વૈશ્વિક સમૂહો

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global groups and the translation is 76% complete.

Global groups are user permissions groups that apply across a set of wikis for global (Wikimedia wiki-wide) accounts. Some global groups are not truly global.

હાલના સમૂહો

સમૂહ ક્ષેત્ર નીતિ/ચર્ચા
API high limit requestors બધી વિકિઓ
વૈશ્વિક બોટો અમુક નિશ્ચિત વિકિઓને મુકીને બધી વિકિઓ વૈશ્વિક બોટો
વૈશ્વિક રોલબેકરો બધી વિકિઓ વૈશ્વિક રોલબેક
વૈશ્વિક પ્રબંધકો અમુક નિશ્ચિત વિકિઓને મુકીને બધી વિકિઓ વૈશ્વિક પ્રબંધકો
નવી વિકીઓ આયાતકારો નવી બનેલી વિકિઓ
લોકપાલો બધી વિકિઓ લોકપાલ પ્રતિનિધિમંડળ
કર્મચારીઓ બધી વિકિઓ RfC; Staff
દુરુપયોગ ગળણી મદદગારો બધી વિકિઓ Appointment, Spam blacklist/Log
Abuse filter maintainers બધી વિકિઓ RfC/Vote
ઇન્ટરફેસ સંપાદકો બધી વિકિઓ Global Interface editors group policy
જિમ્બૉ વેલ્સનો વર્ગ બધી વિકિઓ
Global IP block exemptions બધી વિકિઓ
Recursive export બધી વિકિઓ
કારભારીઓ બધી વિકિઓ કારભારીઓની નીતિ ; કારભારીઓ
સિસ્ટમ પ્રબંધકો બધી વિકિઓ Special global permissions ; System administrators
VRT permissions agents બધી વિકિઓ ઓટીઆરએસ નીતિ; VRT

વધુ વાંચન