Community Insights/Frequent questions/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

O CE Insights[edit]

Community Engagement Insights to nowy proces dla zespołów w WMF, który zbiera dane od społeczności, którym służą. Zgodnie z zasadą współdzielonej mocy WMF, "...Fundacja Wikimedia współpracuje z globalną społecznością wolontariuszy składającą się z autorów artykułów, redaktorów, fotografów, administratorów, przeglądających strony, oceniających jakość, tłumaczy, wiki-gnomów, pracowników help-desku, programistów, twórców botów, popularyzatorów i wielu innych." CE Insights jest środkiem do osiągnięcia tego celu, jakim jest współpraca ze społecznościami, poprzez mierzenie z roku na rok, jak dobrze angażujemy się z naszą globalną społecznością w pracę, którą wykonujemy oraz mierzenie wpływu prac WMF.

Cele[edit]

CE Insights ma 4 cele:

  • Cel 1: Lepsze dostosowanie do globalnych społeczności Wikimedia – Wykorzystanie ankiet jako sposobu na lepsze dostosowanie WMF i społeczności, poprzez ocenę potrzeb i ocenę projektu/programu.
  • Cel 2: Zbieranie i dostarczanie danych z ankiet do planowania rocznego – Zebranie najbardziej przydatnych danych z roku na rok od odbiorców społecznościowych, szczególnie tych, którzy używają produktów WMF i wsparcia personelu
  • Cel 3: Zredukowanie obciążenia poszczególnych zespołów dzięki projektowaniu poprzez współpracę – Zaoferowanie scentralizowanego wsparcia dla zespołów w ramach WMF i, dzięki współpracy, zmniejszenie obciążenia zespołów
  • Cel 4: Unikanie zmęczenia badaniami – Koordynowanie wysiłków gromadzenia danych przez zespoły, w celu zmniejszenia zmęczenia badaniami dla różnych projektów

Podsumowując, projekt ma na celu zgromadzenie opinii od społeczności, które mogą bezpośrednio wpłynąć na pracę Fundacji Wikimedia.

O ankietach[edit]

Roczne badanie wydajności WMF[edit]

Roczna ankieta to większa z trzech ankiet. Badanie to będzie w dużej mierze koncentrować się na informacjach, które mogą wspierać zespoły w planowaniu rocznym; często powiązanych z KPI. Badanie wydajności skupi się tylko na 5 głównych odbiorcach lub na odbiorcach w obrębie 5 głównych odbiorców. Co najważniejsze, ankieta wykorzystuje proces współpracy – jeśli zespół WMF proponuje pytania, zespół ten musi również w pewnym stopniu wspierać proces ankiety.

Dowiedz się więcej o badaniu wydajności WMF >>

Ankiety rytmiczne[edit]

Ankiety rytmiczne były pomysłem krótszych ankiet dostępnych w ciągu roku. W tej chwili nie mamy jeszcze możliwości przeprowadzenia więcej niż jednej ankiety.

Ocena[edit]

Ocena CE Insights będzie odbywać się na dwa sposoby. Najpierw wykorzystamy ankiety CE Insight oraz roczne ankiety pracowników WMF do oceny projektu. Oprócz tych metod, przeprowadzimy ewaluację procesu, aby określić, jak użyteczny był on dla personelu i zaangażowanych członków społeczności. Ocena procesu i ankiety będą skutkować corocznymi zaleceniami dotyczącymi ulepszeń, które będą publikowane w czerwcu lub lipcu każdego roku, podczas projektowania procesu na następny rok.

Cele będą mierzone w dwóch następnych badaniach

  • Roczne badanie pracowników CE Insights: Cel 1, 2, 3
  • Ocena wydajności WMF: Cel 1, 4

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Ocena.

Najczęściej zadawane pytania[edit]

Członkowie społeczności nie lubią wypełniać długich ankiet. Czy te ankiety będą bardzo długie?[edit]

Są trzy główne sposoby na to, aby te ankiety były krótkie:

  • Skupimy się na najważniejszych pytaniach, których potrzebujemy do podejmowania decyzji jako organizacja.
  • Ankiety będą podzielone według grup docelowych, więc będą one specyficzne dla tych grup. Uczynimy to poprzez wykorzystanie specyficznych dróg dotarcia do użytkowników.
  • Użyjemy wielu pytań przesiewowych, aby użytkownicy odpowiadali na pytania które ich najbardziej dotyczą. Na przykład osoba która nie angażowała się w proces ustalania strategii WMF, nie otrzyma pytań o tym procesie.


Skąd mamy pewność, że użytkownicy odpowiedzą na pytania, które najbardziej ich dotyczą?[edit]

Są dwa sposoby w jaki to zrobimy. Pierwszy: będą oddzielne ankiety dla każdej grupy docelowej i będziemy docierać do każdej z nich w specyficzny dla niej sposób. Przykładowo, jeżeli chcemy dotrzeć do programistów i współpracowników technicznych, możemy umieścić ankietę w Labs, na wiki MediaWiki, w Phabricatorze i w innych przestrzeniach technicznych.

Drugą metodą będzie intensywne stosowanie "pytań przesiewowych", aby nie odpowiadać na pytania dotyczące wszystkiego. Zapytamy użytkowników tylko o przegląd i wyrażenie opinii na temat działań, w których uczestniczyli. Przykładowo wybiorą czy zaangażowali się w proces tworzenia oprogramowania, tworzenia narzędzi, uczestnictwa w hackatonach hostowanych przez WMF itd. Będą mieli wybrać 3 obszary, które są dla nich najważniejsze, a następnie otrzymają zestaw pytań związanych z tymi obszarami.

Jeżeli nasz zespół chciałby przeprowadzić więcej badań związanych z wynikami tej ankiety, czy zespół Learning & Evaluation będzie mógł pomóc?[edit]

Zespół Learning & Evaluation z przyjemnością pomoże Ci zaprojektować i zaplanować dalsze badania, które chciałbyś wykonać na podstawie wyników analizy CE. Projekty badawcze są świetną okazją do nauki dla Twojego zespołu, aby zaangażować się w naukę przeprowadzania wywiadów, grup fokusowych, ankiet lub innych badań. L&E zachowałaby rolę doradczą. Mamy również inne zespoły, które prawdopodobnie mogłyby pomóc, takie jak zespół Research lub zespół Design Research.