Wikimedia Foundation elections/Board elections/2008/Candidates/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
The election ended 21 June 2008. No more votes will be accepted.
The results were announced on 26 June 2008.
Volby do Správní rady 2008
Organizace


Tato stránka obsahuje představení oprávněných kandidátů: Před hlasování si prosím přečtěte pravidla pro hlasující. Také můžete kandidátům klást otázky a prohlédnout si jejich odpovědi.


Představení kandidátů[edit]

Ad Huikeshoven (Dedalus)[edit]

Shrnutí
Ad Huikeshoven, 2006.
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Ad Huikeshoven
  • Věk: 44
  • Bydliště: Haag, Nizozemsko
  • Jazyky: nizozemsky, anglicky
Představení Od ledna 2007 působím v auditorském výboru správní rady (jako nečlen rady), abych ji reprezentoval a pomáhal jí v jejím obecném dohledu nad procesy účetnictví a vydávání finančních zpráv organizace, v auditech finančních zpráv, vnitřní kontrole a auditorských funkcích. Organizace WMF dosud roste a potřebuje přitáhnout finance, granty a mnoho a mnoho drobných přispěvatelů, aby pokryla stále rostoucí náklady na provozování serverů. WMF proto potřebuje budovat důvěru a důvěryhodnost, např. vydáváním pravidelných finančních zpráv s bezvýhradným výrokem auditorů, aby ukázala přispěvatelům, že utrácí peníze správně. Vystudoval jsem ekonomii a obchodní administrativu na Maastrichtské univerzitě (magisterský titul) a jsem profesionálním auditorem s licencí Certified Internal Auditor (CIA, Certfikovaný interní auditor). Mám více než desetiletou profesionální praxi v dohledových funkcích. Pečuji o dlouhodobou kontinuitu Nadace a jejích projektů a rád bych přinesl své profesionální zkušenosti a zkušenosti člena auditorského výboru z komunitní perspektivy do plného členství v radě.

Alex Bakharev[edit]

Shrnutí
Já, Chiang Mai, 2008
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Alexander S. Bakharev
  • Věk: 44
  • Bydliště: Melbourne, Victoria, Austrálie
  • Jazyky: anglicky (přijatelně), rusky (mateřská řeč)
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: červen 2005
  • Aktivní na wiki: en.wikipedia, commons, ru.wikipedia
Představení Narodil jsem se a žil v Petrohradě v Rusku. Tři roky jsem pracoval jako post-doktorand na University of Illinois a nyní již téměř dvanáct let v Melbourne v Austrálii jako vědecký výzkumník v průmyslové společnosti. Jsem wikipedistou od června 2005, správcem na en-wiki od února 2006 a autorem bota AlexNewArtBot.

Trápí mne, že se rozvoj Wikipedie patrně zpomaluje, možná dokonce stagnuje. Abychom s tím něco udělali, je třeba vyřešit několik problémů na úrovni WMF:

 • Nedaří se nám udržet nejlepší editory, cítí se frustrováni konflikty a podhodnoceni.
 • Nízký kredit, který mají wikipedisté ve společnosti obecně. Potřebujeme šířit informace, jak důležitý je projekt, na kterém pracujeme, a jak úžasní jsou dobrovolníci, do širší komunity.
 • Mnoho wikipedistů je za svou zdejší práci obtěžováno a pronásledováno. Potřebujeme zvláštní sporový fond pro ochranu wikipedistů stejně jako další formy sebeobrany.
 • WMF potřebuje více peněz. Myslím, že bychom měli vyvíjet větší aktivitu při hledání vládních grantů a podnikového sponzoringu.

Craig Spurrier (Cspurrier)[edit]

Shrnutí
Při mé přednášce na Wikimanii 2007
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Craig Spurrier
  • Věk: 19
  • Bydliště: Columbia, Jižní Karolína, USA
  • Jazyky: En-n, De-2, Fr-1
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: září 2004
  • Aktivní na wiki: en.wikinews, en.wikipedia, en.wikibooks (semi)
Představení Celkově, věřím, že současná správní rada vykonala dost dobrou práci. Jsou tu ale některé oblasti, v nichž by se rada mohla zlepšit.

Potřeby sesterských projektů jsou často zapomínány nebo ignorovány. Rád bych viděl větší pozornost věnovanou těmto projektům. Věřím, že jim rada může poskytnout mnohem větší podporu, aniž by poškodila Wikipedii.

Mnoho uživatelů se cítí být nedostatečně reprezentováno a jsou obavy, že Wikipedie je jediný projekt, kterým se rada zabývá. Jako člen rady bych se snažil zařídit, aby komunita pociťovala, že je její hlas slyšen, i to, aby byl ve skutečnosti vyslyšen.

Další oblasti pro zlepšení:

 • Potřebujeme zlepšit meziprojektovou komunikaci. Mezi projekty existuje značná míra redundance. Užší spolupráce by pomohla zlepšit využití našich zdrojů.
 • WMF má stále problém s veřejným obrazem a vztahy k médiím. Častější tiskové zprávy by pomohly vyrovnat se s extrémními mediálními reakcemi na běžné události. Užší komunikace se sesterskými projekty by také napomohla prevenci PR problémů, jako nedávné negativní mediální pozornosti vzhledem k Wikinews.

Jsem:

 • stevard
 • byrokrat, checkuser, člen arbitrážního výboru na Anglických Wikinews
 • správce na Anglických Wikibooks
 • akreditovaný reportér Wikinews
 • reprezentant OTRS ve věcech stevardů, info-en a svolení

O mně:

Mám bakalářský titul v oboru sociologie. Pracuji jako počítačový konzultant, specializující se na rozvoj webových aplikací.

Dan Rosenthal (Swatjester)[edit]

Shrnutí
Můj obrázek z loňského roku
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Dan Rosenthal
  • Věk: 25
  • Bydliště: Washington, DC, USA
  • Jazyky: anglicky, dovedu číst španělsky a italsky, ale nemluvím
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: prosinec 2005
  • Aktivní na wiki: meta.wikimedia, en.wikipedia, en.wikiversity, la.wikipedia, commons, wikimediafoundation wiki, OTRS wiki
Představení V mém čase u Wikimedia jsem pracoval jako právník-zaměstnanec Nadace Wikimedia, jako reprezentant OTRS ve věcech právních, tiskových a info-en, jako člen Komunikačního výboru, tiskový kontakt pro Spojené státy a naposledy jako tvůrce pracovní skupiny pro (dosud budovanou) pobočku DC. Jako zástupce Nadace Wikimedia jsem poskytl rozhovor New York Times, Washington Post, CNN, Congressional Quarterly a dalším mezinárodním médiím. Pracoval jsem v správní radě Organizace iráckých válečných veteránů. Jsem student druhého ročníku práva na Právnické škole American University, v akademickém senátu dohlížím na roční rozpočet kolem půl milionu dolarů.

Moje priority:

 • Práce na podpoře veřejného obrazu a mediálních vztahů Nadace.
 • Práce s členy komunity, aby bylo zajištěno, že komunita bude mít v radě skutečný hlas.
 • Práce na úrovni správní rady k pomoci kapacity financování nadace.
 • Zajištění, že se všemy členy komunity Wikimedie, kritiky i příznivci stejnou měrou, je zacházeno s respektem a důstojností.

Gregory Kohs (Thekohser)[edit]

Shrnutí
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Gregory Kohs
  • Věk: 39
  • Bydliště: Pennsylvania, USA
  • Jazyky: anglicky (plynně), německy (prakticky)
Představení Moje kandidatura je referendem o třech principech.


 • Wikipedie škodí svými biografiemi žijících lidí, kteří nikdy neměli na papíře vytištěnou biografii. Jako člen rady budu podporovat nová kritéria mazání článků podle eseje The BLP problem (Problém biografií žijících lidí) Doc glasgow.


 • Komerčně financované editace a jiné kompenzované podpůrné aktivity, pokud jsou kontrolovány kvůli možnosti zneužití, přirozeně působí ve shodě s otevřeným svobodným obsahem. Rada WMF by měla zahrnout všechny investory, nejen neplacenou dobrovolnickou komunitu. Linux nezkolaboval s komerční péčí Red Hat a IBM.


 • Rada WMF a vedení jejího personálu kazí projekty, protože nejsou schopni převzít starost o ně a zodpovědnost za ně. Za posledních 18 měsíců došlo k sérii skandálů a chyb v public relations. WMF musí přerušit strategii odmítání špatností a označování kritiků jako "nespokojených" "trollů" a místo toho se vrátit k poslání dosahování přesnosti, kvality a etiky v médiích.


Tyto tři záležitosti nyní poškozují Nadaci a její projekty na každodenní bázi.


 • Životopis:
Jsem ženatý, mám jedno dítě, pracuji jako ředitel výzkumu trhu pro společnost Fortune 100 a pracuji v radě svého místního kostela. Vzdělání: bakalář (magna cum laude) z Emory University; MA, a C.Phil. z Temple Univ. Mám rád cestování, klavír, kytaru, profesionální detroitský sport a turnajový poker.

Harel Cain (Harel)[edit]

Shrnutí
Já na každoroční konferenci Wikipedie v Herzliyyi, Izrael.
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Harel Cain
  • Věk: 29
  • Bydliště: Jeruzalém, Izrael
  • Jazyky: hebrejsky, anglicky, německy, trochu francouzsky
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: září 2004
  • Aktivní na wiki: he.wikipedia, il.wikimedia, and dříve trochu na yi.wikipedia
Představení Jsem inženýr zabývající se počítačovou bezpečností, studuji magisterské studium matematiky a také překládám knihy.

Vstoupil jsem do hebrejské Wikipedie před více než 3,5 lety, když byla v plenkách. Postupně jsem získal status správce, checkusera a byrokrata. Sledoval jsem komplexní a přitom fascinující proces rozvoje malé komunity do něčeho většího a méně zvládnutelného se všem souvisejícími růstovými bolestmi.

V srpnu 2007 jsem promluvil na Wikimanii. Tam jsem také pochopil globální aspekty Wikimedie. Byl jsem jedním ze zakladatelů izraelské pobočky a jsem v její správní radě.

Jsem nadšen z toho, jak mohou wikimedické aktivity přesahovat z internetového světa do reálného a jak se občasní čtenáři stávají aktivními účastníky rostoucích komunit.

Pokud budu zvolen do rady, chci podporovat:

 • Aktivity rady k posílení růstu místních komunit editorů po celém světě, dokonce uvolněním mírných prostředků k tomuto účelu.
 • Snahy dosáhnout do demografických sektorů chronicky podreprezentovaných v projektech WM, užitím nových prostředků jako výstav WM.
 • Přísnější kontrolu rady nad klíčovými rozhodnutími učiněnými zaměstnanci WM, zvláště najímání nového personálu, které vypadá jako slabina.
 • Výrazně lepší styky s tiskem, aby se skoncovalo s některými z opakujících se fám neinformovaných médií o nadaci.
 • Přísnou opozici k placeným reklamám v projektech WM, pokud to nebude absolutně poslední oblast před tím, než WM zbankrotuje.

Jussi-Ville Heiskanen (Cimon Avaro)[edit]

Shrnutí
Portrét kandidáta, od Jukky Halmeho.
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Jussi-Ville Heiskanen
  • Věk: 42
  • Bydliště: Helsinky, Finsko
  • Jazyky: finsky, anglicky
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: duben 2003
  • Aktivní na wiki: en.wikipedia, fi.wikipedia
Představení Sledoval jsem rozvoj Wikimedie včetně vzestupu Finské Wikipedie z nehostinné pustiny do živé komunity. Nyní znám důvěrně, jak obnošená pravidla a prvky vytvořené pro Anglickou Wikipedii dopadají na menší projekty.

Studuji knihovnictví a informační vědu na obchodní škole.

V průběhu svého volebního období:

Přesuňme zájem od udržitelnosti ke schopnosti prosazovat obsah, na který můžeme být hrdí, a jeho další zdokonalování.

Naše komunitni a organizační složky jsou vyvinuté. Je čas podporovat směleé technické inovace a vkládat do nich prostředky:

 • Zdokonalený software, který nám pomůže udržovat naši kvalitu.
 • Dosáhnout toho, aby editování bylo opět intuitivní.
 • Podporovat rozšíření, která umožní rozkvět newikipedickým projektům.
 • Rozvinout rozšíření lokalizaci rozhraní do obecného překladového nástroje.

Potřebujeme v radě správnou směs lidí, ale proces jejich výběru je nesmí odcizit od komunity.

Problémy, kterým čelíme, jsou všechny "dobrého druhu", pocházejí z toho, že jsme tak dobří, tak užiteční, tak známí a tak aktivní.

Kurt M. Weber (Kmweber)[edit]

Shrnutí
Na vrcholku požární strážní věže v Martinském státním lese v Martin County v Indianě
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Kurt M. Weber
  • Věk: 23
  • Bydliště: Princeton, Indiana, USA
  • Jazyky: anglicky, latinsky
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: květen 2004
  • Aktivní na wiki: en.wikipedia
Představení Přestože skoro všechna moje činnost spočívá na Anglické Wikipedii (s výjimkou výtrysku aktivity na Anglických Wikinews v listopadu '05), sledoval jsem s rostoucím zájmem, že vliv Rady WMF se rozšiřoval nad všechny projekty. V posledních několika měsících jsem se o tom začal vyjadřovat otevřeněji, ke zděšení mnoha, a udělení stálého místa v Radě p. Walesovi byla poslední kapka. WMF potřebuje komunitu víc než komunita potřebuje WMF a obávám se, že to Rada ztrácí ze zřetele v průběhu posledních několika let tím, že se stává stále nezávislejší na různých komunitách wiki Wikimedie a panovačnější nad nimi.

Chci obrátit tento trend. Jako člen Rady bych tlačil na omezení role Nadace v komunitách na absolutně nezbytnou míru, abych ochránil projekty před právní závislostí a udržel finanční bezpečnost a technickou stabilitu. Navrhl bych také, aby byla Správní rada článkem zcela voleným komunitou, zrušil bych všechna jmenovaná a stálá místa.

Rada má sloužit komunitám, ne je kontrolovat. Je čas, aby se to stalo realitou.

Matthew Bisanz (MBisanz)[edit]

Shrnutí
Na FORUM 63, kde jsem předložil práci o leteckém patentovém právu
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Matthew Bisanz
  • Věk: 22
  • Bydliště: New York, USA
  • Jazyky: anglicky, španělsky (základní čtení), latinsky (základní čtení)
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: červenec 2005
  • Aktivní na wiki: en.wikipedia, meta-wiki (semi), commons (semi)
Představení Po celý život Newyorčan, jsem aktivní správce na en-wiki, člen Schvalovací skupiny pro boty a pomáhal jsem Mediačním výboru, na jejich žádost, v záležitostech formální mediace.

Jsem nedávno dostudovaný MBA v účetnictví, pracoval téměř tři roky jsem na částečný úvazek v neziskových organizacích až do úrovně správní rady a teď se připravuji na licenční zkoušky akreditovaného veřejného účetního (CPA). Také mám titul BBA z práva, účetnictví a managementu.

Vidím několik oblastí, ve kterých bych chtěl přispět WMF. Zatímco článek 230 zákona o zodpovědnosti poskytovatelů internetu může zabránit WMF, aby se více zapojila do různých komunit na kontrolní úrovni, myslím, že je třeba dosáhnout většího zapojení komunity do úrovně Nadace.

Koncepty jako jsou Otázky a odpovědi členů rady na různých místech jako na Skype, IRC, mailing listech a jiných místech by měly být rázně podporovány. Iniciativy jako hlasování komunity o nových projektech a myšlenkách jak šířit svobodnou kulturu jsou realizovatelné a mají být také následovány.

Meta, jako centrální osa dění, kde se prolíná více než 700 wiki WMF, by měla mít 10x víc stránek, než nyní má, neboť aktivní uživatelé projektů by měli být podporováni, aby vyjadřovali své názory na směřování, které má WMF následovat při své misi podpory růstu a tvorby svobodného obsahu.

Způsob, kterým chci této změnu dosáhnout, je podpořit větší meziprojektovou spolupráci, skrz myšlenky víceprojektového vyhledávání nebo referenčního vyhledávání podobného New York Times. To by pozitivně zlepšilo obraz i aktivitu všech projektů.

Paul Williams (Skenmy)[edit]

Shrnutí
Já na Play.com Live! za Wikinews, 2008.
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Paul Williams
  • Věk: 18
  • Bydliště: Essex, Anglie
  • Jazyky: anglicky
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: srpna 2005
  • Aktivní na wiki: en.wikinews, en.wikipedia, meta.wikimedia
Představení Mám několik cílů, kterých bych chtěl dosáhnout, pokud budu zvolen do Rady:
 • Podpořit znalosti technik a metod užívaných k propagaci a popularizaci Wikipedie a jejich užití (kde bude možné) k propagaci a popularizaci sesterských projektů.
 • Podpořit mezi-práci Wikipedie a jejích sesterských projektů (přebírání obsahu, decentralizace od Wikipedie).
 • Prosadit užívání Wikipedie a sesterských projektů a jako ověřitelných a důvěryhodných zdrojů (např. v akademické sféře).

Myslím, že tyto záležitosti jsou věcmi, které ovlivňují Nadaci nyní, kdy už vyzrála, a byl bych poctěn, kdybych se stal členem rady, která posune Nadaci a všechny její projekty, bez ohledu na jejich velikost, výš a dál, než jsou nyní.

Už dlouho podporuji decentralizaci od Wikipedie, odstranění neencyklopedického obsahu a zacílení tohoto obsahu do menších projektů, z nichž mnohé zápasí pod tíhou Wikipedie. Už dlouho to byl faktor zadržující růst Wikimedie samotné, stejně jako růst malých projektů, a věřím, že je na čase to změnit.

Ray Saintonge (Eclecticology)[edit]

Shrnutí
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Ray Saintonge
  • Věk: 65
  • Bydliště: Richmond, Britská Kolumbie, Kanada (předměstí Vancouveru)
  • Jazyky: anglicky, francouzsky (ale ještě ne podle svých představ)
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: února 2002
  • Aktivní na wiki: en.wikisource (nyní), ale také jsem byl v minulosti velmi aktivní na en.Wikipedia a en.wiktionary
Představení Jsem částečně penzionovaný daňový poradce se zkušenostmi s přeshraničními daňovými problémy. Donedávna jsem byl ve vedení obvodního Rodičovského sdružení v okrsku se zhruba 23 tisíci studenty. Musel jsem opustit funkci, protože můj syn dostudoval. Jsem maniak ve sbírání knih a zanícený sběratel.

Byl jsem zapojen do zakládání Wiktionary a Wikisource, navštívil jsem tři Wikimanie a ohledně záležitostí vedení aktivně přispívám do mailing listů - hlavně nadačního.

Věřím, že autonomie všech individuálních projektů má být respektována ve všech případech vyjma nejvážnějších okolností. Pokud projekt učiní špatná rozhodnutí, musí přijmout zodpovědnost za své vlastní problémy a nečekat na zásah Boží ruky Rady jako řešení.

Podporuji princip obecného Wikikoncilu, který by nastavoval širší editorská pravidla, aniž by zavazoval jednotlivé projekty.

Věřím, že každý by měl mít možnost editovat projekt, který ho zajímá, aniž by byl odrazován tajemnými technickými požadavky, čímž budeme mít na paměti faktory zodpovědné za náš rozvoj.

Věřím, že komunitní procesy mají být založené na obecném respektu, ne na disciplíně a trestu.

Věřím, že pobočky mají jít cestou k decentralizovanější struktuře, v níž existuje větší stimulů k místnímu získávání i utrácení financí.

Ryan Postlethwaite[edit]

Shrnutí
Ryan Postlethwaite (vlevo), 2007
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Ryan Postlethwaite
  • Věk: 22
  • Bydliště: Manchester, Spojené království
  • Jazyky: anglicky, francouzsky, německy
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: října 2006
  • Aktivní na wiki: meta.wikimedia, en.wikipedia
Představení Pro všechny, kteří mne neznají, já jsem Ryan. Právě studuji MSc studium v biomedicině a forenzní vědě a mám titul BSc ve farmakologii. Jsem tu od října 2006 a jsem správce na Anglické Wikipedii od března 2007. Po celou dobu, co jsem tu, považuji za úžasné, jakého ducha ukázala komunita a jakou ochotu trávit spoustu času a úsilí bez odměny, aby milionům lidí na celém světě poskytovala svobodný obsah. Myslím, že rada musí pochopit, že díky komunitě funguje tento projekt. Nemyslím si, že se to vždy projevuje v jejích rozhodnutích. Potřebujeme myslet dlouhodobě - pro dnešek je financování v pořádku, ale rada musí zajistit, aby finance proudily dál, aby byl projekt udržitelný i v následujících letech. Takže, co přesně doufám přinést do Rady?
 • Přinést větší vliv komunity na Radu. Zaprvé vytvořením většího počtu komunitních křesel v Radě, zadruhé požadováním většího vstupu komunity do záležitostí Nadace.
 • V dlouhodobém horizontu přinést do Nadace udržitelné financování, aby byl zajištěn status projektů na mnoho let, bez potřeby svolení k reklamě na našich stránkách.
 • Lépe komunikovat s komunitou. Když je problém uvnitř rady, musí se otevřít komunitě a jejím návrhům.

Samuel Klein (Sj)[edit]

Shrnutí
V Tchaj-peji, srpen 2007. Autor: Joi
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Samuel Klein
  • Věk: 30
  • Bydliště: Cambridge, Massachusetts
  • Jazyky: En-5, De-2, Es-1, Fr-1
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: ledna 2004
  • Aktivní na wiki: meta(s), en:wp(a); also nah:wp(a), sw:wp(a), en:wikinews, en:wikibooks, foundationwiki, wikimania2005/6
Představení Projekty Wikimedie se staly vzorem spolupráce pro celý svět. Jak Nadace roste a čelí novým překážkám při přinášení svobodných znalostí světlu, měla by být sama modelem otevřené, měnitelné organizace. Dokonce i ty největší výzvy v dosahu, komunikaci a technologii mohou být překonány pomocí propojení členů komunity s potřebnými řešeními.Přispívám do projektů 4 roky - jako editor, překladatel, správce, stevard a organizátor konferencí. Přednášel jsem o Wikipedii ve třídách, na konferencích a v tisku. Odstartoval jsem překladovou síť na Metě a v letech 2004-5 jsem s Anthere redigoval Wikimedia Quarto, mnohojazyčný zpravodaj. Pomáhal jsem organizovat první dvě Wikimanie, řídil jsem Wikimanii 2006 v Bostonu.

Za poslední dva roky jsem pracoval jako ředitel komunitního obsahu pro neziskovou organizaci One Laptop per Child (Jeden laptop na dítě), která šířila mezi děti, učitele a vzdělávací iniciativy v rozvojových zemích znalosti a kreativní nástroje.

Jako člen Rady bych:

 • Reprezentoval pohled komunity na Radu, nikoli svůj. To znamená pravidelnou komunikaci, pořádání otevřených setkání a pomoc lidem z každého projektu a každého jazyka.
 • Podporoval delegaci dosahu a rozvoje komunity pobočkám.
 • Soustředil se na potřeby menších projektů a zlepšení přístupu k nim.
 • Hledal dotace pro zajištění dlouhodobé stability Nadace.

Steve Smith (Sarcasticidealist)[edit]

Shrnutí
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Steve Smith
  • Věk: 26
  • Bydliště: Edmonton, Alberta, Kanada (do srpna 2008, potom Fredericton, Nový Brunšvik, Kanada)
  • Jazyky: anglicky, francouzsky (dříve plynně, nyní sotva konverzačně vinou zakrňování)
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: února 2007
  • Aktivní na wiki: en.wikipedia, meta.wikimedia, commons.wikimedia
Představení Jsem
 1. správce na Anglické Wikipedii a člen týmu OTRS,
 2. obchodní manažer neziskové organizace s obratem vyšším než půl milionu dolarů,
 3. bývalý ředitel tří různých neziskových organizací, jedné statutární korporace a jedné obchodní korporace,
 4. občas povoláván těmito organizacemi, abych přednášel o vedení podniků a
 5. v září začnu studovat právnickou školu.

Vše výše uvedené můžu na vyžádání prokázat. Pokud budu zvolen, chtěl bych

 1. hájit Nadací iniciované vytváření výborů v největších projektech, tyto výbory by měly:
  • mít pravomoc vytvářet specifická pravidla,
  • být volené na určité časové období komunitou a jí také odvolatelné,
  • přehlasovatelné konsenzem komunity,
  • autorizované měnit vlastní složení a
  • nepředstavovat hrozbu pro imunitu nadace jako nevydavatele podle článku 230;
 2. zajistit, aby současný rychlejší růst výdajů než zisků byl pouze symptomem rapidního růstu organizace;
 3. kriticky přezkoumat navržený přechod na jinou licenci;
 4. podpořit novou strukturu rady, s výjimkou kapitoly Trustees (potřebuji více času na seznámení, abych o nich mohl nabídnout svůj názor);
 5. oponovat placené reklamě na jakémkoli projektu Wikimedie.

Ting Chen (Wing)[edit]

Shrnutí
Wing na Wikimanii 2007, Tchaj-pej
 • Osobní údaje:
  • Jméno: Ting Chen
  • Věk: 40
  • Bydliště: Mohuč, Německo
  • Jazyky: čínsky, německy, anglicky, peu Francais
 • O uživateli:
  • Wikimedista od: ledna 2003
  • Aktivní na wiki: zh.wikipedia, de.wikipedia, en.wikipedia
Představení Narodil jsem se v Šanghaji, vyrostl v Cha-er-pinu v severovýchodní Číně a přestěhoval do Německa ve věku 20 let. Nyní žiji v Mohuči a pracuji pro IBM jako programátor.

Wikipedie jsem se začal účastnit před pěti lety a editoval jsem a překládl mnoho článků mezi DE, EN a ZH, takže dobře znám, jak všechny tři projekty Wikipedie za ta léta rostly, jejich historii i současný stav a jejich charakter, silné a slabé stránky. Jako aktivní správce a byrokrat na ZH.WP jsem také zapojen do každodenní údržby a vztahů v komunitě. Pomáhal jsem také organizovat Wikimanii 2007 Tchaj-pej.

Pevně věřím, že Wikimedie a její projekty mají zůstat otevřené, neutrální, jednoduché a různorodé.

Pokud budu zvolen do Rady, budu:

 • Podporovat rozvoj softwaru MediaWiki pro rozšířenou použitelnost.
 • Podporovat kroky k získání a udržení nových editorů.
 • Pomáhat komunikaci mezi komunitami Wikimedie různých projektů a míst.
 • Podporovat jazykovou, kulturní a další rozmanitosti v komunitě Wikimedie.
 • Podporovat spolupráci mezi Wikimedií a univerzitami nebo jinými neziskovými/veřejnými institucemi vzdělávání a výzkumu (např. knihovnami).