Jump to content

Lùi sửa toàn cục

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global rollback and the translation is 100% complete.
Trang này mô tả các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng quyền lùi sửa toàn cục và các quyền khác được cấp cho nhóm người dùng "người lùi sửa toàn cục".

Lùi sửa toàn cục là một quyền toàn cục do tiếp viên cấp, cho phép các thành viên được tin tưởng lùi lại các sửa đổi thiếu tính xây dựng, chẳng hạn như phá hoại và thêm nội dung vô nghĩa, một cách thuận tiện trên tất cả các wiki thuộc Wikimedia .

Để xem xét, người dùng phải có thể chứng minh được hoạt động chống phá hoại hoặc chống spam liên tục (ví dụ như là thành viên tích cực của nhóm giám sát Wiki nhỏ ) và sử dụng tích cực quyền lùi sửa trên nhiều wiki. Họ có thể yêu cầu truy cập trên Steward requests/Global permissions, cung cấp bằng chứng về điều này.

Cờ lùi sửa toàn cục sẽ bị thu hồi nếu thành viên giữ cờ không đóng góp cho bất cứ dự án nào thuộc Wikimedia trong hai năm.

Hướng dẫn

Việc sử dụng quyền lùi sửa và các quyền phụ trợ khác thuộc cờ này phải tuân theo các quy định địa phương trước hết, nếu có.

Những thành viên giữ cờ lùi sửa toàn cục phải hiểu biết và tuân theo các quy định địa phương, nếu có. Ngoài ra, theo quy định quyền toàn cục, họ sẽ bị thu hồi cờ ngay lập tức nếu có dấu hiệu lạm dụng.

Tổng quan, tính năng lùi tất cả sẽ giúp lùi lại toàn bộ sửa đổi mới nhất của cùng một người dùng tại một trang nào đó chỉ với một lần nhấp. Công cụ này sinh ra để đơn giản hoá việc lùi sửa phá hoại. Các thành viên cần tránh lùi lại các sửa đổi hợp lệ hoặc có nghi vấn nếu có thể, và tuyệt đối không sử dụng công cụ này cho xa luân chiến.

Quyền hạn

Quyền hiện có trong cờ toàn cục global-rollbacker
Số Quyền Mô tả Ghi chú
1 autoconfirmed Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP thường là một phần của cờ tự động xác nhận
2 editsemiprotected Sửa trang bị khóa ở mức “Allow only autoconfirmed users”
3 ipinfo Truy xuất thông tin về địa chỉ IP được đính kèm với phiên bản hoặc mục nhật trình
4 move Di chuyển trang
5 movestable Di chuyển trang có phiên bản ổn định
6 skipcaptcha Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA
7 abusefilter-log-detail Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm một phần của cờ bảo quản viên , chịu sự quản lý của các quy định địa phương
8 autopatrol Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi
9 autoreviewrestore Tự động duyệt khi lùi sửa tất cả
10 patrolmarks Dùng tính năng tuần tra thay đổi gần đây
11 rollback Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó
12 suppressredirect Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang
13 markbotedits Đánh dấu sửa đổi bị lùi lại là sửa đổi bot thường là một phần của cờ bảo quản viên bot
14 noratelimit Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng

Các quy định địa phương

Thành viên có quyền lùi sửa toàn cục

Xem thêm