Jump to content

Chapters Dialogue/Insights/Hiding, insecurity and exploring new territory/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Chapters Dialogue/Insights/Hiding, insecurity and exploring new territory and the translation is 100% complete.
Dialoog verenigingen

Hoe ziet de WMF de verenigingen?

Personeel van de Wikimedia Foundation

De Wikimedia Foundation (WMF) spant zich enorm in om de projecten te verbeteren en nog succesvoller te maken. Ze houden onder andere de gigantische hoeveelheid verkeer in stand, werken gestaag aan het verbeteren van de platforms en lossen zeer complexe juridische kwesties op om het idee van Vrije Kennis te verdedigen. De WMF staat onder grote druk van het publiek en heeft moed en kracht nodig om de waarden van Wikimedia te verdedigen en te beschermen.

Naast deze verantwoordelijkheden is het ook de toonaangevende subsidieverstrekker in de wereldwijde beweging. Van subsidies voor individuen tot jaarplanfinanciering voor Wikimedia-organisaties, de WMF verspreidt het geld dat door miljoenen donateurs aan de beweging is toevertrouwd.

De belangrijkste waarde van de WMF is daarom het vertrouwen van donateurs en haar belangrijkste taak is om verantwoordelijk om te gaan met het geld van donateurs en om de Wikimedia-projecten, het merk, de handelsmerken en de integriteit te beschermen. Vanuit dit perspectief bezien kunnen de verenigingen een risico vormen:

Bepaalde acties kunnen onbedoeld schade toebrengen aan het merk, het geld van donateurs kan op een onverantwoorde manier worden besteed, bestuurskwesties of een ander "schandaal in Wiki-land" kunnen de reputatie van de hele beweging aantasten. Om haar belangrijkste verantwoordelijkheden te vervullen, moet de WMF soms acties ondernemen die niet altijd in het belang van een vereniging zijn, maar die redelijk zijn gezien haar positie en taken.

Men moet bedenken dat de WMF ook een evoluerende organisatie is. De beweging groeide snel, net als het aantal affiliaties, de fondsen die beheerd moesten worden en de projecten die aandacht nodig hadden. De complexiteit groeide enorm en door de wereldwijde, impactvolle activiteiten moesten allerlei opkomende uitdagingen worden aangepakt. De WMF heeft altijd geprobeerd het best mogelijke werk te doen, maar het was ook niet perfect: sommige beslissingen hadden gebaseerd kunnen zijn op een bredere dialoog en wederzijdse empathie; anderen werden als zeer slecht gecommuniceerd beschouwd. Dit voedde de perceptie van de WMF als ongenaakbaar, een beetje onvoorspelbaar, zelfs "gemeen" tegenover de verenigingen.

Wat de zaken nog ingewikkelder maakt, is het feit dat elke vereniging zich bezighoudt met verschillende activiteiten en is ingebed in een zeer individuele context. Bijgevolg heeft de WMF te maken met veertig organisaties, waarvan geen enkele de andere is. Maar de WMF moet een algemeen overzicht hebben en kan niet altijd anticiperen op de individuele situatie van elke afzonderlijke organisatie.

Onderduiken en onzekerheid

Net als struisvogels, hebben sommige verenigingen de neiging zich te verbergen

Als gevolg daarvan waren sommige van de verenigingen niet zeker van hoe de WMF ze opvat.

"Begrijpen ze mijn situatie en mijn behoeften?"

"Geven ze er wel om?"

"Waarderen ze mijn werk?"

“Vertrouwen ze mij?”

Deze vragen bleven onbeantwoord en zorgden daardoor voor onzekerheid. Er werd geroddeld, er werden banden gesmeed en er ontstond een kloof: er is "deze WMF", een grote, machtige organisatie, ver weg in San Francisco. Deze afstand werd niet alleen op geografisch niveau waargenomen, maar ook emotioneel.

De voortdurende onzekerheid van de verenigingen en de vermeende macht van de WMF leidden ertoe dat een paar verenigingen zich in feite verstopten. "In plaats van op de radar te staan, kan ik maar beter rustig en veilig blijven." Sommige verenigingen, ook al was het geen bewuste keuze, begonnen muren te bouwen om zich er achter te verschuilen.

Verschillende talen, tijdzones en een gebrek aan persoonlijke communicatie droegen bij aan deze mismatch. En hoewel veel dingen ten goede zijn veranderd, is het oude verhaal nog steeds aanwezig in de hoofden van sommige mensen. Zelfs als de communicatie en ondersteuning in de loop der jaren zijn verbeterd, gaan oude wonden weer snel open.

Nieuw terrein verkennen

Wikimedianen verkennen nieuw gebied

Verenigingen zijn zich bewust van het feit dat ze als een risico worden gezien, en dit plaatst hen in een zeer ongemakkelijke positie. Ze beseffen dat ze moeten bewijzen dat ze het waard zijn om in geïnvesteerd te worden, en ze zijn bereid om het te bewijzen – maar hoe?

De activiteiten van Wikimedia kunnen worden omschreven als het verkennen van geheel nieuw terrein. De beweging doet dingen die niemand ooit eerder heeft gedaan, en er zijn geen boeken die hen vertellen wat ze moeten doen. In plaats daarvan gaat het met vallen en opstaan. Alle organisaties moeten experimenteren om ruimte te creëren voor nieuwe ideeën en innovatie en om te onderzoeken welke benaderingen zinvol en redelijk zijn in hun individuele context. Ze moeten uitwerken: wat zijn de juiste dingen om te doen?

Dit is niet zo eenvoudig, omdat er een gevoel van onzekerheid heerst bij de verenigingen gezien hun erkenning en waardering door de WMF. Als gevolg hiervan houden ze in plaats daarvan vast aan de dingen die anderen hebben gedaan en die een zekere mate van goedkeuring, erkenning en financiering hebben gekregen. Dat lijkt immers een veilige gok te zijn. Mensen willen niet te veel op de radar staan met nieuwe experimenten. Dit staat weer haaks op hun wens om te experimenteren en activiteiten te creëren die passen bij hun unieke context en hun bijbehorende behoeften. Hoe gaat dit samen met de claim van de beweging "Wees moedig!"?

Verenigingen moeten experimenten zorgvuldig afwegen tegen die "veilige weddenschappen" - maar het is een uitdagende taak. Het zijn niet alleen de verenigingen die worstelen met het definiëren van hun doelen, maar ook de WMF. In feite moet de hele beweging uitzoeken wat ze wil bereiken en hoe dit kan worden gedaan. Tot nu toe wordt de gemeenschappelijke basis gecreëerd door de bewering van de beweging: "Stel u een wereld voor waarin elk mens vrijelijk kan delen in de som van alle kennis". Toch kan het op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Tot nu toe was er geen duidelijke overeenstemming over een gemeenschappelijke interpretatie. Zelfs basistermen als 'vrijwilliger', 'gemeenschap' en 'impact' zijn door verschillende geïnterviewden op verschillende manieren gebruikt. Gezien het feit dat dit drie van de meest gebruikte woorden in de beweging zijn, is het begrijpelijk dat mensen worstelen met het definiëren van de essentie.

Learn more about