Event Metrics

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Event Metrics and the translation is 100% complete.

Event Metrics (dříve známý jako Grant Metrics[1]) umožňuje organizátorům akcí, jako jsou editathony a editační kampaně, získat metriky o těchto událostech k porozumění a ukázání rozsahu a dopadu jejich příspěvků. Držitelé Wikimedia grantů mohou užívat aplikaci k zajištění dokumentace daného grantu (jako jsou metriky vyjmenované v Grants:Metrics). Event Metrics pracuje s následujícími projekty: Wikipedie, Wikicesty, Wikislovníky a Wikidata.

Chcete-li začít používat Event Metrics, organizátoři nejprve vytvoří Program, což je celková kategorie pro sérii událostí. Jednotlivé Události žijou v rámci Programů. Program může být například „Smallville Library Events, 2019“. Události v tomto programu mohou být „Měsíc historie města“ nebo „Den Země, 2019“ atd. Uživatelé mohou vypočítat metriky pro každou událost a také se podívat na celkové metriky pro daný program. Níže je podrobný návod, jak aplikaci používat.

Definice metrik

Zjistěte, jaké metriky poskytují různé přehledy Event Metrics a o vlastnostech a omezeních jednotlivých typů dat.

Úvodní stránka

Začínáme

Úvodní stránka

Když poprvé přijdete do Event Metrics, zobrazí se vám vstupní obrazovka, která vypadá takto. Vyzve vás k přihlášení pomocí OAuth. Obrázek na pozadí je stažen z Commons, takže pokaždé, když aktualizujete stránku, uvidíte nový!

OAuth dialogové okno

Přihlašování

Když kliknete na „Přihlásit se pomocí OAuth“, zobrazí se dialogové okno, které vás požádá o svolení k propojení Event Metrics s vaším uživatelským účtem. Aplikace z vašeho účtu nevytahuje žádná další data.

Moje programy (domovská stránka)

Stránka Moje programy

Po přihlášení pomocí OAuth se dostanete na stránku "Moje programy". Na této stránce jsou uvedeny všechny programy, pro které jste organizátorem. Každý může vytvořit program a každý může být přidán jako organizátor programu. Mějte na paměti, že pouze organizátoři programů mohou vytvářet a upravovat události pro daný program.

Všimněte si dvou ikon před každým programem? Ikona ozubeného kola slouží k úpravě programu a červená ikona mazání slouží k mazání programu.

Mějte však na paměti, že programy s událostmi uvnitř nelze smazat. Nový program můžete vytvořit kliknutím na pravé tlačítko 'Vytvořit nový program'.

Vytvoření nového programu

Metriky, které vidíte vedle programu a kombinované metriky pro všechny události v programu. Níže se koukneme, jak je generovat.

Vytvoření nového programu

Kliknutím na tlačítko "Vytvořit nový program" na předchozím obrázku se dostanete na tuto obrazovku. Zde můžete vytvořit nový program přidáním názvu programu a přidáním organizátorů programu. Všimněte si, že tvůrce programu je automaticky přidán jako organizátor a nemůže se odebrat. Všimněte si, že aplikace vám nedovolí uložit seznam účastníků, pokud uživatel, kterého jste přidali jako organizátora, není registrován.

Nový program

Nový program na domovské stránce

Po přidání programu se můžete vrátit na domovskou stránku (kliknutím na odkaz "Moje programy" nahoře). Váš nový program tam bude! Zatím však nemá žádné události, takže si jednu vytvoříme. Do nitra programu se dostanete kliknutím na jeho název. V tomto případě "Ženy v červeném".

Uvnitř programu

Stránka programu

Toto je stránka zobrazení programu. Vlevo jsou uvedeni organizátoři. Kliknutím na ně se zobrazí jejich uživatelská stránka Meta. V tuto chvíli je prázdná, protože pro ni nemáme žádné události. Událost můžeme vytvořit kliknutím na tlačítko "Vytvořit novou událost".


Vytvoření nové události

Vytvoření události

Když na předchozí obrazovce kliknete na tlačítko „Vytvořit novou událost“, dostanete se na stránku Nastavení události. Chcete-li vytvořit novou událost, musíte vyplnit formulář z obrázku vlevo:

 • 'Unikátní název pro událost
 • Wiki, na kterých bude událost spuštěna: Zadejte wiki, na kterých chcete sledovat metriky. Začněte psát jazykový kód libovolné wiki a nabídka se nabídne k automatickému doplnění. Příspěvky budou sledovány pouze na zadaných wiki. Metriky dopadu však nebudou omezeny pouze na tyto wiki. Např. pokud zadáte Commons, budete dostávat metriky o souborech, které jste nahráli na Commons. Ale metriky zobrazení stránek pro tyto soubory získáte z každé wiki, kam se tyto soubory umístí.
 • Limit 50 000 sledovaných stránek na jednu wiki: Pro každou wiki ve vaší události bude služba Event Metrics sledovat maximálně 50 000 stránek (na Wikipedii a podobných projektech). Na Commons bude sledovat maximálně 50 000 souborů a na Wikidatech stejný počet položek. Pokud očekáváte, že vaše událost bude větší, zkuste ji rozdělit. Např. místo toho, abyste se snažili sledovat všechny kategorie nebo uživatele v jedné události, rozložte je do více událostí.
 • Datum a čas trvání události (spolu s preferovaným časovým pásmem).

Po uložení nastavení systém vytvoří událost a přenese vás na hlavní stránku Souhrn událostí. Vaše práce však ještě není u konce: musíte také zajistit filtrování.

Filtrování

Červená chybová zpráva informuje uživatele, že je nutné použít filtrování, a vysvětluje požadavky na filtrování.
Stránka Souhrn události, pokud ještě nebyly použity žádné filtry. Červené chybové hlášení vysvětluje požadavky na filtrování.

Filtrování je povinné

Událost můžete uložit bez filtrů, ale dokud nepřidáte filtrování účastníků nebo kategorií, nezískáte pro danou událost žádné metriky - oba typy můžete také kombinovat. Zde je shrnutí základních požadavků na filtrování a způsobu interakce obou typů filtrů. Systém vám tato pravidla připomene během nastavení (viz obrázek).

 • Musíte zadat filtrování pro každou wiki, pro kterou chcete získat metriky.
 • Filtrování účastníků se vztahuje na všechny wiki a samo o sobě splňuje všechny minimální požadavky na filtrování.
 • Filtry kategorií jsou specifické pro jednotlivé wiki, protože každá wiki má jiné kategorie.
 • Pokud používáte kategorii bez účastníků, musíte zadat kategorii pro každou wiki, pro kterou chcete metriky. Pokud poskytnete kategorie pouze pro některé wiki, získáte metriky pouze pro tyto wiki.
 • Pokud kombinujete kategorie a účastníky, budou sledovány příspěvky, které splňují oba filtry (tj. kategorie A účastníci).

Oba typy filtrování mají různé vlastnosti a omezení, které jsou vysvětleny v dalších částech.

Přidání účastníků. Červená ikona označuje neplatné uživatelské jméno. Systém vám nedovolí Uložit, dokud toto jméno neopravíte nebo neodstraníte.
Přidání účastníků. Červená ikona označuje neplatné uživatelské jméno. Systém neuloží žádné z jmen, dokud neplatné jméno neopravíte nebo neodstraníte.

Filtrování podle účastníků

Chcete-li filtrovat událost podle Účastníků, zadáte a uložíte seznam uživatelských jmen wiki. Jakmile tak učiníte, budou zprávy pro danou událost sledovat příspěvky pouze od těchto uživatelů.

 • Splňuje všechny minimální požadavky na filtrování: Pokud použijete seznam účastníků, získáte výsledky pro všechny wiki, které jste zadali v nastavení události, a pro všechny typy příspěvků. Pokud jsou součástí vaší události Wikidata, musíte zadat Účastníky (Wikidata nepoužívají Kategorie, takže filtrování podle kategorií zde není k dispozici).

Přidání účastníků

 • Do velkého textového pole (viz obrázek) napište nebo vložte uživatelská jména wiki, jedno na řádek. Seznam uložte. Uživatelská jména mohou obsahovat podtržítka i mezery.
 • Ověření uživatelského jména: Seznam se aktualizuje podle obrázku. Zelená zaškrtnutí označují platná - tedy registrovaná - uživatelská jména. Červený symbol označuje, že uživatelské jméno neexistuje.
 • Musíte odstranit nebo opravit neplatná uživatelská jména a klikněte na "Uložit účastníky", aby se změny uložily. Neplatná jména vám zabrání v uložení jakéhokoli jména. Pokud máte problémy s uložením uživatelského jména, zkontrolujte, zda není špatně napsáno, napsáno velkými písmeny a zda není použito dodatečné formátování, jako jsou odrážky, mezery, čárky atd.
 • Automatické formátování seznamů na wiki: Můžete kopírovat a vkládat účastníky přímo ze seznamů na wiki a měli by být správně naformátováni. Můžete například vybrat všechny účastníky, které vidíte na této stránce, a vložit je do vstupního pole na stránce Event Metrics a zobrazí se správně naformátované, po jednom na řádek.
Přidávání kategorií. Pro každou kategorii je třeba zadat wiki název.

Filtry podle Kategorií

Filtrování podle kategorií omezuje metriky na stránky a soubory, které patří do zadané kategorie nebo skupiny kategorií.

 • Kategorie jsou specifické pro jednotlivé wiki: Pro každou kategorii, kterou uvedete, musíte uvést název wiki. Kategorie se bude vztahovat pouze na tuto wiki.
 • Pouze hlavní jmenný prostor: Pro účely filtrování musí být kategorie použity na stránky hlavního/článkového jmenného prostoru. Např. kategorie diskusních stránek nebudou fungovat. Výjimku tvoří Commons (viz níže).
 • Platí pro soubory na Commons: Filtrování kategorií funguje pouze na Commons pro nahrané soubory, včetně obrázků, videí, zvukových souborů atd.
 • Podkategorie nejsou sledovány automaticky'. Pokud chcete podkategorie zahrnout, musíte je zadat přímo.
 • 'Skryté kategorie jsou systémem povoleny. (Ujistěte se, že jste se seznámili se zásadami a postupy, kterými se řídí používání skrytých kategorií na vaší místní wiki).

Kategorie "bez" účastníků

 • Kategorie jsou specifické pro jednotlivé wiki: Pokud používáte filtrování kategorií bez filtrování účastníků, musíte zadat kategorii pro každou wiki, o které chcete získat metriky. Pokud tak neučiníte, získáte metriky pouze pro ty wiki, které jsou filtrovány. (Jak je popsáno výše, filtrování účastníků automaticky pokrývá všechny wiki a typy příspěvků.)
 • Žádné metriky pro Wikidata: Kategorie na Wikidatech neexistují (v běžném smyslu), takže pokud nedodáte seznam účastníků, nezobrazí se žádné metriky o položkách Wikidata.
 • Žádné nahrávání lokálních souborů: Filtrování kategorií se vztahuje pouze na stránky na všech wiki kromě Commons; nefunguje pro soubory nahrané přímo na Wikipedii. Pokud tedy chcete sledovat nahrávání souborů přímo na Wikipedii, musíte zahrnout seznam Účastníků.
Přidání kategorií. Červená ikona označuje neplatnou položku. Při ukládání skupiny kategorií je nutné odstranit nebo opravit všechny neplatné položky, teprve poté je možné uložit platné položky.

Přidání kategorií

 • Nejprve zadejte název wiki zadáním zkratky názvu wiki (viz seznam wiki se zkratkami jazyků). Mělo by se objevit menu s nabídkou automatického doplňování. Dále zadejte název kategorie; opět by se měla objevit nabídka s nabídkou automatického doplnění (pokud můžete, je vždy bezpečnější vybrat z nabídky). Na každý řádek přidejte jednu kategorii; kliknutím na odkaz + Přidat kategorii přidáte tolik řádků, kolik potřebujete. Po dokončení seznam uložte.
 • Ověření kategorie: Seznam se aktualizuje podle obrázku. Červený symbol označuje neplatný název.
 • Aby se všechny vaše změny uložily, musíte odstranit nebo opravit neplatné kategorie a kliknout na tlačítko Uložit.. Neplatné kategorie zabrání i uložení platných kategorií. Pokud máte s uložením kategorie potíže, zkontrolujte, zda v ní není chybný pravopis, velká písmena a další formátování, jako jsou odrážky, mezery, čárky atd. Pokud je to možné, vždy používejte automatické dokončování, abyste zajistili správnost.

Získávání zpráv

Event Metrics poskytuje čtyři přehledy ke stažení (odkazy vedou na seznam metrik v jednotlivých přehledech):

 • Shrnutí akce nabízí přehled příspěvků, dopadu a účasti na akci.
 • Vytvořené stránky obsahuje seznam všech nových stránek uložených během vaší události a podrobnosti o každé z nich, včetně velikosti jejich kumulativní a denní návštěvnosti.
 • Zlepšené stránky je podobná jako Vytvořené stránky, ale je obsáhlejší a obsahuje seznam všech článků upravených během události.
 • Všechny editace je chronologický seznam všech akcí uložených účastníky události.

Ke stažení přehledu

 • Musíte Aktualizovat data' Ujistěte se, že jsou vaše metriky aktuální, výběrem tlačítka 'Aktualizovat data'. Aktualizace probíhá vždy ručně; systém metriky nepřepočítá, pokud mu to nepovíte. Každá stažená sestava obsahuje poznámku "Naposledy aktualizováno", která vás informuje o čerstvosti údajů, a aktuální datum aktualizace se zobrazuje vedle tlačítka "Aktualizovat data".
 • Pomocí nabídky Stáhnout reporty vyberte požadovaný report.
 • Výběr wikitextu nebo tabulkového procesoru (csv): Po výběru sestavy se zobrazí vyskakovací okno s výběrem jednoho ze dvou formátů: Wikitext, který můžete vložit přímo na stránku wiki a sdílet tak metriky veřejně, nebo soubory tabulkového procesoru (csv), které umožňují třídit metriky a publikovat je v přehledech.

Zobrazení "všech editací"

Kliknutím na odkaz "Zobrazit všechny úpravy" vedle štítku Příspěvky na stránce Souhrn události se dostanete na stránku Všechny úpravy. Tam uvidíte zpětně chronologický seznam všech úprav provedených účastníky vašeho seznamu na wiki, na kterých vaše událost probíhala, v průběhu trvání události.

Všechna data o všech editacích si můžete stáhnout do souboru CSV nebo je exportovat jako wikipedii pomocí nabídky Stáhnout sestavy, jak je uvedeno výše.

Odstraňování problémů

Něco nefunguje podle očekávání? Můžete zkusit...

 • Použít jiný prohlížeč
 • Omezit seznam účastníků, počet wiki nebo dobu trvání akce

Pokud najdete chybu, gratulujeme! Našli jste ji i přes naše rozsáhlé testování! Udělejte si prosím čas a nahlaste chybu na Phabricatoru. Nebo nám o ní řekněte na diskusní stránce. Pokusíme se vám co nejdříve odpovědět.

Poznámky

 1. Některé snímky obrazovky v této dokumentaci mohou stále zobrazovat starý název "Grant Metrics". Pracovní postup a funkce jsou však stejné.