GDJ 2008/Sprawozdanie

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Dzień pierwszy – 27 września 2008 r.[edit]

Konferencja GDJ wydanie 2008 rozpoczęła się kilkanaście minut po godzinie dziesiątej 27 września.

PMG rekordzista[edit]

Jako pierwszy wystąpił PMG, autor setek haseł okrętowych i rekordzista ilości jednocześnie otwartych zakładek przeglądarki FireFox. Podobno jednego razu miał ich osiemset. Ponieważ samą prezentację PMG rozpoczął, gdy na sali nie było jeszcze kompletu zapowiedzianych uczestników, to po dotarciu sporej ich grupy – byli w niej m.in. Przykuta, Pleple2000, Polimerek, WarX, Drozdp, Nemo5576 – prelekcja została powtórzona od początku, a konferencja od tego momentu miała prowadzącego w osobie Przykuty.

Wykład PMG dotyczył zaznaczania nowych artykułów jako sprawdzone. Jest to jedna z opcji dostępnych dla administratorów. Przez pewien czas trwania wykładu uczestnicy błędnie uznawali, że wersje sprawdzone są wersjami przejrzanymi.

Prelegent przygotował się do omawiania tematu bardzo solidnie, zebrał szereg statystyk ilościowo-czasowych. Zaprezentował je na tle istotnych zdarzeń. m.in. majowego wniosku do KA, zaprzestania przez niego też w maju edytowania haseł o okrętach i skupienie się na sprawdzaniu nowych wersji, wyjazd czasowy do Finlandii i również z tej okazji sprawdzaniu. Zostały też zaprezentowane żywe ekrany pokazujące praktyczne oznaczanie nowych jako sprawdzone. Szczegóły są w załączonej prezentacji PMG.

Konkluzji wykładu było kilka:

 • po wprowadzeniu opcji w listopadzie 2007 zainteresowanie nią było niewielkie, potem zaczęło spadać pomimo info PMG puszczanych na listę admińską (co przy okazji było kolejnym naruszeniem jej regulaminu)
 • w ostatnim czasie praktycznie całość pracy wykonywał samotnie PMG
 • nowe artykuły – jeśli mówimy o jakości – MUSZĄ być sprawdzane, co pozwala je oznaczać na stronie OZ wykrzyknikami
 • tak dalej być nie może, że wykonuje to tylko jedna osoba
 • jest źle, będzie gorzej, jeśli nikt nie pomoże PMG
 • Ludmiła Pilecka zgłosiła opinię, że sposób obsługi mechanizmu jest bardzo toporny i niewygodny – tu PMG wspomniał, że właśnie w związku tym stosuje tę masowa ilość zakładek w FF
 • propozycja Przykuty, aby wyszukiwać aktywnych dla wypychiwania ich na adminów oraz przyznawać status sprawdzających zwykłym uczestnikom (zaufanym),
 • stosowanie tego oznaczania (wykrzyknik) radykalnie uprości pracę na OZ

Inne poruszane w trakcie wykładu tematy:

 • niestabilność CatScana
 • zakładanie wikiprojektów i teza Radomila, że powinny powstawać, gdy dyskusja pomiędzy 2-3 wikipedianami nie jest możliwa na stronach dyskusji (tzn. nie doprowadza do konkluzji poprzez własne strony dyskusji może efektywnie ze sobą rozmawiać dwóch użytkowników)
 • propozycja PMG, aby zakładać portale mogli uczestnicy mający staż 2 i więcej miesięcy
 • kwestia oznaczania jako sprawdzone haseł utworzonych przez administratorów – Ency uważa, że w takim przypadku admini muszą być traktowani jako zwykli autorzy, a ich hasła mogą otrzymać status sprawdzonych tylko przez wejście innego admina (lub uprawnionego)
 • problem kolejnego uprawnienia potencjalnych zaufanych – możliwość oznaczania przez nich nowych wersji jako sprawdzonych, wspominano Histmaga, który spokojnie mógłby mieć takie uprawnienia – mówiono przy tej okazji o innych opcjach, np. technicznych, czy jest to możliwe
 • sprawa masowego zakładania haseł, np. przez Wikipka o dinozaurach
 • nieśmiertelna sprawa encyklopedyczności, np. piłkarzy, aktorów, itd.
 • propozycja Przykuty prowadzenia strony ewidencyjnej (jest przez niego utworzona, ale niekoniecznie jest doskonała) czym się zajmują poszczególni admini, tak aby można było mieć obraz i ewentualnie ujawniać braki, tj. nieobsługiwane obszary (powstała strona pl:Wikipedia:Robota bez laurów)
 • pytanie WarXa, czy ta funkcjonalność jest stosowana i przydatna komuś innemu niż PMG – odpowiedź z sali była, że jest przydatna i nie tylko PMG (WarX był nieobecny na pl wiki od pół roku, stąd ta niewiedza)

Wersje przejrzane a'la Pimke[edit]

Kolejny wykład przedstawił Pimke. Dotyczył wprowadzenia wersji przejrzanych. Praktycznie pokazał jak to działa na niemieckiej wikipedii. Pokazał też funkcjonujących w związku z tym mechanizmem kilka dodatkowych stron specjalnych. Jednocześnie przypomniał, że na razie chodzi o wprowadzenia tylko statusu „wersje przejrzane”, czyli haseł wolnych od wandalizmów i grubych błędów, a kwestia statusu „wersje zweryfikowane” to kolejny, odległy etap. Przykuta zainteresował się problemem, czy wprowadzenie mechanizmu na dewiki miało negatywne konsekwencje. Okazało się, że kilka adminów straciło uprawnienia (aczkolwiek nie jest pewne, czy z tego powodu - była zbieżność w czasie), natomiast poza tym nie było żadnego konfliktu. Tak samo statystyki nie wskazały, aby załamał się trend pojawiania się nowych autorów.

Następnie omawiano sposób przyznawania uprawnień. Na dewiki jest automatyczny, po spełnieniu wymogów cenzusu, natomiast może być odebrany po nadużyciu przez adminów. Ency zapytał, co jest robione w przypadku, gdy uczestnik ma odzyskać uprawnienia – Pimke odpowiedział, że może je nadać admin. Wypowiadali się Julo – czy tego chcemy (on sam nie mówi nie), Przykuta o adminach, którzy się mylą – czy im też należy odebrać uprawnienia. Pimke kontynuował zgłaszając kwestie konieczności przetłumaczenia opisu konfiguracji, bo pośrednictwo (interfejs) jest przetłumaczone, kwestia ToDo, włączenie testowej wiki. W kwestii cenzusu wypowiadał się Drozdp proponując 3 miesiące i 500 edycji w przestrzeni głównej oraz uznania tego za zasadę. Ency był za. Milen oponowała, twierdząc, ze zniechęci to nowych i młodych. Polimerek podał przykłady licznych głosów z OTRS dziwiących się, że hasła nie są sprawdzane. TOR oznajmił, że wikipedii jest dla czytających - nie dla piszących. Aegis w swojej wypowiedzi był przeciwny cenzusowi i mechanizmowi, co potwierdził na pytanie Encego. Drozdp powiedział, ze wikipedia jest do czytania, m.in. w szkołach, przez dzieci. Przykuta, że do czytania i do pisania. Masti zwrócił uwagę, że jakość wikipedii ma się rodzić przez ilość.

Poruszano też kwestię wartości edycji IP. Głosy były podzielone – od tego że mała, do tego, że duża. Ponadto w kontekście edycji IP po wprowadzeniu wersji przejrzanych TOR zaproponował, aby taki IP po zapisaniu swojej edycji widział ją, ale z informacją, ze jest ona nieprzejrzana. Milen zgłaszała postulat, aby funkcjonowanie mechanizmu wersji przejrzanych maksymalnie uprościć.

Ogólna konkluzja była jednoznaczna – należy jak najszybciej wprowadzić mechanizm wersji przejrzanych. Do tej pory ma go tylko dewiki i ruwiki. (w konsekwencji pojawiły się strony pl:Wikipedia:Wersje przejrzane, pl:Wikipedia:Wersje przejrzane/Konfiguracja oraz zaczęto testować wersje przejrzane tutaj)

Ency bez slajdów[edit]

W kolejnym punkcie była omawiana przez Encego inicjatywa Polskiego Towarzystwa Informatycznego podjęcia zorganizowanej współpracy z polską Wikipedią, który powstał po lutowym jego wykładzie o Wikipedii na UMK w Toruniu w rozmowie z Jerzym Ludwichowskim z Centrum Komputerowego UMK. Impulsem do tego było stwierdzenie, że z Wikipedii korzysta się już powszechnie, ale niezadowolenie budzi fakt braku bardzo wielu haseł oraz jakość tych już istniejących. Sprawy te zostały spisane na kilku restauracyjnych serwetkach, które znajda się w archiwum PTI. Pozostałe podstawowe materiały do danej prelekcji są dostępne w załączeniu.

Prelegent omówił główne cele takiej inicjatywy, czyli poszerzenie treści i podniesienie jakości haseł w obszarze informatyki, działanie związane z propagowaniem polskiej terminologii informatycznej, wspieranie i pobudzanie do aktywności innych stowarzyszeń naukowo-technicznych. Przedstawił też plany czasowe dotyczące następnych kroków, m.in. formalnego powołania sekcji podczas tegorocznych Jesiennych Spotkań PTI w Wiśle. Podczas dyskusji poruszano tematy organizowania wspólnie przez PTI i Stowarzyszenie Wikiakademii – na wzór organizowanych przez społeczność dewiki i cieszące się dużym zainteresowaniem niemieckich środowisk akademickich. Mówiono tez o inicjatywie PTA i prof. Bożenie Czerny, o Wikiprojekcie Szkolnym i Akademickim w kontekście współdziałania z PTI. Na koniec Ency zaapelował o wsparcie inicjatywy poprzez zgłaszanie się do sekcji, gdyż należeć do niej mogą też osoby spoza PTI. Zadeklarował, że będzie na bieżąco informował o stanie spraw organizacyjnych.

Zadanie Encego na jutro[edit]

Ency też sygnalnie wspomniał o nowym zestawieniu statystyk, które na prośbę Przykuty wykonał na wzór ubiegłorocznych. Poprosił o zapoznanie się z nimi i ewentualną dyskusję w następnym dniu. Przy tej okazji wymieniono kilka opinii, m.in. na temat tzw. głębokości Wikipedii.

Przerywnik[edit]

W międzyczasie podano bardzo smaczny wegetariański posiłek – zupę.

Kwestie różne - praca w podgrupie[edit]

Równolegle omawiano szereg spraw technicznych – ToDo (do wykonania) - zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

 1. utworzenie gadżetu, który wyświetlałby pytajniki w kluczowych miejscach. Po ich kliknięciu lub wskazaniu pytajnika wyświetlałaby się chmurka z jedno/dwu zdaniowa pomocą oraz z łączem do strony pomocy lub przestrzeni Wikipedia. Komunikaty mogłyby być pobierane bezpośrednio z tych stron. Coś podobne go jest na Commons obok formularza przesyłania plików.
 2. WP:Przewodnicy. Należy rozdzielić adeptów (wg ich wyboru) do opiekunów wg ich kompetencji do konkretnych obszarów. Ułatwi to wprowadzanie nowych wikipedian do konkretnych wikiprojektów, Proponowany podział:
  • ogólni
  • chemicy
  • biolodzy
  • fizycy
  • astronomowie
  • ewentualnie zbiorczo przyrodnicy zamiast chemików, itd.
  • humaniści, historycy, itd.
  • językoznawcy
  • informatycy
 3. wystosowanie wniosku do autora AutoWikiBota (AWB) o dodanie do niego w polskiej wersji językowej polskich wyrażeń regularnych lub ogólnie warunek:
  • gdy enwiki => enRegex
  • gdy plwiki => plRegex
  Pozwoli to na wykorzystanie tego na WP:SK
 4. pokazywanie na OZ, kto w ciągu ostatnich 10 lub 20 minut oglądał artykuł (wchodził do niego), co pozwoli przez automat stwierdzić, kto wchodził do artykułu i czy jest przejrzany.

Koniec części gedejotowej[edit]

Na tym zakończono część ściśle wikipedianą. Zgodnie z planem rozpoczęło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. W jego trakcie dokonano podziału i zjedzono urodzinowy tort plwiki uświetniający jej 7 urodziny.

Tramwaj, który nie przyjechał[edit]

Po zebraniu, na którym dokonano zmiany statutu, tym razem chyba skutecznej, oraz przedyskutowano podział środków zebranych przez Stowarzyszenie, uczestnicy udali się w pobliże zajezdni tramwajowej na ulicy Gajowej w centrum Poznania, koło starego ZOO i ronda Kaponiera, skąd miał wyruszyć zabytkowy tramwaj turystyczny z przewodnikiem. Zebrani w komplecie, również z przybyłą przewodniczką, przez dłuższy czas oczekiwali na pojazd, prowadząc rozmowy, czytając drastyczny tekst tablicy umieszczonej na budynku zajezdni i upamiętniającej wydarzenia czerwca 1956 r. Wykonano też w tym miejscu (ale nie na tle tablicy) pamiątkowe zdjęcie rodzinne. Sprawa tramwaju, który nie przyjechał została potem wyjaśniona na liście dyskusyjnej.

Zamiast przejazdu odbyło się piesze przejście do budynku (nowego) Starego Browaru na ul. Półwiejskiej przez ul. Św. Marcin, Gwarną (koło hotelu – miejsca noclegu uczestników), plac Wolności i rynek Starego Miasta. Wędrówkę okraszał opowieściami o mijanych miejscach Radomil. Na zakończenie uczestnicy zasiedli w jednym z lokali Starego Browaru, zajmując całe piętro.

Dzień drugi – 28 września 2008 r.[edit]

Monopol Przykuty[edit]

Ten dzień praktycznie w całości został zmonopolizowany przez Przykutę (było pytanie, czy ktoś ma raport do przedstawienia - nikt się nie zgłosił) - protestował przeciwko temu WarX (ale też nie miał przygotowanego raportu) - który bardzo szczegółowo omówił sprawozdanie dotyczące co wykonano, a czego nie wykonano po ubiegłorocznym GDJ. Poniższa relacja została spisana prowadzona na kanwie przygotowanego i opublikowanego wcześniej materiału, dlatego dalej zapis będzie punktowy. W trakcie dyskusji ABX rozdawał drobne upominki aktywnym wikipedianom. Były też przerywniki w postaci ekipy telewizyjnej oraz radiowej ‘’Radia Merkury’’ – wywiadów udzielała m.in. szefowa ;-) polskiej wikipedii, czyli Nova. Nie odbyła się dyskusja nad uzupełnionymi statystykami – m.in. zanotowano w nich zmianę metodyki liczenia tzw. głębokości wikipedii.

Zrobiono - nie zrobiono - inne[edit]

 1. FAQ (Przykuta). Wzbudzi kontrowersję, gdyż Szwedzki zarzucił bardzo zdecydowanie, że jest to marny materiał i należy zaznaczyć go jako niewykonany. Szwedzki skinął głową na pytanie, czy poprawi FAQ do formy takiej, jaka powinna być. Nie podał jednak żadnych konkretnych zarzutów wobec obecnego FAQ. Oponowali Nova i Ency, twierdząc, ze Przykuta włożył w to dużo pracy, i nie należy tak ostro negować, natomiast oczywiście należy doskonalić.
 2. Porównanie z PWN. Głosy były zróżnicowane. Julo zdecydowanie stwierdził, ze nie ma sensu porównywanie z innymi encyklopediami internetowymi, gdyż przegrywają na starcie, też nie z jednotomowymi. Masti był przeciwny. Ency był za, ale pytał, dla kogo ma to być badanie. Stwierdzono, że ma znaczenie ogólnie poznawcze, oraz być może marketingowe (choć wikipedia nie jest tworem komercyjnym). (Parę dni temu, na razie niejawnie takie porównanie z 30-tomowym wydaniem PWN zrobił Zureks, wcale nie jest tak różowo, jakby się wydawało)
 3. Zasady vs. zalecenia. Szwedzki argumentował, że jest w tym obszarze wieki bałagan, że mamy 35 stron zasad, a powinno ich być mniej, a reszta tego powinny być zalecenia. Uznano, że należy tę kwestię uporządkować.
 4. Infoboksy. ABX przedstawił projekt Infoboksy, którym zajmował się m.in. z Yarlem oraz pokazał wersję testową wyświetlania nowego obszaru nad polem edycji. Ency stwierdził, że ze względu na realizację poprzez Javascript angażuje to stronę użytkownika, czyli dodatkowo obciąża jego przeglądarkę.
 5. Wikihotspot. Było kilka prób, ale zainteresowanie było niewielkie - nie było na nich showmana, który nakłaniałby ludzi do edytowania w sposób mniej nachalny niż akwizycja.
  • Przy tej okazji dyskutowano o nazwie zakładki „edytuj” i pomysłach na inną nazwę, bardziej zachęcającą do włączenia do edytowania. Były też głosy, aby wyróżnić - powiększyć, pogrubić, pokolorować, cokolwiek - zakładkę "edytuj", bo tak długo jak ona zlewa się stylem z pozostałymi zakładkami, tak długo nie przyciąga wzroku. WarX podał malowniczy przykład "samo życie", kiedy ze swoimi bardzo zmyślnymi koleżankami (chyba to były dziennikarki) oglądał hasło w Wikipedii, a one nie widziały tej zakładki, bo po prostu poza świadomością był fakt, że Wikipedię można zmieniać bez warunków wstępnych. (Później pojawiła się dyskusja na ogólnej liście dyskusyjnej Wikiepedii.)
 6. Wikiakademia. Padło tu stwierdzenia WarXa, że ludzie się znajdą (szablonowe hasło WarXa - zazwyczaj po rzuceniu tego hasła jednak ludzie się nie znajdują). Była omawiana kwestia organizacji akademii w Chorzowie, potem jej lokalizacji na Wrocław, gdzie to ostatecznie nie wyszło. Podjął się tego zadania obecnie WarX, zgodnie ze swoim hasłem (i chyba już o tym zapomniał).
 7. Julo zgłosił potrzebę poszerzenia standardowych ikonek nad polem edycji (dla autorów, którzy nie korzystają z wikiEd), np. z ikonką szkieletu tabeli. Sprawę załatwiono od ręki - wprowadził to Hołek.
 8. Badanie sieci społeczności. W dyskusji Ency zapytał po co – padła odpowiedź, że jest to przydatne dla badaczy. Aegis Maelstrom wspomniał że są to głaski (czyli dowartościowywanie - termin z psychoanalizy). Przykuta podał, że korzysta się do komunikowania się z wielu kanałów, a badania miało w założeniu odnosić się tylko do stron wiki, co nie pokazałoby wszystkich relacji interpersonalnych.
 9. Zamawianie ilustracji. PMG stwierdził, że nie działało, ale od momentu pojawienia się Beax i ABX – działa. Przy okazji stwierdzono, że nie należy absolutnie kasować projektów. Nawet jeśli teraz nie działają, to mogą zacząć działać.
 10. Top100. Według WarXa jest to fajna rzecz. ABX uznał z kolei taką listę za motywowanie ludzi.
 11. Tłumaczenia. Przykuta, który to utworzył. Opowiadał o zmiennych losach. Po początkowych osiągnięciach był zastój, potem napisał do 80 osób i był odzew.
 12. Wciąganie do pracy. Aegis zauważył, że im więcej pomysłów, tym bardziej jest to podejście kanibalistyczne, gdyż zasoby ludzkie są w zasadzi stałe. Należy zatem przyciągać nowych. Szwedzki interesował się statystykami portali. Przykuta wskazał portal Medycyna, ale on ma mocną obsadę (Radomil, …). Szwedzki stwierdził, że należy szukać wykonawców, ale nie wśród tych samych ludzi.
 13. Komunikat przy wejściu do utworzenia hasła przez IP. Ustalono, że obecnie jest straszliwie przeładowany i należy go koniecznie odchudzić i zmienić. Jest już dobrze przedyskutowana wersja, prowadzona przez Przykutę, wniósł do niej wkład Ency. (Zostało to zmienione kilka dni po GDJ)
 14. Zmiana wyglądu formularza do zgłaszania błędów. Rozważano pomysł, aby przy okazji zgłaszania błędów przez przycisk menu bocznego "Zgłoś błąd" zachęcić do edycji. Miało to mieć postać dodatkowego komunikatu pojawiającego się po kliknięciu wspomnianego przycisku umożliwiającego obok przejścia do formularza zgłoszenia też przejście do edycji aktualnie wyświetlonego na ekranie hasła. Implementacją pomysłu zajął się ekspresowo Dodek, pracując na sali na dwa komputery.

Wersje przejrzane a'la Szwedzki[edit]

Na zakończenie Szwedzki wrócił jeszcze raz do konstrukcji wersji przejrzanych (a właściwie do stabilnych). Według niego na podstawie listy TOP600 i jego osobistej białej listy (wikipedian, których edycji nie sprawdza), można od ręki taki mechanizm wprowadzić, bo uprawnienia miało by 600 lub nawet do 1000 osób.

Na tym zakończono konferencję w części zorganizowanej.

Spacer z Radomilem po Poznaniu[edit]

Kilka osób, które zostały jeszcze w Poznaniu były oprowadzane przez Radomila od katedry aż po kościół farny.