વૈશ્વિક રોલબેક

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global rollback and the translation is 27% complete.

This page outlines the standards and guidelines related to the use of the global rollback right and other user rights assigned to the "global rollbackers" global user group.

Global rollback is a user group assigned by stewards to trusted users which lets them easily roll back edits that are blatantly counterproductive, such as vandalism and nonsense, on all Wikimedia wikis .

For consideration, users must be demonstrably active in cross-wiki counter-vandalism or anti-spam activities (for example, as active members of the નાના વિકિ મોનિટરિંગ ટીમ ) and make heavy use of revert on many wikis. They may request access on Steward requests/Global permissions, providing evidence of this.

Global rollbackers who have not contributed to any Wikimedia project for the past 2 years should have their global rollback rights removed for inactivity.

Guidelines

The use of rollback, and other bundled permissions for this group, are primarily governed by local policies where existing.

Global rollbackers are expected to be familiar and compliant with local policies where existing. In accordance with the global rights policy, any abuse of a global user right will result in the immediate removal of that right.

Generally, the rollback feature reverts the latest changes from a user to a particular page in one click. This tool exists primarily to simplify the reversion of malicious edits. Although it can theoretically be used to revert any change, it is often aggravating to the affected user if it is used to roll back a legitimate change. Users should avoid rolling back legitimate or questionable edits if at all possible, and the rollback feature should never be used in a revert war.

અધિકારો

Userrights currently assigned to the global-rollbacker global group
N Right Description Notes
1 autoconfirmed IP-આધારિત મર્યાદા દરથી અસર પામેલ નથી. normally part of the autoconfirmed usergroup
2 editsemiprotected Edit pages protected as "Allow only autoconfirmed users"
3 ipinfo Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries
4 move પાનું ખસેડો
5 movestable Move pages with stable versions
6 skipcaptcha કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મુકો
7 abusefilter-log-detail વિસ્તૃત દુરુપયોગ લોગ નોંધ જુઓ governed by local policies where they exist, otherwise part of the sysop usergroup
8 autopatrol પોતાના ફેરફારોને નીરીક્ષિત અંકિત કરો
9 autoreviewrestore Auto-review on rollback
10 patrolmarks તાજા ફેરફારો અને ચોકીયાત નોંધ જુઓ
11 rollback ચોક્કસ પાનામાં જે છેલ્લા સભ્યએ ફેરફારો કર્યાં હોય તેને ઝડપથી ઉલટાવો
12 suppressredirect પાના હટાવતી વખતના સમયે સ્રોત પાનામાંથી દિશા નિર્દેશ વર્જીત
13 markbotedits ઉલટાવનારા અને બોટ ફેરફારો નોંધો normally part of the sysop and bot usergroups
14 noratelimit ઝડપની સીમાને કારણે અસર ન થવી જોઇએ.

સ્થાનિક નીતિઓ

વૈશ્વિક રોલબૈક અધિકાર ધરાવતા સભ્યો

આ પણ જુઓ