Fundraising 2007/Video with Jimmy subtitles/Translations/tl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
1
00:00:05,750 --> 00:00:10,500
Mabuhay! Ako si Jimmy Wales, ang Tagapagtaguyod
ng Wikipedia, ang malayang ensiklopedya.

2
00:00:11,000 --> 00:00:15,000
Umaasa ang Wikipedia sa mga mapagkaloob
na abuloy ng mga tao mula sa buong mundo

3
00:00:15,250 --> 00:00:17,250
Mga taong katulad mo.

4
00:00:17,750 --> 00:00:21,750
Nagsimula ang proyektong Wikipedia noong
2001, at mabilis na mabilis na naging

5
00:00:21,750 --> 00:00:24,000
isa sa 10 pinakabinibisitang paroroonan sa Internet.

6
00:00:25,000 --> 00:00:27,000
Ang Ingles ay ang pinakamalaking
wika ng Wikipedia, ngunit

7
00:00:27,000 --> 00:00:29,500
paano na ang mga wika
ng umuunlad na mundo?

8
00:00:30,500 --> 00:00:34,000
Kailangan nating tulungang paunlarin ang paglawig ng
mga Wikipedia sa mga wikang katulad ng

9
00:00:34,000 --> 00:00:36,000
Hindi, Arabo, at Swahili,

10
00:00:36,000 --> 00:00:39,000
mga wikang kung saan talagang mapapakinabangan
ang mga mananalita sa paglapit sa malayang kaalaman.

11
00:00:39,500 --> 00:00:44,000
Ang sumusunod ay isang silip mula sa malayang
pelikulang dokumentaryong "Truth in Numbers"

12
00:00:46,000 --> 00:00:50,750
Kapag nakakuha ang isang bata ng isang laptop, 
mayroong larawan ng Wikipedia

13
00:00:50,750 --> 00:00:54,250
na pareho sa katutubong wika nila, at pati na
rin ang ilan ng Wikipedia sa Ingles.

14
00:00:54,500 --> 00:00:56,250
Na makakalahok sila sa

15
00:00:56,250 --> 00:00:59,250
isang mahalagang usapan ng mga ibang tao
tungkol sa mga bagay na nasa mundo,

16
00:00:59,500 --> 00:01:02,500
na hindi nila kailangang tanggapin ang mga bagay bilang
ganun - iyan ay isang makapangyarihang ideya.

17
00:01:02,500 --> 00:01:07,750
Isang bahagi ng ideya sa likod ng laptop ay
maihayag ang mga bata sa mga makapangyarihang ideya, at

18
00:01:07,750 --> 00:01:10,000
isa ang Wikipedia sa mga makapangyarihang ideyang iyon.

19
00:01:12,250 --> 00:01:17,000
Buweno, siyempre, maliit lamang
ang aking ambag, pero nakakatulong ang bawat ambag.

20
00:01:18,500 --> 00:01:25,000
Ganito ako magsulat sa Wikipedia.
Oo, matrabaho ito, pero gumagana ito!

21
00:01:26,000 --> 00:01:33,000
Sa isang araw, mailalagay natin ito sa isang disko at maipamimigay
sa mga paaralan, para makita ito ng mga tao.

22
00:01:34,750 --> 00:01:41,000
Bigla na lamang dumating ang Wikipedia at pagkatapos ito,
ang kalahatan ng kaalamang pantao - tinamaan ako nito.

23
00:01:42,000 --> 00:01:44,000
Alam mo ba ang websayt na Wikipedia?
Oo, oo.

24
00:01:44,500 --> 00:01:48,750
Gayon, ako ang Tagapagtaguyod ng Wikipedia.
Ah, mabuhay! Mabuti't nakilala kita! Magandang sayt ito ...

25
00:01:49,000 --> 00:01:52,250
Tumutingin ka ba sa ... ?
... at gumagamit din ako ng mga panligaw mula roon.

26
00:01:52,500 --> 00:01:56,000
Mga panligaw! Mula sa Wikipedia?
Oo ba - gumana ba ito?

27
00:02:04,500 --> 00:02:09,500
Isa sa mga bagay na nagawa ko ay kumuha
ako ng isang kopya ng buong websayt,

28
00:02:09,750 --> 00:02:18,000
ang Wikipedia, at inilagay ko ito sa isang silid-aralang
pangkompyuter kung saan wala silang daan sa Internet.

29
00:02:19,750 --> 00:02:25,000
Kung mas marami pa nito ang makukuha sa
Afrikaans, magiging mas mapagmatulungin ito.

30
00:02:27,000 --> 00:02:30,750
Sa katotohanan, mas mahalaga ito para sa mga bansang
umuunlad kaysa sa mga bansang maunlad, 

31
00:02:30,751 --> 00:02:33,750
dahil mayroong puwang,
at ang puwang na ito ay purong kaalaman.

32
00:02:33,750 --> 00:02:37,500
hindi ito pera, hindi ito pulitika o
kapangyarihan o anuman, ito ay kaalaman.

33
00:02:37,550 --> 00:02:42,500
Kung nasa atin ang kaalaman, at alam natin
kung paano gamitin ito, mapupuno na ang puwang

34
00:02:43,000 --> 00:02:45,500
at makakatingin na tayo sa isang mas maliwanag na kinabukasan.

35
00:02:48,000 --> 00:02:52,500
Binago na ng Wikipedia ang mundo,
at sa inyong tuluy-tuloy na suporta,

36
00:02:52,500 --> 00:02:55,500
walang makakapagsasabi kung gaanong karami ang ating magagawa
para sa mga tao sa buong mundo.

37
00:02:56,000 --> 00:02:59,000
Gunitain ang isang mundo
kung saan bawat isang tao sa planeta 

38
00:02:59,001 --> 00:03:04,250
ay mabibigyan ng libreng daan sa
kalahatan ng lahat ng kaalamang pantao.

39
00:03:06,750 --> 00:03:11,402
Upang magkaloob, dumalaw po sa
donate.wikimedia.org