Jump to content

Chuyên viên nghiên cứu WMF

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page WMF Researchers and the translation is 100% complete.

Quyền Chuyên viên nghiên cứu WMF do nhóm Vận động Cộng đồng và Pháp lý của Quỹ Wikimedia tạo ra để cung cấp quyền toàn cục tạm thời cho một số nhân viên và nhân viên hợp đồng NDA'd hỗ trợ nghiên cứu pháp lý cụ thể mà không cần gói Quyền Nhân viên toàn cục đầy đủ. Theo nguyên tắc truy cập ít nhất và do nhu cầu xuất hiện nhiều lần, nhóm đã được chuyển đổi thành một nhóm toàn cục lâu dài hơn có thể được trao cho Nhân viên hoặc Nhân viên Hợp đồng của WMF (lâu dài hoặc tạm thời) khi họ cần quyền truy cập chỉ đọc vào các nội dung đã xóa hoặc văn bản và nhật ký bị chặn nhưng không nhất thiết cần các quyền khác trong gói Nhân viên đầy đủ. Nó cũng được sử dụng cho Chuyên viên nghiên cứu của bên thứ 3 trong NDA, những người cần quyền truy cập API vào nội dung đã xóa như một phần của nghiên cứu đã được phê duyệt của họ.

Quyền hạn

Các chuyên viên nghiên cứu của WMF có nhiều quyền bao gồm:

  • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
  • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
  • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
  • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
  • Xem nhật trình kín (suppressionlog)
  • Xem các phiên bản bị ẩn khỏi mọi người dùng (viewsuppressed)
  • Phục hồi trang (undelete)

Xem thêm