;
rss+=Indsæt genstand i rss-feed;
Responses-PartFail=Det ville være sejt, hvis du gav mig navnet på den kanal, du vil forlade;
Responses-List=Jeg er  $1 kanaler i øjeblikket;
Responses-Conf=Værdien af $1 er: $2;
Linkie-On2=Links bliver allerede oversat automatisk i denne kanal;
Linkie-On=Links bliver nu automatisk oversat i denne kanal;
Linkie-Off2=Links bliver i forvejen ikke oversat automatisk i denne kanal;
Linkie-Off=Links vil ikke bliver oversat automatisk nu;
Linkie-E1=Der er ingen links i bufferen for denne kanal :/;
Linkie-E2=Den ting i. min buffer er ikke et gyldigt link;
Linkie-E3=Dette er ikke et gyldigt link;
OpE1=Operatør-værtøjerne var allerede aktiverede i denne kanal;
OpM1=Operatør-værktøjerne er nu aktiverede i denne kanal;
OpM2=Operatør-værktøjerne er nu ikke i permanent tilstand i denne kanal;
OpE2=Operatør-værktøjerne var i forvejen ikke i permanent tilstand i denne kanal;
OpE3=Operatør-værktøjerne var allerede i permanent tilstand i denne kanal;
OpM3=Operatør-værktøjerne er nu i permanent tilstand i denne kanal;
OpE4=Operatør-værktøjerne var slået fra i forvejen;
OpE5=Beklager, men jeg kan ikke se denne bruger i kanalen;
OpE6=Beklager, men jeg kender ikke denne brugers værtsnavn... du må selv udføre blokeringen;
OpM4=Operatør-værktøjerne er nu deaktiverede i denne kanal;